1

Jeannette Bogaard

gastdocent

Over Jeannette Bogaard

Positionering als Oncologisch Handzorgverlener OHV in je regio

Deelnemers die de gehele opleiding Oncologisch Handzorgverlener OHV hebben gedaan, dus niet de OVV+OHV module, lopen vaak aan tegen de omschakeling van cosmetische zorg naar medische zorg. Om die omschakeling te faciliteren en studenten opties te laten zien hoe zij zich kunnen profileren als Oncologisch handzorgverlener OHV hebben wij  Oncologisch Handzorgverlener OHV Jeannette Boogaard gevraagd hierover een les te verzorgen van 2 uur.

CV Jeannette Bogaard