mischa-low

Mischa Nagel

Voetzorgplus

Mischa Nagel

Medische voetzorg & oncologische zorg

Door omstandigheden werd Mischa Nagel (1965) op 22-jarige leeftijd gedwongen zijn studie

geneeskunde te staken en het farmaceutische bedrijf van zijn familie te gaan leiden. Dit bedrijf ging later op in een van de grootste farmaceutische concerns van Nederland. In het verlengde van deze bedrijfsactiviteiten startte Mischa in 1999 Supplement BV. Deze organisatie had als doel kennis over complementaire behandelwijzen te delen met artsen, therapeuten en patiënten.

De Medische Voet.

Daarnaast gaf Supplement BV het vakblad ‘De Medische Voet’ uit dat zich richtte op medische voetzorg. In combinatie met de website en sociale media groeide dit tijdschrift sinds 2008 uit tot het belangrijkste kennisplatform voor medisch voetzorgverleners. Het tijdschrift werd zowel in de Nederlandse als de Franse taal uitgebracht. Hier werden artikelen door Mischa gepubliceerd maar ook door gastauteurs over voetproblemen met name bij diabetes, kanker, reuma en apart zal er een segment worden ingevoerd over schimmelinfecties aan de nagels en de huid van de voet.

Supplement BV heeft helaas de crisis niet overleefd en moest eind november 2017 haar deuren sluiten. Mischa Nagel maakte in maart 2018 een beperkte doorstart waarin enkele succesvolle activiteiten zijn meegenomen.

Expertise in healthcare.

Mischa Nagel heeft als spreker en panellid deelgenomen aan verschillende internationale

congressen over gezondheidszorg en is in Nederland een gerespecteerd en

gewaardeerd docent, vooral als het voetzorg betreft. In het buitenland is hij een gevraagd spreker op congressen met als thema ‘Integrative Oncology’. In maart 2012 leidde hij een groep van 30 artsen rond op het Memorial Sloan Kettering om hen te laten zien hoe Integrative Oncology een onderdeel uitmaakt van de zorg van de patiënt.

Oncologische voetverzorging.

In 2011 was Mischa Nagel de eerste in de wereld die het opviel dat er voor kankerpatiënten niets geregeld is voor voetproblemen als gevolg van de behandeling van kanker. Samen met zes specialisten heeft hij een curriculum opgezet voor voetverzorging bij kankerpatiënten. In 2013 werd het lesprogramma Oncologisch Voetzorgverlener (OVV) in Nederland geïntroduceerd. Het is het eerste programma in de wereld wat specifiek gericht is zorg voor de voetproblematiek als gevolg van kankerbehandelingen. Deelnemers kunnen inmiddels stages lopen op 66 oncologische afdelingen in Nederland. In 2016 is de opleiding ook in België gestart n. Mischa Nagel is als moderator en docent verbonden aan deze opleiding.

In juli 2020 gaf Mischa voor de voltallige hoofden van afdelingen en zorgmanagers en directie van Oncopole in Toulouse en presentatie over de status van dit programma. Ook hier waren de reacties bijzonder positief en ondersteunend.

In 2015 gaf Mischa als enige niet-wetenschapper een presentatie over voetproblemen als gevolg van kankerbehandelingen tijdens het vierde dermato-oncology symposium in New York. Dit is een jaarlijks internationaal congres voor oncologen om hen te onderwijzen in huidproblematiek. Direct hierna verscheen een wetenschappelijk artikel van zijn hand dat werd gepubliceerd in ‘The ASCO POST’ (editie december 2015) over hetzelfde thema. The ASCO POST is het vaktijdschrift van The American Association of Clinical Oncology. In 2018 publiceerde hij samen met prof. Lacouture een review in The American Journal of Podiatry JAPMA over het managen van bijwerkingen van aan de voeten als gevolg van kankerbehandelingen. Inmiddels is een 2e wetenschappelijk artikel van zijn hand geaccepteerd over een door hem opgezette pilotstudie. Deze pilotstudie is een opstap naar een klinische studie over de effectiviteit van pre orthopedisch schoeisel bij kankerpatiënten die Handvoetsyndroom graad 2 hebben als gevolg van chemotherapie.

In oktober 2019 startte hij met 31 opgeleide oncologische voetzorgverleners OVV een pilot zodat deze zorgverleners ook handverzorging kunnen doen bij kankerpatiënten. De voorbereidingen hiervoor hebben bijna een half jaar in beslag genomen omdat er ook over handverzorging bij kankerpatiënten die bijwerkingen hebben aan hun handen als gevolg van hun kankertherapie geen enkel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de interventies

“Deze beide vormen van zorgverlening bij kankerpatiënten zijn hard nodig. Wist u dat patiënten met een gemetastaseerde kanker meer kans hebben op overleving als ze in beweging blijven. Dan is het toch van groot belang dat de voeten in optimale conditie blijven. 33% van de kankerpatiënten krijgt tijdens zijn of haar herstelproces te maken met deze bijwerkingen. Er moet veel meer onderzoek komen naar voetzorg en handzorg zodat dit veilig en effectief kan worden uitgevoerd”

Het door ons opgezette curriculum Oncologisch Voetzorgverlener OVV is inmiddels opgenomen in de digitale verwijsgids Oncologie van IKNL. De oncologisch Handzorgverleners OHV zijn hier inmiddels ook in opgenomen. We zijn daar ongelofelijk trots op

Voor de oncologische patiënt zijn er twee digitale informatieplatformen opgericht om hen te informeren wat voor zorg zij mogen verwachten van een oncologisch handzorgverlener OHV (www.oncohand.com) en een oncologisch voetzorgverlener OVV (www.oncofoot.com)

De teksten voor deze websites deze websites zijn afgestemd met IKNL

Voetzorg+.

In maart 2020 lanceerde Mischa het digitale platform Voetzorg+. Dit platform geeft 6

vaktijdschriften over medische voetzorg aangevuld met artikelen over medische handzorg per jaar uit. Verder ontwikkelt Voetzorg+ Quick Reference cards over Voetzorgverlening bij complexe ziektes.

Alle cursussen, congressen, en opleidingen (OVV/OHV) zijn inmiddels ook bij Voetzorg+

ondergebracht.

Bibliografie.

· Schimmels (isbn 978-90-823943-1-3) op 5 feb 2021 verscheen hiervan de 4e ditmaal

  digitale editie

· Fytofacts (isbn 978-90-823943-4-4)

· Ken je Feiten (isbn 978-90-823943-0-6)

Internationale publicaties

Footcare in Oncology – The Cancer Patient from Head to Toe’ The ASCO Post December 2015″

Podiatric Adverse Effects and Foot Care in Cancer Patients and Survivors’, Journal of the American Podiatric Medical Association (JAPMA), November, December 2018 (Vol. 108 No.6)

Oncologische hand en voetzorg in chronologische volgorde.

Mischa Nagel:

-2012 Initiator Oncologische Voet en de eerste in de wereld die opviel dat er geen specifieke

           voet-, handzorg bestaat voor kankerpatiënten die als gevolg van hun therapie  

           bijwerkingen hieraan ervaren.

-2013 Met 6 specialisten OVV curriculum geconstrueerd en 1e pilot uitgevoerd. N.a.v.

           hiervan verbeteringen doorgevoerd

-2014 1e editie richtlijnen veilige en effectieve voetzorg voor de oncologische patiënt

-2015 Keynote Speaker op Onco Dermato Symposium in New York als enige niet professor.

           Meer dan 1000 oncologen vanuit de hele wereld waren hierbij aanwezig

-2015 Verkrijging MBO 4 opleidingslicentie, tevens samensteller van vierdaagse opleiding

           didactiek en lesgeven aan deze MBO 4 instelling

-2016 Samenstellen van Medical Advisory Board voor de bewaking van het curriculum OVV

-2016 1e klinische evaluatie over de gegeven Voetzorg aan de oncologische patiënt

-2016 Prof. LaCouture komt naar Nederland om het Voetcollege te geven

-2017 2e klinische evaluatie over de gegeven Voetzorg aan de oncologische patiënt

-2017 Key Author wetenschappelijke publicatie in JAPMA peer reviewed medical journal

-2017 Faillissement Supplement BV

-2018 Doorstart MischaNagel.nl BV

-2018 3e klinische evaluatie over de gegeven Voetzorg aan de oncologische patiënt

-2018 Start voorbereidingen met expert groep voor curriculum Oncologische

           Handzorgverlening OHV

-2019 Professor LaCouture geeft de verplichte nascholing OVV. OVV Symposium

           open gesteld voor aanpalende zorgverleners

-2019 1e pilot opleiding Oncologisch Handzorgverlening OHV

-2019 4e klinische evaluatie over de gegeven Voetzorg aan de oncologische patiënt

-2019 Opname van alle gediplomeerde OHV en OVV in de digitale verwijsgids kanker van

           IKNL en door de stichting Samen tegen kanker in België

-2019 Lancering digitale patiënten informatieplatformen www.Oncofoot.com  en

           www.Oncohand.com

-2020 Complete omzetting en aanpassingen naar virtueel lesgeven

-2020 Presentatie voor het complete management en afdelingshoofden van Oncopole in

           Toulouse voor de uitwerking van een Franstalig curriculum. Oncopole is een van de

           Grootste kankerklinieken in Europa

-2020 Oprichter en hoofdredacteur Voetzorg+. Online vakblad voor medische voetzorg.

            Inmiddels zijn er 16 edities verschenen.

Afgezien van de talloze andere cursussen die Mischa jaarlijks geeft en waarvan alle evaluaties worden gepubliceerd is hij een veelgevraagd spreker op andere congressen zoals in 2014 in het Italiaanse Parlement met een voordracht over complementaire zorg bij kanker samen met 5 andere professoren. Verder heeft hij talloze live TV optredens gedaan o.a. in het programma Kassa tegenover prof. Piet Borst en was het openingsitem van het NOS en RTL journaal wegens een rechtszaak tegen de staat der Nederlanden waarbij ik woordvoerder was van een aantal producenten die gezamenlijk deze rechtszaak hadden aangespannen.

Voetzorgprofilering.

In Maart 2021 heeft hij voor ProVoet een enquête 1e consult na lockdown opgesteld. En n.a.v. de resultaten rapport over deze klinisch evaluatie geschreven over de conditie van voeten van mensen die wegen een nationale lockdown maandenlang verstoken waren van deze belangrijke vorm van zorgverlening. Het is voor het eerst dat zichtbaar werd gemaakt middels data en beelden wat voetzorg betekent voor o.a. ouderen en mobiliteit. De bijvoegde Deze evaluatie is door ProVoet ingezet bij alle stakeholders in de zorg om ervoor te zorgen dat voetzorgverlening tijdens een eventuele volgende lockdown niet wederom als contactberoep in de cosmetische zorg wordt beschouwd maar wordt ingeschakeld als essentiële zorg.

Medische Nascholingen.

De presentaties: Schimmeldiagnostiek, Wratten Psoriasis, Eczeem, MS de ziekte van Parkinson en Spierdystrofie, Diabetes & Voeten en de drie Reuma nascholingen zijn volledig ontwikkeld, samengesteld en gepresenteerd door Mischa Nagel. Over Diabetes en Voeten verscheen ook een boek van zijn hand: Diabetes & Voeten i.s.m. het Diabetesfonds. In samenwerking met de universiteit van Gent is de nascholing Diabetes & Voeten tot stand gekomen in 2018 waarbij voor het eerst een college patiënt gebonden zorg plaatsvond. Vier diabetespatiënten met ernstige voetafwijkingen vertellen hun verhaal. Deelnemers moeten aan de hand van gerichte vragen een profiel schetsen hoe deze problematiek zich zo ver heeft kunnen ontwikkelen dat patiënten nu een amputatie staan te wachten. Doel van dit gesprek is voetzorgverleners inzicht te geven in waar in de zorgketen de communicatie sneller kan en verbeterd kan worden. Op deze manier gaat er minder kostbare tijd verloren en zal het aantal amputaties kunnen teruglopen. Tweede doelstelling is te leren waarom een patiënt zelf het zover laat komen. De deelnemer leert communicatie aan om de patiënt te motiveren verdere hulp te aanvaarden om mensen zo een zorgtraject in te begeleiden. Vanwege de coronapandemie is deze nascholing tijdelijk gestopt. Deze wordt in november 2022 opnieuw gestart. Er zal een lesdeel psychologie en diabetes worden toegevoegd.

Zorg voor de oudere voet.

1e Congres over Voetzorg bij Ouderen. Op 27 maart 2021 heeft Voetzorg+in samenwerking met ProVoet een congres georganiseerd over voetzorg bij ouderen. Het onderliggende thema was ‘voetzorg voor mensen die wonen in een zorginstelling of thuiszorg krijgen’ Dit congres werd “live” digitaal uitgezonden en 751 deelnemers namen deel. Na afloop ontstond het idee om te bekijken of wetenschappelijke studie naar de oudere tot de mogelijkheden behoorde en of hier ook belangstelling voor zou zijn.

Nieuwe studie: Voetzorg bij ouderen: 

Voetzorg is bij vele vormen van zorg een ondergeschoven kind. Voeten krijgen soms een beetje aandacht of worden gewoon overgeslagen. Politiek is dat niet anders. In alle hervormingsplannen van de ouderenzorg van de laatste 20 jaar inclusief de meeste recente uit juli 2022 is voetzorg niet geïncludeerd of wordt er enige aandacht aan besteed. De ontwikkeling van deze plannen hadden/hebben steeds tot doelstelling onze ouderen mobiel te houden en langer te laten participeren in de maatschappij. Mobiliteit staat in een 1 op 1 verhouding met de status van de voeten en daar hoort de nodige zorg bij.  Ook preventief, door goede screening, kunnen voetproblemen goed behandeld worden. Gebeurt dit niet dan is vermindering van mobiliteit in gang gezet. Wat velen zich niet realiseren is dat het verlies van mobiliteit heel vaak leidt tot verlies van sociale contacten en daar mee tot eenzaamheid.

Een goed uitgevoerde wetenschappelijke studie naar de oudere voet staat aan de basis voor veranderende politieke inzichten en hier ligt een uitgelezen kans voor Voetzorg Nederland en Vlaanderen om als eerste in de wereld te laten zien wat er voor niet gebruikte mogelijkheden voor het oprapen liggen. Het profiel van deze studie is inmiddels gereed. Er is een stuurgroep in het leven geroepen waarvan de leden verbonden zijn aan twee universiteiten.  Deze studie zal worden gestart zodra de eerste financiële middelen ter beschikking komen. 

Als alles volgens plan verloopt start deze 5 jarige studie voor het einde van 2022. Mischa Nagel is hoofd van de stuurgroep. Mischa Nagel heeft het projectplan voor deze studie opgezet en geschreven.