Fysiotherapie eindelijk volledig vergoed voor mensen met ernstige RA

Jarenlange lobby wordt beloond

Het Zorginstituut Nederland vindt dat langdurige oefentherapie vergoed moet worden uit de basisverzekering voor mensen die ernstig beperkt worden door reumatoïde artritis (RA). ReumaNederland is blij dat zijn jarenlange strijd hiervoor tot succes heeft geleid. De patiëntenorganisatie heeft zich er de afgelopen maanden heel erg voor ingezet om het aantal beperkingen aan de behandeling zo gering mogelijk te houden. Dat is gelukt. Het Zorginstituut heeft de punten van ReumaNederland integraal overgenomen in zijn advies aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Reumatoïde artritis is een ernstige chronische aandoening die bij iedere patiënt anders verloopt. Het veroorzaakt ontstekingen aan gewrichten, zoals polsen en enkels. Maar ook organen als de longen kunnen ontstoken raken. Mensen met ernstige reumatoïde artritis zijn zonder hulp nauwelijks in staat om zichzelf te verzorgen of om op te staan en te lopen. Ze hebben pijn en stijve gewrichten. Het gaat in Nederland om een kleine groep van ongeveer 3.750 tot 4.500 patiënten. De standaardzorg bestaat vooral uit behandeling met medicatie. 

Onderzoek naar effectiviteit oefentherapie

Om aan te tonen dat langdurige oefentherapie een effectieve aanvulling is op de bestaande behandeling, initieerde patiëntenorganisatie ReumaNederland in 2018 een traject om oefentherapie voor de meest kwetsbare groep RA-patiënten toe te laten tot het basispakket van de zorgverzekering. Samen met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en ZonMw werd opdracht gegeven aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) voor een onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van langdurige en persoonsgebonden oefentherapie voor mensen met ernstige beperkingen door reumatoïde artritis.

Oefentherapie bewezen effectief voor mensen met ernstige reumatoïde artritis

Dit onderzoek toonde aanzienlijke verbeteringen aan in het dagelijks functioneren van deze groep patiënten. Dankzij de langdurige, persoonsgebonden fysiotherapie kunnen zij beter lopen en functioneren dan met medicatie alleen. Het Zorginstituut heeft daarom nu vastgesteld dat het om bewezen effectieve zorg gaat en de minister van VWS geadviseerd om deze te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering. De afgelopen maanden heeft ReumaNederland er voor gestreden om geen beperkingen op te leggen aan de behandelingen. En met succes. De vergoeding geldt, na akkoord van de minister, vanaf de eerste behandeling en zonder maximum aan het aantal behandelingen.

‘Belangrijke stap’

Jan Willem Förch, directeur ReumaNederland: ‘Wij zijn blij met dit resultaat en we zien het als een belangrijke stap. Na jaren van beperking van fysiotherapie, wordt met dit besluit echt gekeken naar wat patiënten nodig hebben om mee te kunnen blijven doen. Hier pleiten wij als patiëntenorganisatie al jaren voor en hier blijven we ons ook voor inzetten.’

Mensen met ernstige reumatoïde artritis die zich afvragen of ze ook in aanmerking komen voor deze vergoeding kunnen meer informatie vinden op reumanederland.nl.

Amy de Vries heeft ernstige RA en was een van de deelnemers aan het onderzoek. Amy: ‘een grote worsteling, zo ervaarde ik het leven, maar de afgelopen drie jaar heb ik mezelf weer sterker voelen worden. Ik wil zo graag meedoen en blijven meedoen. Ik ben blij dat het belang van deze noodzakelijke zorg nu gezien wordt.’

Lees hier haar hele verhaal.

Bron: ReumaNederland 14 maart 2024

Partners:

De redactie van de artikelen wordt op geen enkele manier beïnvloedt door adverteerders of sponsoren. Bekijk hier ons redactiestatuut

Laatste nieuwsberichten:

Social share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram