210707 OVV+MPO

MischaNagel.nl eerste ProVoet erkend opleider medisch pedicure oncologie [MPO]!

Op 7 juli 2021 is MischaNagel.nl BV door ProVoet erkend om als eerste opleider de nieuwe specialisatie medisch pedicure oncologie [MPO] te mogen geven! Deze erkenning is het resultaat van twee jaar lang intensief overleg en samenwerken. Het was bovendien de uitkomst van de intentie die de directeur van ProVoet en ik destijds naar elkaar hadden uitgesproken. ProVoet is tot deze erkenning overgegaan op basis van een positief advies van CPION volgend op een zware audit. Exameninstituut TCI is doorlopend zeer nauw betrokken geweest bij het vinden van consensus over de exameninhoud van de nieuwe specialisatie.
Vanavond vindt al een docentenbijeenkomst plaats zodat de volgende OVV-opleiding volledig overeenkomt met de nieuwe door Bravo gehanteerde kwaliteitscriteria. Dit is voor ons met name een afstemming van inhoudelijke zaken. Het huidige OVV register blijft bestaan en het OVV merk blijft in paralel gelden zoals het nu is. Ook in de toekomst kunnen door ons gediplomeerden het recht krijgen dit merk te voeren. Hetzelfde geldt voor de vermelding in de digitale ‘verwijsgids kanker’ van IKNL. De volgende opleiding start op 20 augustus a.s.!
Ik ben niet alleen trots op deze erkenning van ProVoet maar eigenlijk nog meer op de onderliggende erkenning van het belang van gespecialiseerde, veilige en effectieve zorg voor de oncologische voet. Al sinds 2013 bieden we deze opleiding wereldwijd als eerste aan en sinds 2019 ook voor de oncologische hand. Sindsdien hebben we zo’n 500 OVV’ers opgeleid in Nederland en Vlaanderen waarvan er nog een kleine 400 actief zijn.
De volgende opleiding ONCO-Zorg start op 20 augustus a.s. met een curriculum voor zowel voet- als handzorgverleners (zie hieronder voor meer informatie). Op dinsdagavond 13 juli a.s. zal ik dit op Facebook Live vanaf 19u nader toelichten (klik hier voor onze Facebookpagina). Via deze link kunt u zich nu al aanmelden zodat u actief kunt deelnemen en uw vragen direct kunt stellen. Ik zie er naar uit u dan te mogen verwelkomen!
Vriendelijke groet, Mischa

ONCO-Zorg ZomerCollege vanaf 20 augustus [OVV/OHV] [oncologisch voet- en handzorgverlener].

Vorig jaar is de opleiding OVV uitgebreid van zes naar acht lesdagen (OHV: negen lesdagen). Op één praktijkdag na wordt het ZomerCollege volledig virtueel gegeven. De docenten geven hun lessen altijd live en deelnemers worden uitgedaagd actief deel te nemen aan discussies. Voor deelnemers die geen of weinig ervaring hebben met deze online manier van leren organiseren we voorafgaand aan het college twee oefensessies.

Het ZomerCollege geeft deelnemers [OVV/OHV] altijd extra voordeel
  • Gratis deelname aan de cursus Schimmeldiagnostiek op een datum naar keuze [klik hier]. Het is een goede aanvulling op de opleiding.
  • Gratis deelname aan het ONCO-Zorg-Symposium [OVV/OVH] d op zaterdag 25 september met het thema huidkanker. Dit Symposium behoort tot de jaarlijkse verplichte nascholing voor actieve OVV/OHV’ers.
  • Gratis Magazine abonnement op het vakblad Voetzorg+.
Voor aanmeldingen t/m 14 juli geldt een korting van €100 op het lesgeld. Betaalt u het lesgeld voor 15 juli dan geldt een extra betalingskorting van 2%. In overleg is een afspraak over gespreide betaling mogelijk.

Meer informatie over de ONCO-Zorg opleidingen vindt u in de opleidingsgids [klik hier]. In de opleidingsgids treft u alle informatie over de opleidingen aan. Inschrijving, kosten, lesdagen en veel meer.

Aanmelden of meer informatie nodig? E-mail Mischa Nagel. Stuur bij inschrijven de door u ingevulde en ondertekende opleidingsovereenkomst mee (zie link in de opleidingsgids). U ontvangt een door ons getekende kopie retour.
Bij inschrijving voor de OHV opleiding verzoeken we u een kort en krachtig CV met motivatie (waarom wilt u aan deze opleiding deelnemen) mee te sturen.

Deelnemers aan de OVV opleiding dienen minimaal basispedicure te zijn.
OVV en OVH gediplomeerden worden opgenomen in de digitale verwijsgids kanker van IKNL. Deze verwijssgids wordt door oncologen en oncologisch verpleegkundigen gebruikt om te verwijzen naar veilige zorg buiten het ziekenhuis. [klik hier voor voetzorg en hier voor handzorg].
Voor OVV en OVH hebben we eigen digitale patiënten informatie platformen gecreeerd waarop de oncologische patiënt kan lezen wat zij voor zorg van beide zorgvormen mag verwachten oncohand.com en oncofoot.com.
Hierboven vindt u de ONCO-Zorgkaart met daarop alle actieve ONCO-Zorgverleners.
  • Blauw: oncologisch voetzorgverlener [OVV] in Nederland
  • Geel: oncologisch voetzorgverlener [OVV] in Vlaanderen
  • Rood: oncologisch handzorgverlener [OHV]
  • Paars: OVV die de module oncologiche handzorg heeft gevolgd.
Alle in Nederland weergegeven ONCO-Zorgverleners staan bovendien vermeld in de digitale verwijsgids kanker van IKNL. Klik hier voor voetzorg- en hier voor handzorgverleners.
Onze ONCO-Zorgkaart vindt u door hier te klikken.
Op 20 augustus start het tweede ZomerCollege met de opleidingen:
  1. Medisch pedicure oncologie [MPO] – nu met ProVoet erkenning/ oncologisch voetzorgverlener [OVV] !
  2. Oncologisch handzorgverlener [OHV]

Partners:

De redactie van de artikelen wordt op geen enkele manier beïnvloedt door adverteerders of sponsoren. Bekijk hier ons redactiestatuut

Laatste nieuwsberichten:

Social share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram