Achtergrond Informatie Voeten en Overgewicht

Voeten en Overgewicht

Een toenemend probleem niet alleen bij volwassenen

 

In 2016 verscheen er een wetenschappelijk artikel in het gerenommeerde wetenschappelijke vaktijdschrift PLOSONE over de gevolgen van overgewicht voor de voeten van kinderen.

 

Hieronder leest u de conclusie die door het team van wetenschappers werd opgesteld n.a.v. het onderzoek.

 

“Samenvattend presenteert het team van wetenschappers gedetailleerde gegevens voor substantiële verschillen in dynamische voetkenmerken voor kinderen met een normaal gewicht, overgewicht en obesitas voor elke leeftijd tussen 1 en 12 jaar. Extra lichaamsgewicht toonde een verlaging van de voetboogindex en een hogere algehele belasting, met name de middenvoet wordt onevenredig zwaar belast. Daarnaast blijkt, dat er vanaf de eerste zonder hulp genomen stapjes tot aan de volwassen leeftijd sprake is van een vergelijkbaar specifiek looppatroon in verschillende regio’ s van de voet bij kinderen met overgewicht of obesitas. Overgewicht en zwaarlijvigheid worden niet gecompenseerd door het bewegingsapparaat en hebben al invloed op de voeten van een- en tweejarige kinderen en worden progressief uitgesproken naarmate ze ouder worden. Om overmatige voetbelasting met mogelijk risico op ongemak of pijn in de kindertijd te voorkomen, moeten preventie strategieën worden ontwikkeld en gevalideerd voor kinderen met een hoge bodymass index. De gepresenteerde voetzooldrukwaarden kunnen bovendien dienen als referentiegegevens om verdachte voetbelastingspatronen bij kinderen te identificeren”.

 

Voetproblemen als gevolg van overgewicht nemen in de Verenigde Staten een belangrijke plaats in op de lijst van meest voorkomende oorzaken van voetletsel. Het onderzoeksteam raadt in de conclusie aan preventie strategieën te ontwikkelen om blijvend letsel aan de voeten van kinderen te voorkomen en de mobiliteit te behouden. We hebben het hier slechts over een beperkt deel van de maatschappij nl kinderen. De gevolgen van overgewicht op het functioneren van de voeten is in Nederland/EU nog helemaal niet in kaart gebracht laat staan dat er protocollen voor zijn ontwikkeld. Om daar een begin mee te maken heeft Paul Hustinx een 3 uur durende presentatie geschreven om inzicht te geven in het causale verband tussen overgewicht en voetklachten. Het ligt in de bedoeling om een artikel te schrijven voor het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde vanuit multidisciplinaire hoek om dit thema onder de (para)medische aandacht te brengen en om hopelijk onderzoek betreffende dit onderwerp te initiëren.

 

De eerstvolgende digitale live presentatie over Voeten en Overgewicht door Paul Hustinx vindt plaats op 1 februari a.s.. Meer informatie over deze  nascholing voor voetzorgverleners en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u via de volgende weblink……

 

Influence of Obesity on Foot Loading Characteristics in Gait for Children Aged 1 to 12 Years

Steffen Mueller,1,* Anja Carlsohn,2 Juliane Mueller,1 Heiner Baur,3 and  Frank Mayer1

 

PLoS One. 2016; 11(2): e0149924. 

Published online 2016 Feb 25. doi: 10.1371/journal.pone.0149924

PMCID: PMC4767217       PMID: 26914211