Congres Voetzorg bij ouderen in thuiszorgsituatie of zorginstelling

Ballen in de lucht houden!

Vandaag is een belangrijke dag. Vanuit ProVoet worden de eerste uitnodigingen verstuurd voor het congres: “Voetzorg voor ouderen die in een zorginstelling wonen of thuiszorg” krijgen op zaterdag 27 maart a.s dat in samenwerking met ons wordt georganiseerd. Wat zeg je nu? Ja u hoort het goed in samenwerking.

ProVoet en Mischa Nagel kennen een lang verleden met elkaar. Maar hangen in het verleden brengt de steeds professioneler wordende voetzorg niet verder! Alle partijen in de zorg vragen juist om eenduidigheid en dat kan alleen als we met elkaar in gesprek blijven en elkaar scherp houden hoe het pad naar de toekomst er uit gaat zien. Beide hebben we de visie dat voetzorg een volwaardig onderdeel van het zorgpakket moet zijn en dat dit ook zichtbaar wordt voor zowel alle zorgverleners als voor alle zorgconsumenten. We hebben in de afgelopen twee jaar veel gesprekken met elkaar gevoerd en elke keer naar elkaar uitgesproken dat problemen oplosbaar zijn en dat we op goede voet met elkaar moeten blijven staan. Ron Verschuren en ik zijn goede gesprekspartners van elkaar geworden en ook een bijeenkomst met het bestuur is in uiterst goed en opbouwende sfeer verlopen. Zo willen we ook graag de toekomst in want samenwerking komt u ten goede, verdeeldheid niet.

Het bovengenoemde congres is zo’n project waar je samen een succes van kan maken omdat beiden veel kennis, ervaring en netwerken inbrengen. Het betekent ook veel werk want dit congres is op een geheel nieuwe wijze opgezet waarbij alles draait om uw ervaringen te leren kennen bij dit thema, knelpunten in kaart te brengen en te voorzien van een oplossing. Van dit congres wordt door een wetenschapsjournalist een artikel geschreven met aanbevelingen dat zal worden verdeeld onder alle stakeholders, beleidsmakers, artsen ouderenzorg etc etc.

Bij de uitnodiging aan u is een enquete verzonden waarbij we die knelpunten in kaart kunnen brengen en op die manier kunnen concretiseren. Daarnaast hopen we dat veel mensen hun eigen ervaring aan ons willen mailen. We anonimiseren deze ervaring en publiceren deze bij de pagina’s die horen bij het congres. Samen met de enquete analyse geeft dit een goed overzicht hoe voetzorgverlening verloopt bij ouderen die wonen in een zorginstelling of thuiszorg krijgen. Begin volgende week zullen de eerste berichten te lezen zijn. Wilt u een bijdrage leveren stuur dan uw ervaring per mail in naar info@mischanagel.nl

Let wel een ervaring kan ook heel positief zijn.

Wij hebben tevens een enquete uitgezet onder een digitale groep met 82.000 verpleegkundigen en thuiszorgverleners om te vragen hoe hun ervaringen zijn en hoe zij het belang van goede voetzorg bij ouderen in hun zorg ervaren.

Gedurende dit congres zal ook uw deelname van belang zijn omdat u zelf deel uitmaakt en meewerkt aan de oplossingen die worden geformuleerd.

Vandaag heb ik ook de laatste hand kunnen leggen aan de 4e digitale editie mijn boek “Schimmels”. Je kan beter een nieuw boek schrijven dan in een bestaande structuur nieuwe informatie toevoegen. Maar het is gelukt en er staat veel informatie in die een beter begrip van schimmel/gist infectie aan de huid of nagel van de voet geven. Samen met de vernieuwde cursus Schimmeldiagnostiek 3.0 hoop ik dat vele voetzorgverleners veel mensen beter kunnen helpen bij deze complexe problematiek.

Nou en dan naast alle normale werkzaamheden ligt er ook nog een stapel redactie werk voor de volgende editie van Voetzorg+ die op 15 februari zal verschijnen. Het zal een mooie editie worden waarbij veel aandacht is voor de veranderingen van de huid en nagels bij het ouder worden.

Als alle perikelen rondom Corona zullen gaan afnemen komt er een tijd voor diepgaande reflectie zeker in de zorg. In die periode moeten we de aandacht vestigen op goede voetzorg omdat dit bijna in alle facetten van de zorg een ondergeschoven kind blijft.

Amsterdam 5 februari 2021. Mischa Nagel

Partners:

De redactie van de artikelen wordt op geen enkele manier beïnvloedt door adverteerders of sponsoren. Bekijk hier ons redactiestatuut

Laatste nieuwsberichten:

Social share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram