Een examenvraag met een bedenkelijk antwoord

Het zetten van een kunstnagel op een door psoriasis aangedane nagel

De redactie werd gevraagd of het verstandig was een kunstnagel aan te brengen op een door psoriasis aangedane nagel. Op de meegestuurde foto is ook nog een te zien dat de nagel geïnfecteerd is met een pseudomonas aeruginosa bacterie. De vraag kwam voort uit een examenvraag:

Door Mischa Nagel

Vraag:

Mevr X heeft psoriasisnagels aan haar handen en voeten. Haar voetnagels zien er hetzelfde uit als haar handnagels zoals de foto hier onder.

  1. Ik mag zowel acryl- als gelnagels plaatsen. De groene verkleuring duidt opeen aanwezige bacterie die eerst door een arts behandeld dient te worden.
  2. Ik ga in geen geval een kunstnagel plaatsen op psoriasisnagels. Dit kan de psoriasis verergeren
  3. Ik mag alleen gelnagels plaatsen, acryl zal de psoriasis verergeren

Het juiste antwoord is volgens de gegevens:  Antwoord 1.

Wij willen hier toch enige kanttekeningen bij plaatsen:

Het plaatsen van of gel of acrylnagel kan een infectie induceren. Deze nagels sluiten de oppervlakte af. Ook de oppervlakte van de nagelplaat wordt bezet door een microbioom (een evenwicht van micro-organismen). Dat evenwicht dat hier al behoorlijk is aangetast wordt verder verstoord omdat de aerobe micro-organismen deel uit makend van het evenwicht zullen afsterven en dit geeft ruimte aan het anaerobe deel van dat evenwicht die zo tot overgroei kunnen komen en daar kunnen nieuwe infecties uit ontstaan. Een gel of acrylnagel mag nooit gezet worden over een dergelijk geïnfecteerde nagel zoals op de foto. Deze nagels zijn geïnfecteerd met een pseudomonas aeruginosa bacterie, herkenbaar aan de groene kleur, en de lucht die deze infectie met zich meebrengt. Deze pseudomonas is een aerobe bacterie (zuurstof behoevend) maar kan zich heel lang anaeroob(is niet afhankelijk van zuurstof) gedragen en krijgt door het plaatsen van de kunstnagel alle kans zich verder uit te breiden met alle gevolgen die daaraan verbonden zijn.

De nagelplaat zelf kent geen transportsystemen. Het geven van antibiotica is zinloos. Samen met professor Haneke en Fleur Nouwens hebben we een spoelprotocol ontwikkeld om via deze manier de nagels te bevrijden van deze bacterie. Het spoelprotocol met uitgebreid beeldmateriaal is gratis aan te vragen via info@voetzorgplus.com. Graag in de e-mail vermelden wat uw beroep is en uw adresgegevens. Overleg de inzet van het protocol altijd met de arts. Als u het protocol download krijgt u daarbij gelijk een artikel over de pseudomonas aeruginosa zodat u alle actuele informatie hierover bij de hand hebt.

Verdere adviezen zijn:

-Wees voorzichtig met frezen. Zorg ervoor dat de nagel niet verder beschadigt

-Zowel Gel als Acryl krimpt als het droogt en daarmee staat het resterende deel van de nagel onder druk. Dit kan onycholyse veroorzaken.

-Schimmelinfecties bij psoriasispatiënten worden vaker veroorzaakt door een non dermatofiet. 10-15% van alle onychomycoses worden door deze groep van schimmels veroorzaakt. Dat percentage ligt hoger bij psoriasispatiënten.  Deze groep van schimmels zijn in staat om bij mensen een systemische infectie te initiëren met fatale afloop. Dat gebeurt alleen bij mensen met een ernstige immuun afwijking.

-Het gebeurt frequent dat de groene aftekening die de pseudomonas aeruginosa geeft wordt weg gefreesd. Houd er goed rekening mee dat vingernagels nooit gefreesd mogen worden. De nagelplaat van de vingernagel is maar 0,4 mm dik en frezen kan grote schade aan het onderliggende nagelbed geven.

Nog geen abonnee?

Neem nu een Community abonnement en ontvang een jaar lang de volgende voordelen:

  • 6x het Magazine Voetzorg+ per jaar.
  • Zo’n 12 nieuwe artikelen per editie.
  • Lees het Magazine als flipbook.
  • Mogelijkheid om inhoud te downloaden en/ of te printen.
  • Onbeperkte toegang tot Het Archief .
  • Speciaal ontwikkelde content zoals Quick Reference Cards.
  • 10% korting op de meeste scholingen van MischaNagel.nl.