Voetzorg+ Het opleiding - en informatie-instituut voor:

Voet-, hand,- huid,- nagelzorgverleners

Lees hier het actuele zorgnieuws:

Dermatoporose – Chronische huid insufficiëntie – Kasia Huisman

Dermatoporose, geïntroduceerd in 2007, is een minder bekende aandoening in de gezondheidszorg, vergelijkbaar met osteoporose maar dan voor de huid. Gedefinieerd in vier stadia, manifesteert het zich met seniele purpura, witte pseudo littekens, en skin tears. Oudere leeftijd, genetische aanleg, corticosteroïdengebruik, COPD, en chronische ziekten vergroten het risico. Complicaties omvatten vertraagde wondgenezing en hematomen. Topische retinoïden, alfahydroxyzuurproducten en vitamine C kunnen de behandeling ondersteunen. Dermatoporose is een risicofactor voor chronische wonden, vereist aandacht in de verouderende huidzorg.

Lees meer »

RIAB praktijkdag – nieuwe fysieke scholing in 2024

Voetzorg+ organiseert een RIAB praktijkdag voor (medisch) pedicures, geaccrediteerd door ProCert met 6 punten. Gericht op het RIAB-formulier (Risico Inventarisatie, Analyse, Behandelplan), leren medisch pedicures complicaties signaleren, risico’s inschatten, en effectieve zorg bieden aan patiënten met voetklachten door chronische ziekten. Het programma omvat theoretische sessies, praktische toepassing met cliënten, en feedback. Eerdere deelnemers prijzen de opgedane kennis, waarde en gastvrijheid van de praktijkdag. De RIAB kost €135. Het initiatief is een samenwerking tussen Voetzorg+ en Paramedische Voetzorg. De dag biedt accreditatiepunten en is gepland op diverse data in 2024.

Lees meer »

Bewustzijn van culturele diversiteit in de zorg: Een noodzakelijke stap voorwaarts!

Bewustzijn van culturele diversiteit is cruciaal in de zorg. Met 26,4% van de Nederlandse bevolking met een migratieachtergrond is er behoefte aan geïntegreerde training voor zorgverleners. Onderzoek toont aan dat deze groep vaker discriminatie, slechter pijnmanagement en afstandelijkheid van artsen ervaart, wat de zorgresultaten beïnvloedt. Het herkennen van laaggeletterdheid is essentieel voor alle volwassenen, ongeacht achtergrond. Het overheidsbeleid benadrukt toegankelijke, herkenbare en effectieve zorg. Zorgverzekeraars spelen een sleutelrol. Een cultuursensitieve benadering op het kruispunt van deze waarden is de weg naar inclusieve zorg.

Lees meer »

Toename aantal patiënten ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson vertoont de afgelopen tien jaar een sterke toename in Nederland, met een groei van 48%. Blootstelling aan pesticiden en andere milieuvervuilende stoffen, zoals trichlooretheen, wordt genoemd als belangrijke oorzaak. De vergrijzing draagt ook bij aan de stijging, maar Parkinson treft ook jongere leeftijdsgroepen, inclusief twintigers en dertigers. Hoogleraar Bas Bloem en collega’s van het Radboudumc, winnaars van de Stevinpremie, streven ernaar de Parkinsongroei te verminderen en onderzoeken de rol van sporten in het voorkomen van de ziekte.

Lees meer »

Kunstnagels in het nieuws

Recente aandacht in consumentenprogramma Kassa en het tijdschrift van de Universiteit van Amsterdam -Folia- benadrukt de risico’s van acryllaatallergie, vooral gerelateerd aan kunstnagels. Dermatologen en tandartsen waarschuwen voor toenemende gevallen, met mogelijke ernstige gevolgen, zoals tandverlies. Het aantal vastgestelde gevallen van acrylaatallergie groeit, vooral bij nagelstylistes. De allergie wordt veroorzaakt door hechtlakken zoals ‘HEMA’. Zowel nagelstylisten als voetverzorgers moeten zich bewust zijn van de gevaren. Zes jaar geleden deelde toxicoloog Hans Brand al zorgen over kunstnagels, inclusief microbiële verstoring en mogelijke kankerverwekkendheid.

Lees meer »

Studie toont verhoogd risico op contactallergie aan bij kinderen met atopische dermatitis

Kinderen met atopische dermatitis (eczeem) hebben volgens recent onderzoek een verhoogd risico op allergische contactdermatitis. De studie benadrukt het belang van aanvullende tests, zoals patchtests, om allergenen te identificeren en de behandeling te verbeteren. Ondanks enkele beperkingen suggereren de resultaten het nut van patchtesten bij kinderen met atopische dermatitis.
#Atopische dermatitis
#Eczeem
#Allergische contactdermatitis
#Kinderhuidaandoeningen
#Patchtests
#Behandeling eczeem
#Huidallergie bij kinderen
#Dermatologisch onderzoek

Lees meer »

Ingrediëntenkennis  van huidproducten

Calendula
De positieve invloed op het wondhelingsproces

In vitro studies en dierstudies laten zien dat Calendula-extracten anti-inflammatoire, anti-microbiële, anti-oxidant en anti-tumor eigenschappen hebben. Vanwege deze eigenschappen heeft Calendula een positieve invloed op het herstelproces van de beschadigde huid. Meer onderzoek naar de werking van Calendula op de huid is wenselijk. Calendula heeft in het pharmacopea van de commissie E een officiële indicatie verkregen als voor bevordering van wondherstel.

Wetenschappelijk naam: Calendula officinalis
Gewone naam: Goudsbloem, Marigold,

Lees meer »

Ouderen en onychomycose

In het artikel “Onychomycosis in Older Adults: Prevalence, Diagnosis, and Management” wordt geconcludeerd dat onychomycose prevalent is bij ouderen, waarbij een goede diagnose essentieel is. Ouderen hebben unieke behandeluitdagingen, zoals beperkte mobiliteit. Het belang van klinische beoordeling, mycologisch onderzoek en differentiaal diagnose wordt benadrukt. Terbinafine wordt aanbevolen voor ouderen met polyfarmacie. Een zorgtraject van maximaal 16 weken, goede zorgplanning en schoenreiniging zijn cruciaal. Zelftesten geven geen volledige uitsluitsel.

Lees meer »

Nog geen abonnee?

Neem nu een Community abonnement en ontvang een jaar lang de volgende voordelen:

  • 6x het Magazine Voetzorg+ per jaar.
  • Zo’n 12 nieuwe artikelen per editie.
  • Lees het Magazine als flipbook.
  • Mogelijkheid om inhoud te downloaden en/ of te printen.
  • Onbeperkte toegang tot Het Archief .
  • Speciaal ontwikkelde content zoals Quick Reference Cards.
  • 10% korting op de meeste scholingen van MischaNagel.nl.
oudere voet
mischa
audience

Iedere patient verdient de de best mogelijk zorg

Voetzorgverlening wordt vaak ondergewaardeerd terwijl gezonde, goed functionerende voeten essentieel zijn

Vroegtijdige signalering heeft directe gezondheidsvoordelen

Goed functionerende voeten essentieel zijn voor onze mobiliteit

Komende E-Schoolingen

Bekijk hier de komende opleidingen

Onze gastdocenten

Onze gastdocenten zijn experts in hun vakgebied met een bewezen reputatie.

ONCO-ZORG

De enige ProVoet erkende opleiding tot medisch pedicure oncologie!

de oorspronkelijke opleiding OVV, MPO en OHV.

Onze ONCO-Zorgverleners zijn opgenomen in de ‘digitale verwijsgids kanker’ van IKNL en kunt u ook terugvinden op onze eigen patiëntenplatforms ONCO-Foot en ONCO-Hand.

Video afspelen

De activiteiten van Mischa Nagel B.V.

Voetzorg+ is een opleidings- en informatie- instituut voor medische nascholingen en het overbrengen van actuele medische informatie voor voet-, hand,- huid,- nagelzorgverleners.