Congres : De oudere voet

Het congres ‘ouderen en voetzorg’ zal op een geheel nieuwe manier worden ingericht In het Maitland Theater is er plaats voor 40 deelnemers. Zij zullen een actieve rol spelen in het dagprogramma en worden door de organisator worden uitgenodigd. Er zullen twee panels worden samengesteld en de minder dan 30 deelnemers die fysiek aanwezig kunnen zijn; zij zullen op hun expertise worden uitgenodigd. Elk panel bestaat uit vier leden:
 • Panel 1 zal bestaan uit diverse voetzorgverleners uit verschillende disciplines in de voetzorgverlening en dan met name met veel ervaring met voetzorgverlening bij ouderen die in een zorginstelling wonen of die thuiszorg krijgen.
 • Panel 2 zal bestaan uit bestuurders, zorgverleners, organisatiedeskundigen die inzicht hebben in de zorgprocessen in hun eigen instellingen en vragen kunnen beantwoorden maar ook vragen kunnen stellen.
 • De voorzitter van ieder panel krijgt de gelegenheid een betoog te voeren van maximaal 15 minuten. Daarna zullen de moderatoren de panels een aantal veel voorkomende problemen voorleggen waarop de panels wordt gevraagd middels discussie en onderling overleg wat voor oplossingen mogelijk zijn. De moderatoren zullen het aanwezige publiek gericht vragen hoe zij aankijken tegen eventueel aangedragen oplossingen. Een wetenschapsschrijver is uitgenodigd om de probleemstellingen en oplossingen in een artikel te verwerken. Dit artikel zal worden gepubliceerd en worden aangeboden aan de beleidsmakers op diverse terreinen in de ouderenzorg. Dit interactieve congres zal plaatsvinden in een zeer opbouwende sfeer om zoveel mogelijk consensus te bereiken en zal op die manier een bijdrage proberen te leveren aan een sterk verbeterde voetzorg voor ouderen. De vier leden van het expertpanel 1 zijn voetzorgverleners uit verschillende disciplines in de voetzorgverlening: Klik op naam voor meer informatie
 • Fleur Wagenaar
 • Wilma van Eijmeren
 • Lotte Haverkorn
 • Linda Jonkers
 • De vier leden van het expertpanel 2 zijn bestuurders, zorgverleners en organisatiedeskundigen: Klik op naam voor meer informatie:
 • Esther Franssen, ouderenzorgverlener
 • Mascha den Haan, Zorginstituut Nederland
 • Inge Pesch, Voorzitter Raad van bestuur Lentis, arts ouderenzorg
 • Clariska Brantsma, Locatiemanager Lentis
 • Van Tot Programma Onderdeel
  09:00 10:00 Inlog congreslocatie. / Ontvangst van de gasten in het Maitland Theater
  10:00 10:15 Opening door: Ron Verschuren, directeur ProVoet
  10:15 10:45 Ouderen in zorginstelling of thuiszorg ontvangen. Voorbeschouwing op programma van dit congres door Kirsten Veenstra en Mischa Nagel
  10:45 11:00 Voorstellen van de panelleden
  11:00 11:30 Pauze Tijdens 1e pauze is er een expertpresentatie in een clip van 7 min. over het frezen van eeltplekken bij de oudere huid. Presentatie: Karolien van der Scheer
  11:30 12:00 Dit is de praktijk ! Resultaten ProVoet-enquête Mischa Nagel
  2 accreditatievragen voor de deelnemers.
  12:00 12:30 Een eerste reactie van de panelleden – Kirsten Veenstra
  12:30 13:00 Knelpunten zoals deze zijn geanalyseerd door redactie team
  2 accreditatie vragen voor deelnemers
  13:00 13:30 Pauze Tijdens de 2e pauze is er een expertpresentatie in een clip van 7 min over het frezen van de nagels van ouderen. Presentatie: Karolien van der Scheer
  13:30 13:45 Voorzitter Panel 1 geeft een betoog van 15 minuten. Wagenaar Wagenaar en Kirsten Veenstra .
  13:45 14:00 Voorzitter Panel 2 geeft een betooog van 15 minuten. Inge Pesch panel ouderenzorg. Begeleiding: Kirsten Veenstra .
  14:00 14:30 Reactie op betoog van voorzitters. Panel 1 spreekt zich uit, Panel 2 spreekt zich uit. Begeleiding Kirsten Veenstra. Mischa Nagel begeleidt vragen uit het publiek en van de digitale deelnemers.
  14:30 15:00 Terug naar de knelpunten zoals deze zijn geanalyseerd door redactie team. Reacties door beide panels: Het aanwezige publiek reflecteert op aanwijzing van de moderatoren. Kirsten paneldiscussie leider Mischa: Publiek en deelnemers digitaal.
  15:00 15:15 Pauze – Tijdens de 3e pauze is er een expertpresentatie in een clip van 7 min. over het frezen van een likdoorn bij ouderen. Presentatie: Karolien van der Scheer
  15:15 15:45 Gastspreker Professor Hein van Hout: Inhoudelijke presentatie over voetzorg bij ouderen.Thema: Zou een jaarlijkse voetscreening bij ouder > 70 jaar voetproblemen kunnen voorkomen?
  2 accrediatievragen voor de deelnemers
  15:45 16:00 Reactie panelleden & Publiek op presentatie prof. van Hout.
  16:00 16:40 Vervolg discussie over stellingen en afronding: Kirsten Veenstra enMischa Nagel
  16:40 17:00 Afsluiting congres door bestuurslid ProVoet Sandra van Strijp.