Herziene richtlijn – Diabetes Mellitus:

Richtlijn voor medisch-psychologische diagnostiek en behandeling in de tweede en derde lijn.

Bij de medische nascholing Diabetes en Voeten besteden we veel aandacht aan psychologie wat daarna gelijk in de praktijk wordt gebracht doordat we gesprekken voeren met een aantal diabetespatiënten tijdens de nascholing onder begeleiding van een psycholoog. Op 15 augustus jl verschenen de nieuwe richtlijnen voor psychologie bij diabetes. Wellicht een aanzet voor u om deze nascholing te gaan volgen. Afgelopen week hebben we deze nascholing afgesloten en de deelnemers waren onverdeeld enthousiast.

In 2004 verscheen de eerste uitgave van de richtlijn ‘De inzet van de medisch psycholoog bij de behandeling van diabetes mellitus van de sectie Psychologen Algemene/Academische Ziekenhuizen. De richtlijn is nu herzien en kreeg een nieuwe titel: Diabetes Mellitus: Richtlijn voor medisch-psychologische diagnostiek en behandeling in de tweede en derde lijn. De richtlijn is een uitgave van de Landelijke Vereniging Medische Psychologie (LVMP)/ Sectie Psychologen Algemene en Academische Ziekenhuizen (PAZ) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Er is sinds 2004 veel veranderd in de diabeteszorg met ook implicaties voor de psychologische zorg. Denk aan de ontwikkelingen rond diabetestechnologie. Ook in het behandelaanbod van de psycholoog zijn flinke stappen gezet de afgelopen jaren. Een up-to-date richtlijn moet bijdragen aan hoogwaardige medisch-psychologische zorg aan mensen met diabetes in het ziekenhuis.

Met de herziening houdt de Nederlandse richtlijn bovendien gelijke tred met internationale ontwikkelingen. In het buitenland verschenen de afgelopen jaren relevante richtlijnen en standaarden voor psychologische zorg bij mensen met diabetes. Zo publiceerde de American Diabetes Association (ADA) in 2016 een veel geciteerde Position Statement en verscheen in 2021 een consensusdocument over de behandeling van diabetes type 1 van de European Association for the Study of Diabetes (EASD) en de American Diabetes Association (ADA). In dat document wordt gesteld dat psychologische diagnostiek en behandeling integraal onderdeel behoort te zijn van goede diabeteszorg, met een centrale rol voor de psycholoog

De herziening is uitgevoerd door prof. dr. Frank J. Snoek, Gezondheidszorgpsycholoog en emeritus hoogleraar medische psychologie, met medewerking van drs. Marloes H.E Hogenelst, Gezondheidszorgpsycholoog, drs. Simone Traa, Klinisch Psycholoog en drs. Wim S. Wierenga, Klinisch Psycholoog.

De richtlijn is geschreven voor de BIG-geregistreerde psycholoog – Gezondheidszorg (GZ), Klinisch Psycholoog (KP) en Klinisch Neuropsycholoog (KNP) – werkzaam in het algemene en academische ziekenhuis. Niettemin is het relevant er team-breed kennis van wordt genomen. Snoek: “Diabeteszorg is bij uitstek multidisciplinair en er is consensus dat de psycholoog vast lid van het diabetesteam hoort te zijn. Het is belangrijk dat men op de hoogte is van elkaars werkwijze en elkaar kan aanvullen. Deze richtlijn geeft goed inzicht in de benaderingswijze en gereedschappen die de psycholoog in het ziekenhuis hanteert.”

De nieuwe data voor 2024 worden deze week bekend gemaakt op: https://www.voetzorgplus.com/opleidingen/diabetes-voeten