Evaluaties ‘Reuma-drieluik’ – zomercollege 2022.

Hieronder vindt u allereerst een samenvatting van de evaluaties van het drieluik Reuma zoals gegeven tijdens het Zomer College op 19 en 20 augustus. Eronder vindt u ook de individuele evaluatie voor elk van de drie E-Scholingen.

In 2022 worden de drie Reuma scholingen elk nog driemaal gegeven. Klik hier voor data en om aan in te schrijven.

Reuma 1, 2 en 3 ofwel Mischa Nagel’s Reuma drieluik.

In juni jl. rondde Mischa zijn derde nascholing Reuma af met een pilot op 18 juni jl. De pilot werd hoog gewaardeerd en met kleine aanpassingen op wensen van de deelnemers is gelijk de accreditatie bij ProCert aangevraagd en verkregen.  Op 19 en 20 augustus hebben we de drie nascholingen achter elkaar ingepland zodat deelnemers de gelegenheid kregen in een kort tijdsbestek alle over te dragen kennis tot zich te nemen. Deze twee dagen zijn per presentatie geëvalueerd door deelnemers met zelfs voor ons hele hoge waarderingscijfers. Alle presentaties zijn voorzien van uitgebreide naslagwerken en iedere deelnemer ontvangt een certificaat van deelname. Voor Vlaamse voetzorgverleners is er de mogelijkheid de KMO Portefeuille als subsidie aan te vragen en daar is ook behoorlijk gebruik van gemaakt gezien het aantal Vlaamse deelnemers.

Er zijn een paar accenten uit deze presentaties die  ineens zichtbaar belangrijk worden. 

Vormen van Reuma zoals: Sclerodermie, SLE, en Sjögren zijn zeer gecompliceerde aandoeningen waarbij het proces van diagnose lange en moeilijke zoektochten zijn. Competentiegrenzen kennen en overleg met bijvoorbeeld de reumaverpleegkundige of podotherapeut zijn een voorwaarde voor de veiligheid van deze toch wel behoorlijke grote patiëntengroepen. Deze ziektebeelden uit Reuma 1 en de hierop volgende ziektebeelden in Reuma 2 en Reuma 3 laten zien dat medische voetzorgverlening thuishoort in het multidisciplinaire team rond deze patiënten en dat deze zorgverlening een belangrijke bijdrage levert aan kwaliteit van leven. Tijdige signalering van afwijkingen kan heel veel ellende voorkomen en daar zijn korte communicatielijnen voor nodig.

Voet- en handklachten komen veel bij verschillende vormen van Reuma voor. Bij het schrijven van de drie Reuma nascholingen is heel duidelijk naar voren gekomen hoe belangrijk het is voor voetzorgverleners om bij een screening ook gelijk vast te stellen of er afwijkingen aan de handen voorkomen en dat vast te leggen. Vraag of er ook aandacht is vanuit de Reumazorg voor deze handproblemen. Het functioneren van handen en voeten draagt enorm bij aan kwaliteit van leven.

Steeds meer wordt er middels onderzoek onderbouwd dat door aanpassingen in leefstijl de kwaliteit van leven van Reumapatiënten aanmerkelijk verbetert kan worden en zorggebruik daalt. De Erasmus universiteit startte dit jaar met de studie Reuma en Leefstijl. Maar er lopen meer onderzoeken. Het is ook als voet- en handzorgverlener van belang om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen en patiënten hierop attent te kunnen maken. Net als bij de uitkomsten bij de studie naar Diabetes en Leefstijl zullen bij positieve uitkomsten programma’s worden ontwikkel om patiënten met een vorm van Reuma hierbij te kunnen begeleiden. Deze zullen dan zeker voor vergoeding in aanmerking komen.

De inhoud van deze drie nascholingen geeft u een goed inzicht in de ziekte-impact bij reuma. Juist bij u in de praktijk ontstaat, vanwege uw meestal langdurige zorgmomenten, het vast hebben van een voet of hand, en het feit dat u veel van uw patiënten al jaren kent, een cocktail van vertrouwen waarbij veel informatie overgebracht wordt die in de overige zorg niet overkomt. Op een juiste manier hiermee omgaan en  de mogelijkheid hebben geschapen om hier met aanpalende zorg over te mogen  communiceren is eveneens een belangrijk aspect van uw zorg.

Klik hier om meer te lezen over de inhoud van iedere nascholing.

ProCERT heeft de drie scholingen bij elkaar gewaardeerd met 6 punten voetzorg-reuma + 2 punten omgevingsbewust handelen1 punt reflectie-intervisiegroepen = 9 accreditatiepunten

ProCERT accreditatie per nascholing.

 1. Reuma 1: 3 punten voetzorg-reuma
 2. Reuma 2: 2 punten voetzorg-reuma + 1 omgevingsbewust handelen = 3 punten.
 3. Reuma 3: 1 punt voetzorg-reuma + 1 omgevingsbewust handelen + 1 reflectie/ intervisie = 3 punten.

Evaluatieresultaten door deelnemers cursus Reuma 1/ (& huid) die gehouden werd op 19 aug 2022.

Thema: Reuma en Huidafwijkingen met casuïstiek en een uitdieping van de volgende vormen van reuma: Infectieuze artritis, Jicht, Sclerodermie, Systemisch Lupus Erythematodus (SLE) en M. SjögrenVoet en hand klachten die horen bij boven genoemde ziektebeelden.

Alle evenementen van Voetzorg+ en MischaNagel.nl BV worden door de deelnemers geëvalueerd middels een vragenlijst via de software Survey Monkey. Wij publiceren deze evaluaties altijd in een rapport zodat u inzicht krijgt in de kwaliteit van onze informatieoverdracht.

Nieuwe cursusdata vindt u altijd in onze online agenda.

Deze presentatie wordt door de deelnemers met hoge cijfers gewaardeerd.

 • 34% van de deelnemers waardeerden deze presentatie een cijfer 10 (op 10)
 • 34% van de deelnemers waardeerden deze presentatie een cijfer 9
 • 25% van de deelnemers waardeerden deze presentatie een cijfer
 • 87% van de deelnemers waardeerden deze presentatie met een cijfer 7

Welke elementen van deze presentatie spraken u het meeste aan:-

 • Sjögren en systemische sclerose
 • Sjogren en de duidelijke uitleg mbt functie en tekening vd huid
 • Alles
 • Vond alles heel boeiend
 • Het syndroom van Sjögren en Systemische Lupus Erythematodes
 • Ik vond heel de cursus interessant
 • Allemaal
 • Goede en duidelijke uitleg
 1. Hoe heeft u het virtueel lesgeven ervaren (in vergelijking met een fysieke lesomgeving)? Waardering 4,5 uit 5 sterren
 2. 2.Ik heb door deze cursus nieuwe kennis opgedaan? 4,6 sterren
 3. 3.Er is voldoende aandacht voor recente ontwikkelingen op mijn vakgebied. 4,7 sterren
 4. 4.Ik ben gestimuleerd de nieuwe kennis in mijn praktijk te gebruiken. 4,7 sterren
 5. 5.Het doel van de cursus was mij vooraf duidelijk. 4,6 sterren
 6. 6.Mischa Nagel beschikte over voldoende didactische vaardigheden. 4,6 sterren
 7. 7.De moeilijkheidsgraad van deze cursus sluit aan op mijn niveau. 4,6 sterren
 8. 8.De opzet van het webinar en de technische begeleiding waren goed geregeld. 4,6 sterren
 9. 9.Het programma van de cursus (aanvangstijd, pauzes) was goed. 4,5 sterren
 10. De administratie (aanmelding, bevestiging, nazorg was goed 4,7 sterren

Heeft u nog vragen of opmerkingen in het algemeen, gebruik dan de ruimte hieronder. Uw suggesties nemen wij ter harte!

 • Vraag 2 bevat een spellingsfoutje (spaken) Buiten dat hartelijk dank, ik waardeer jullie scholing als de beste mbt medisch inzicht en nivo in Nederland. […]
 • Voor cursisten uit België. Meer info waar wij terecht kunnen bij organisatie bv van reuma en dergelijke .
 • Het was een zeer leerzame scholing

Toelichting redactie:Vormen van Reuma zoals: Sclerodermie, SLE, en Sjögren zijn zeer gecompliceerde aandoeningen waarbij het proces van diagnose lange en moeilijke zoektochten zijn. Competentiegrenzen kennen en overleg met bijvoorbeeld de reumaverpleegkundige of podotherapeut zijn een voorwaarde voor de veiligheid van deze toch wel behoorlijke grote patiëntengroepen. Deze ziektebeelden uit Reuma 1 en de hierop volgende ziektebeelden in Reuma 2 en Reuma 3 laten zien dat medische voetzorgverlening thuishoort in het multidisciplinaire team rond deze patiënten en dat deze zorgverlening een belangrijke bijdrage levert aan kwaliteit van leven. Tijdige signalering van afwijkingen kan heel veel ellende voorkomen en daar zijn korte communicatielijnen voor nodig.

Evaluatieresultaten door deelnemers cursus Reuma 2 die gehouden werd op 19 aug 2022.

Thema: Reumatoïde artritis, Artrose, Jeugdreuma en Reuma en LeefstijlVoet en hand klachten die horen bij boven genoemde ziektebeelden.

Alle evenementen van Voetzorg+ en MischaNagel.nl BV worden door de deelnemers geëvalueerd middels een vragenlijst via de software Survey Monkey. Wij publiceren deze evaluaties altijd in een rapport zodat u inzicht krijgt in de kwaliteit van onze informatieoverdracht.

Nieuwe cursusdata vindt u altijd in onze online agenda.

Deze presentatie wordt door de deelnemers met hoge cijfers gewaardeerd.

 • 29% van de deelnemers waardeerden deze presentatie een cijfer 10 (op 10)
 • 56% van de deelnemers waardeerden deze presentatie een cijfer 9
 • 15% van de deelnemers waardeerden deze presentatie een cijfer 8

Welke elementen van deze presentatie spraken u het meeste aan?

 • Reuma en leefstijl
 • Toevoeging van welke onderzoeken er op dit moment lopen met betrekking op artrose en leefstijl.
 • Alles
 • Voor mij sprak alles aan. Het woord Reuma kent iedereen maar het is een woord voor heel veel aandoeningen.
 • Jeugdreuma, Reuma en leefstijl
 1. Hoe heeft u het virtueel lesgeven ervaren (in vergelijking met een fysieke lesomgeving)? Waardering 4,7 uit 5 sterren
 2. Ik heb door deze cursus nieuwe kennis opgedaan. 4,7 sterren
 3. Er is voldoende aandacht voor recente ontwikkelingen op mijn vakgebied. 4,7 sterren
 4. .Ik ben gestimuleerd de nieuwe kennis in mijn praktijk te gebruiken. 4,7 sterren
 5. Het doel van de cursus was mij vooraf duidelijk. 4,7 sterren
 6. Mischa Nagel beschikte over voldoende didactische vaardigheden. 4,7 sterren
 7. De moeilijkheidsgraad van deze cursus sluit aan op mijn niveau. 4,7 sterren
 8. De opzet van het webinar en de technische begeleiding waren goed geregeld. 4,7 sterren
 9. Het programma van de cursus (aanvangstijd, pauzes) was goed. 4,7 sterren
 10. De administratie (aanmelding, bevestiging, nazorg was goed 4,7 sterren
 11. Heeft u nog vragen of opmerkingen in het algemeen, gebruik dan de ruimte hieronder. Uw suggesties nemen wij ter harte!
 • Alles was perfect voor elkaar. Mijn dank daarvoor.
 • Het was een zeer leerzame E-Scholing

Evaluatieresultaten door deelnemers cursus Reuma 3 die gehouden werd op 20 aug 2022.

Thema: Hand en voetklachten bij Fibromyalgie, De ziekte van Bechterew, Hypermobiliteit, Sarcoïdose, en uitleg over het fenomeen van Raynaud.

Alle evenementen van Voetzorg+ en MischaNagel.nl BV worden door de deelnemers geëvalueerd middels een vragenlijst via de software Survey Monkey. Wij publiceren deze evaluaties altijd in een rapport zodat u inzicht krijgt in de kwaliteit van onze informatieoverdracht.

Nieuwe cursusdata vindt u altijd in onze online agenda.

Deze presentatie wordt door de deelnemers met hoge cijfers gewaardeerd.

 • 30% van de deelnemers waardeerden deze presentatie een cijfer 10 (op 10)
 • 50% van de deelnemers waardeerden deze presentatie een cijfer 9
 • 20% van de deelnemers waardeerden deze presentatie een cijfer 8

Welke elementen van deze presentatie spraken u het meeste aan?

 • Voor mij alles, ik ben beginnende MP
 • Met de klachten die men heeft, hoe dit het leven van de patiënt op z’n kop zet en hoe lang iemand hier mee rondloopt voor dat de diagnose wordt gesteld en evt. behandeling of medicatie begint.
 • Sarcoïdose, Fenomeen van Raynaud
 • Meer diepgang Raynaud/ covid vingerstenen. Aandacht voor Sarcoïdose
 • Vindt het allemaal interessant
 • Alle elementen. Heb veel geleerd over meerdere reumatische aandoeningen.
 1. Hoe heeft u het virtueel lesgeven ervaren (in vergelijking met een fysieke lesomgeving)? 100% van de deelnemers heeft het virtueel lesgeven als prettig ervaren. Opmerkingen door de deelnemers
  1. Ik vind het zelf erg prettig!
  2. Heel prettig, was alleen even wennen met de webcam.
  3. Heel aangenaam, geen stress om ergens naar toe te gaan
  4. Geweldig
  5. Heeft veel voordelen. Vooral reistijd en gemak. Maar mis wel het contact met collega’s
  6. Vreemd, maar ging goed
  7. Vind het heel prettig. Er is minder afleiding door vragen die een heel ander onderwerp betreffen. Prima
  8. Zeer fijn
 2. 2.Ik heb door deze cursus nieuwe kennis opgedaan Waardering 4,7 uit 5 sterren.
 3. Er is voldoende aandacht voor recente ontwikkelingen op mijn vakgebied. 4,5 sterren
 4. Ik ben gestimuleerd de nieuwe kennis in mijn praktijk te gebruiken. 4,7 sterren
 5. Het doel van de cursus was mij vooraf duidelijk. 4,6 sterren
 6. Mischa Nagel beschikte over voldoende didactische vaardigheden. 4,6 sterren
 7. De moeilijkheidsgraad van deze cursus sluit aan op mijn niveau. 4,4 sterren
 8. De opzet van het webinar en de technische begeleiding waren goed geregeld. 4,6 sterren
 9. Het programma van de cursus (aanvangstijd, pauzes) was goed. 4,4 sterren
 10. De administratie (aanmelding, bevestiging, nazorg was goed geregeld. 4,5 sterren
 11. Heeft u nog vragen of opmerkingen in het algemeen, gebruik dan de ruimte hieronder. Uw suggesties nemen wij ter harte!
 12. Het was fijn dat het een kleine groep was. Ik heb weer even de weggezakte kennis opgehaald en weer nieuwe kennis opgedaan. -Ik volg zeer graag bijscholingen van Nederland vermits jullie op veel vlakken verder staan dan in België. Ik las Nederlandse studies over fibromyalgie en was verbaasd over de kennis en nieuwe inzichten. België kan nog veel leren 😔
 • Het was fijn dat het een kleine groep was. Ik heb weer even de weggezakte kennis opgehaald en weer nieuwe kennis opgedaan.
 • Ik volg zeer graag bijscholingen van Nederland vermits jullie op veel vlakken verder staan dan in België. Ik las Nederlandse studies over fibromyalgie en was verbaasd over de kennis en nieuwe inzichten. België kan nog veel leren 😔

Planning Drieluik reuma 2022.