Voetzorg+ Het opleiding - en informatie-instituut voor:

Voet-, hand,- huid,- nagelzorgverleners

Lees hier het actuele zorgnieuws:

Veel mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson lijden aan voetmisvorming en dragen slecht zitend schoeisel

Een onderzoek aan de universiteit van A Coruna in Spanje (2021) toonde aan dat veel mensen met de ziekte van Parkinson voetmisvormingen hebben en ongepast schoeisel dragen. De studie, hoewel klein, bevestigde eerdere bevindingen dat ongeschikte schoenen voetproblemen, verminderde kwaliteit van leven en verhoogd valrisico veroorzaken. Onderzoekers merkten op dat een significant deel van de Parkinson-patiënten verkeerde schoenmaten draagt, wat overeenkomt met resultaten bij andere kwetsbare groepen zoals mensen met reumatoïde artritis en diabetes. De studie benadrukte de noodzaak van beter passend schoeisel en uitgebreide voetgezondheidszorg. Het belang van preventieprogramma’s en educatie over geschikt schoeisel werd onderstreept, evenals de rol van podotherapeuten. Toekomstige onderzoeken moeten grotere steekproeven en controlegroepen omvatten om de bevindingen te versterken.

Lees meer »

Een examenvraag met een bedenkelijk antwoord

Het aanbrengen van kunstnagels op door psoriasis aangedane nagels, vooral als ze geïnfecteerd zijn met Pseudomonas aeruginosa, is riskant. Hoewel antwoord 1 van een examenvraag suggereert dat zowel acryl- als gelnagels geplaatst kunnen worden na behandeling door een arts, worden hier kanttekeningen bij geplaatst. Kunstnagels sluiten de nagel af en kunnen infecties verergeren door het microbioom te verstoren, waardoor anaerobe bacteriën kunnen overgroeien. De geïnfecteerde nagels met groene verkleuring, veroorzaakt door Pseudomonas aeruginosa, krijgen hierdoor de kans zich verder te verspreiden.

Nagelplaten hebben geen transportsystemen, dus antibiotica zijn nutteloos. Er is een spoelprotocol ontwikkeld om nagels van bacteriën te bevrijden, dat gratis kan worden aangevraagd. Extra adviezen zijn voorzichtig frezen om nagelschade te voorkomen, het vermijden van kunstnagels vanwege mogelijke druk en onycholyse, en het vermijden van vingernagels frezen vanwege hun dunne nagelplaat. Schimmelinfecties bij psoriasispatiënten zijn vaak ernstiger en potentieel dodelijk bij immuuncompromitterende aandoeningen.

Lees meer »

OPROEP VOOR ZORGPROFESSIONALS DIE DE ADVIESRAAD VAN DE STUDIE NAAR DE OUDERE VOET WILLEN KOMEN VERSTERKEN.

**Oproep voor Zorgprofessionals voor de Adviesraad van de Studie naar de Oudere Voet**

In 2040 zal 80% van het zorgbudget aan ouderenzorg worden besteed, met een groot probleem van personeelstekort. De voet van ouderen is onvoldoende wetenschappelijk bestudeerd, ondanks de vele veranderingen na het 65e levensjaar. Het tijdig herkennen en behandelen van voetproblemen kan schade en mobiliteitsverlies voorkomen. De studie richt zich op deze problematiek en wil de zorgstructuur en kennis verbeteren.

We zoeken zorgverleners en ervaringsdeskundigen met expertise in ouderen- en voetzorg voor de adviesraad, die jaarlijks bijeenkomt. De studie zal een rapport met aanbevelingen, artikelen in vakbladen, informatiemateriaal voor ouderen, een onderwijsmodule voor zorgverleners, en een implementatieplan opleveren.

Lees meer »

Kanker in Nederland: sociaaleconomische verschillen rondom behandeling

Een studie van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) toont aan dat patiënten met een lager inkomen minder vaak tumorgerichte behandelingen ondergaan dan patiënten met een hoger inkomen. Dit onderzoek, onderdeel van een drieluik over kanker en sociaaleconomische status, betreft vijf veelvoorkomende kankersoorten. Patiënten met lagere inkomens krijgen vaker minder ingrijpende behandelingen, hoewel de complicaties tussen inkomensgroepen vergelijkbaar zijn. Verschillen in behandelingen kunnen worden verklaard door fysieke en persoonlijke factoren, zoals bijkomende aandoeningen, gezondheidsvaardigheden en bereidheid om te reizen voor zorg. Ondanks dat sommige verschillen wijzen op persoonsgerichte zorg, blijft een deel van de oorzaken onduidelijk. IKNL beveelt aan om sterker in te zetten op persoonsgerichte zorg, duidelijke communicatie en meer onderzoek naar gezondheidsverschillen om ongelijkheden in de kankerbehandeling te verminderen.

Lees meer »

Sepsis herkennen is levens redden

Sepsis, vaak verward met bloedvergiftiging, is een ernstige reactie van het immuunsysteem op een infectie, die organen beschadigt en dodelijk kan zijn. Jaarlijks sterven wereldwijd 11 miljoen mensen aan sepsis, meer dan door borstkanker. In Nederland overlijden officieel 4.000 mensen per jaar aan sepsis, maar dit aantal kan oplopen tot 11.000 door onderrapportage. Vroege herkenning is cruciaal; elke vertraging in behandeling vermindert de overlevingskans met 8% per uur. Symptomen lijken vaak op die van griep, waardoor sepsis moeilijk te diagnosticeren is, zelfs voor medisch personeel. Risicogroepen zijn ouderen, diabetici, mensen zonder milt en patiënten met een verzwakt immuunsysteem. Bekendheid met sepsis en snelle herkenning van symptomen kunnen levens redden. Meer informatie en persoonlijke ervaringen zijn te vinden op de website van verpleegkundige en auteur Idelette Nutma.

Lees meer »

Wereldwijde Parkinson-epidemie: Snellere toename dan verwacht

Recent onderzoek toont een alarmerende wereldwijde stijging van de ziekte van Parkinson. Het aantal patiënten is bijna verdubbeld tussen 2016 en 2021, met een toename van 30% in Nederland in de afgelopen tien jaar. Neuroloog Bas Bloem benadrukt dat deze toename deels te wijten is aan snellere diagnoses, maar waarschuwt ook voor onderschatting door niet-gediagnosticeerde gevallen. Milieuvervuiling wordt gezien als een hoofdoorzaak, met name het grootschalige gebruik van landbouwgif. In veel landen komt Parkinson vaker voor in gebieden met intensief pesticidengebruik. Hoewel vergrijzing een rol speelt, is het niet de hoofdoorzaak. Parkinson wordt beschouwd als grotendeels vermijdbaar door milieuvervuiling te verminderen. Het Nederlandse verbod op paraquat lijkt een stap in de goede richting, maar zorgen blijven bestaan over andere potentiële veroorzakers zoals glyfosaat. Meer onderzoek is nodig om de exacte verbanden tussen pesticiden en Parkinson vast te stellen.

Lees meer »

Toenemende resistentie bij schimmels vereist aanpak

De Gezondheidsraad waarschuwt voor toenemende resistentie bij schimmels tegen antischimmelmedicatie, wat de behandeling van schimmelinfecties bemoeilijkt en vaker dodelijk maakt, vooral bij mensen met een verzwakt immuunsysteem. De resistentie ontstaat door langdurig gebruik van antimycotica en blootstelling aan fungiciden uit de landbouw. Het advies richt zich op intensivering van surveillanceprogramma’s vergelijkbaar met die voor antibioticaresistente bacteriën, detectie van resistente schimmels in het milieu, en beperking van fungicidengebruik in de landbouw. Regulering moet voorkomen dat nieuwe fungiciden chemische componenten delen met bestaande antimycotica. Verder wordt het verstandig gebruik van antimycotica in de zorg aangemoedigd. Door deze maatregelen kan de ontwikkeling van schimmelresistentie significant vertraagd worden.

Voor meer informatie zie www.gezondheidsraad.nl.

Lees meer »

kniedistractie nieuwe behandeling voor ernstige artrose

Voor mensen met ernstige knieartrose die te jong zijn voor een knieprothese, biedt kniedistractie een nieuwe behandelingsoptie. Bij deze procedure worden de gewrichtsoppervlakken in de knie uit elkaar getrokken om kraakbeenherstel te bevorderen. ReumaNederland heeft samen met UMC Utrecht jarenlang in dit onderzoek geïnvesteerd. Nu wordt de behandeling getest in verschillende ziekenhuizen binnen de GODIVA-studie om te bewijzen dat kniedistractie geschikt is voor patiënten onder de 65 jaar en een knieprothese jaren kan uitstellen. Tot nu toe zijn de resultaten veelbelovend: 80% van de patiënten ervaart minder pijnklachten tot vijf jaar na de ingreep, en bijna de helft heeft zelfs na negen jaar geen prothese nodig. Knieartrose, een veelvoorkomende en impactvolle aandoening, leidt tot veel pijn en beperkingen, waardoor innovatieve behandelingen zoals kniedistractie essentieel zijn.

Lees meer »

Nog geen abonnee?

Neem nu een Community abonnement en ontvang een jaar lang de volgende voordelen:

  • Krijg toegang tot alle ‘community artikelen’, nieuws en zorgupdates speciaal voor abonnees.
  • Regelmatig online zorgupdates en de nieuwste artikelen buiten de Magazine edities om.
  • 6x het Magazine Voetzorg+ per jaar.
  • Zo’n 12 nieuwe artikelen per editie.
  • Lees het Magazine als flipbook.
  • Mogelijkheid om inhoud te downloaden en/ of te printen.
  • Onbeperkte toegang tot Het Archief .
  • Speciaal ontwikkelde content zoals Quick Reference Cards.
  • 10% korting op de meeste scholingen van MischaNagel.nl.
oudere voet
mischa
audience

Iedere patient verdient de de best mogelijk zorg

Voetzorgverlening wordt vaak ondergewaardeerd terwijl gezonde, goed functionerende voeten essentieel zijn

Vroegtijdige signalering heeft directe gezondheidsvoordelen

Goed functionerende voeten essentieel zijn voor onze mobiliteit

Komende Opleidingen

Bekijk hier de komende opleidingen

Onze gastdocenten

Onze gastdocenten zijn experts in hun vakgebied met een bewezen reputatie.

ONCO-ZORG

De enige ProVoet erkende opleiding tot medisch pedicure oncologie!

de oorspronkelijke opleiding OVV, MPO en OHV.

Onze ONCO-Zorgverleners zijn opgenomen in de ‘digitale verwijsgids kanker’ van IKNL en kunt u ook terugvinden op onze eigen patiëntenplatforms ONCO-Foot en ONCO-Hand.

Video afspelen

De activiteiten van Mischa Nagel B.V.

Voetzorg+ is een opleidings- en informatie- instituut voor medische nascholingen en het overbrengen van actuele medische informatie voor voet-, hand,- huid,- nagelzorgverleners.