Eerste gratis live actueel op 1 februari geaccrediteerd met 2 punten

Gratis online uitzending Live Actueel op 1 februari nu door ProCERT geaccrediteerd met 2 punten!

Uitbreiding communicatie Voetzorg+.
voetzorg_logo_200

Op woensdagavond1 februari a.s. is het zover en verzorgen we onze eerste Live Actueel uitzending met als thema: Draagt kennis van psychologie bij tot betere voetzorg?

Dit volledig gratis evenement is inmiddels geaccrediteerd door ProCert met 1 punt in de categorie Voetzorg diabetes mellitus  en 1 punt onder Ondernemerschap.

De live stream zal gratis te zien zijn op onze Facebook- en Linkedinpagina’s.

Wilt u in aanmerking komen voor ProCERT accreditatie dan moet u zich vooraf aanmelden en ontvangt u een Zoomlink waarop u de live stream kunt volgen; ook dit is gratis. Zo kunnen wij uw aanwezigheid vastleggen voor accreditatie. De punten worden binnen 24 uur na afloop  bijgeschreven. Kijkers via social media komen niet in aanmerking voor accreditatie.

Aanmelden doet u via deze link. Meer informatie vindt u door hier te klikken. Live actueel vindt op woensdagavond 1 februari plaats; aanvang 19u30 stipt – einde circa 21 uur. 

Programma.

Psychologie is in de opleiding van de medisch pedicure geen onderdeel.
Medisch pedicures in Nederland -in Vlaanderen de gespecialiseerd voetverzorgers- verzorgen de voeten van veel mensen met een chronisch ziektebeeld.  Zij moeten echter ook om weten te gaan met o.a. dementie en verdriet van de patiënt die ernstig fysiek en mentaal lijden kent. Door de laagdrempeligheid van de medisch pedicure worden ze vaak blootgesteld aan gesprekken die een enorme belevingsimpact kunnen hebben. In de oncologische voetzorg is enige kennis van psychologie noodzakelijk om de communicatie met de patiënt goed te kunnen inschatten en om jezelf te kunnen beschermen zodat de praktijkervaringen niet van invloed zijn op het eigen dagelijks leven.In de oncologie is psychologie voor patiënten een zorgdeel dat patiënten ter beschikking staat. Onco-psychologie is ook een specialisatie.
Voor reuma is er zelfs een leerstoel reuma-psychologie (Prof. Rini Geenen). Voor diabetespatiënten is er geen gespecialiseerde psychologische ondersteuning dat is op zich fascinerend. In gesprekken met patiënten blijkt vaak dat zelfdiscipline een van de moeilijkste aspecten van de zelfzorg is maar wel heel belangrijk om ernstige voetproblemen te voorkomen. Daar zou meer ondersteuning voor moeten zijn. Diabetes heeft een enorme invloed op het dagelijks bestaan en kwaliteit van leven.

Kennis van psychologie voor de medisch pedicure voor de behandeling van de diabetische voet is van belang:

  1. Zelfbehoud. Moeilijke en intense gesprekken Hoe ga je daar mee om?  Als je zes van zulke patiënten op een dag hebt dan moet je wel zorgen dat jezelf overeind blijft Hoe doe je dat?
  2. Communicatie met patiënten met een ernstige aandoening is vaak complex. Hoe reageer je op moeilijke situaties? Je bent niet getraind als psycholoog maar welke reacties zijn wel passend voor een medisch pedicure
  3. In gesprekken met patiënten blijkt vaak dat zelfdiscipline één van de moeilijkste aspecten van de zelfzorg is maar wel heel belangrijk. Medisch Pedicures merken dat vaak zelf ook en het is geen gemakkelijk onderwerp om bespreekbaar te maken. Hoe pak je als Medisch Pedicure die coachende rol op? 

Ellis Tryssesoone en Mischa Nagel willen met deze Live Stream een bewustwordings-proces in gang zetten dat aantoont dat psychologie voor de zorg voor diabetes-patiënten bijdraagt aan een optimale voetzorg. 

Endocrinoloog Wiliam van Houtum zal als expert reageren op de presentatie van Ellis en als autoriteit op het gebied van de diabetische voet verdere aanbevelingen doen.

Een team van zeer ervaren medisch pedicures zal vanuit hun vakkennis reageren op de presentatie van Ellis.

Daarna kan het publiek vragen stellen of aanvullende informatie geven.

Mischa Nagel zal de Live Stream samenvatten en na 1,5 uur afronden.

Er zijn aan deelname geen kosten verbonden. Voor ProCERT accreditatie is aanmelden vereist; dat kan via deze link.

Op de avond van 1 februari staat ook de scholing ‘Overgewicht & Voeten‘ ingepland; speciaal ontwikkeld en gegeven door Dr. Paul Hustinx. Bij hoge uitzondering , ontvangen deelnemers aan Overgewicht die zich ook voor de Live Stream hebben aangemeld na afloop toegang tot de opname van deze laatste. Zij dienen zichzelf wel vooraf online in te schrijven. Na het bekijken van de opname van de Live Stream krijgt u indien van toepassing de bijbehorende accreditatiepunten bijgeschreven nadat u drie vragen schriftelijk heeft beantwoord.

Omdat we steeds meer cliënten met overgewicht bij ons in de praktijk zien vond ik het belangrijk om meer kennis te vergaren over dit onderwerp. Een aantal oorzaken van overgewicht was mij wel bekend zoals: de traag werkende schildklier, eten uit stress, stoppen met roken en verschillende medicatie en de bekende vicieuze cirkel. Maar ook een aantal niet zoals: de disbalans tussen de hormonen ghreline en leptine, verhoogd cortisol, slaapdeprivatie en lipoedeem. Overgewicht is complexer dan gedacht, en verdiend meer aandacht dan het nu krijgt. Ik had niet gedacht dat de gevolgen van overgewicht en obesitas zo groot waren. Deze presentatie heeft me duidelijk gemaakt hoe belangrijk een uitgebreide anamnese is en daarbij het klinisch redeneren. Zo ook een goede samenwerking met andere disciplines.
Yvonne van Mil
Eigenaar Paramedische Voetzorg