Hustinx-Paul-Heelkunde

Paul Hustinx

Docent E-Scholing ‘Voeten & Overgewicht’

Paul Hustinx begon zijn carrière bij het Academisch Ziekenhuis VU te Amsterdam waar hij tevens promoveerde (1994).
Sinds 1996 is hij werkzaam als traumachirurg bij het Zuyderland Medisch Centrum.

Ontwikkeling van traumachirurgie en rampengeneeskunde

Tijdens de Bijlmerramp in 1992 had hij dienst als medisch coördinator.
Daarnaast werd hij uitgezonden naar Portugal in het kader van de vliegtuigramp in Faro.
Tijdens deze inzetten merkte hij dat de rampengeneeskunde en slachtofferzorg niet op orde was. Om deze reden leverde hij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van traumachirurgie in Nederland alsmede aan de rampengeneeskunde. Vanuit het principe Opleiden-Trainen-Oefenen (OTO) zette hij twee nieuwe opleidingen op ten behoeve van de verbetering van het onderwijs in rampengeneeskunde. Ook was hij mede-ontwikkelaar van de Nederlandse registratiekaart voor slachtoffers bij crises en rampen.

Bijdrage aan medische opleidingen

Daarnaast was hij één van de eerste opleiders binnen het nieuwe medisch specialisme ‘Spoed Eisende Hulp’; en vervulde hij daarmee een voortrekkersrol.
Zo zette hij zich in voor de verbetering van de acute geneeskunde, waardoor SEH-artsen niet meer weg te denken zijn uit de ziekenhuiszorg. Ook was hij medeoprichter van de GHOR-afdeling bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) te Arnhem (2007-2009).
Dr. Hustinx is medeauteur van het Nederlands handboek voor traumatologie en rampengeneeskunde ten behoeve van de medische opleidingen in Nederland.

Multi Disciplinaire Trauma Unit (MDTU)

Dr. Hustinx heeft zich tevens sterk gemaakt voor de oprichting van een MDTU bij het Zuyderland Medisch Centrum. Dit is een nieuwe multidisciplinaire afdeling voor de behandeling van traumaslachtoffers. Hiermee heeft Zuyderland een grote kwaliteitsslag gerealiseerd in de patiëntenzorg. Via de Nederlandse Vereniging van Trauma Chirurgie maakt hij zich sterk voor zulke afdelingen waardoor er in 2021 in alle Nederlandse ziekenhuizen een MDTU komt.

MIMMS

Van 2000 tot 2018 was hij mede-initiatiefnemer, medeoprichter en vervolgens tot 2013 voorzitter van de Stichting MIMMS. Een stichting die de prehospitale opleiding ‘Major Incident Medical Management and Support’ verzorgd.
Dr. Hustinx ontwikkelde de opleiding, trad op als instructeur en was van 2001 tot 2018 opleidingsdirecteur van een opleiding die inmiddels verplicht is voor alle veldmedewerkers van de rampenbestrijding.
Ook was hij van 2008 – 2018 vrijwilliger bij de Stichting Advanced Life Support Group te Tilburg.

Dr. Hustinx is mede-initiatiefnemer en medeoprichter van de opleiding Hospital-MIMMS voor medisch crisismanagement in ziekenhuizen. De opleiding heeft er voor gezorgd dat alle Nederlandse ziekenhuizen verplicht zijn om een Ziekenhuis-Rampen-Opvang-Plan te maken, waarbij hij zowel in 2005 als 2009 optrad als opsteller. “Deze planning heeft ervoor gezorgd dat de bewustwording binnen de ziekenhuiswereld van hun verantwoordelijkheid op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding heeft versterkt. Daarnaast heeft het ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het medisch management in ziekenhuizen tijdens de Coronacrisis”, stelt de directeur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Diverse activiteiten

Van 2000 – 2007 was dr. Hustinx vrijwilliger bij de voetbalvereniging RKSV Bekkerveld.
De Zweedse opleiding Emergo Train System (ETS) is door dr. Hustinx vertaald naar de Nederlandse context. Hiervoor maakte hij een virtuele patiëntenbank van 360 traumaslachtoffers. Vervolgens was hij van 2014 tot 2016 ook vrijwilliger bij de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie.
Daarnaast was hij lid van Taskforce II en voorzitter van de ad hoc commissie voor het opstellen van de hercertificeringseisen.

Van 2015 tot heden is hij nog altijd vrijwilliger bij de Vereniging Verkeersslachtoffers. Hier is hij actief als medisch adviseur voor patiënten.
Gesteld wordt dat hij ondanks zijn beroep eenvoudig te bereiken is voor vragen en ook regelmatig omrijdt voor ondersteuning. Hij heeft in het bijzonder aandacht voor de menselijke kant van de incidenten.

Als kers op de taart is dr. Hustinx lid van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Eindhoven en van de Commissie Beoordeling Toepassing Geweld door Politie voor regio Limburg. Ook is hij functionaris bij ZonMW en lid van de beoordelingscommissie acute zorg.

Bron: Heerlen Nieuws Dr. Paul Hustinx benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.