Het congres van 5 november is niet zo maar nog een congres

ProVoet powered by Voetzorg+.

Congres: zaterdag 5 november. “Voetzorg voor ouderen”.

Het congres van 5 november is niet zo maar “nog” een congres. Het is een congres waarbij de positionering van met name de medisch pedicure maar ook de pedicure een behoorlijke sprong voorwaarts zou kunnen maken. Daarom vragen wij jullie om het onderstaande bericht goed door te lezen en jullie deelname zo spoedig mogelijk kenbaar te maken. Net als bij het eerste congres in deze samenwerking zijn de resultaten van groot belang voor de toekomst van het vak.

Het belangrijkste onderdeel van het congres moest nog bekend gemaakt worden. Dat kon niet zonder dat het eerst was besproken door de stuurgroep die een studie naar de oudere voet gaat begeleiden. Op het congres van 5 november a.s. zullen alle zes de leden van deze stuurgroep aan het woord komen. Zij zullen ieder motiveren waarom zij zich tijdens het voortraject voor de studie belangeloos hebben ingezet. Wat nog belangrijker is dat zij aan u aangeven waarom deze studie, en dan met name de resultaten ervan zo belangrijk zal zijn voor de doorontwikkeling van het vak van voetverzorging. Deze studie zal worden uitgevoerd door drie hoogleraren die verbonden zijn aan twee universiteiten. ProVoet faciliteert deze studie maar kan geen invloed uitoefenen op de resultaten ervan. Bestuurslid zorg Karlien Bongers heeft wel zitting in de stuurgroep.

  1. Voetproblemen bij ouderen zijn per definitie moeilijker op te lossen en zorgen in veel gevallen voor achteruitgang in de mobiliteit.
  2. U heeft deze week in het nieuws kunnen lezen over CBS cijfers die aangeven dat er per dag 280 ouderen in Nederlandse SEH terechtkomen  komen door valincidenten. Maar liefst 44% van de valincidenten wordt veroorzaakt door voetproblemen. Revalidatiekosten veroorzaakt door vallende ouderen behoren tot de duurste zorgkosten.
  3. In een onderzoek uit 2018 onder 174 bewoners uit een grote zorginstelling in Rio de Janeiro (Brazilië)  bleek dat een groot deel van de voeten van deze bewoners zich in verwaarloosde staat bevonden.
  4. In alle door de overheid voorgestelde zorghervormingen voor ouderen van de afgelopen jaren wordt voetzorg niet benoemd als deel van de oplossing om de zorg voor ouderen te behouden.
  5. Als de voeten slechter functioneren gaat de mobiliteit en de participatie in de samenleving achteruit. Het trieste beeld dat hierbij past is eenzaamheid en nog hogere kosten

Aandacht voor de oudere voet is bittere noodzaak en jullie spelen daarin een belangrijke rol!

Iedere maatschappelijke verandering vereist een voorafgaande politieke discussie. Voor wat betreft de voetzorg mist deze discussie op dit moment enig fundament. Daarom is een uitgevoerde wetenschappelijke studie naar de oudere voet bittere noodzaak omdat de resultaten aangeven in welke richting oplossingen gevonden moeten worden en het juiste  beleid kan worden opgesteld.

Om kosten te besparen zou kleine zorg niet meer door specialisten of artsen uitgevoerd moeten worden maar andere gekwalificeerden die deze zorg kunnen leveren met hoge(re) kwaliteit en tegen een lager tarief. Dit kan ook leiden tot een wezenlijke verlichting van de bestaande zorgdruk. Goede voetzorg, ook beter gefaciliteerd in instellingen, met de daarbij noodzakelijke informatie en communicatie zou naar o.a. de mening van Mischa Nagel een wezenlijke bijdrage leveren aan het behoud van zorg voor ouderen. Als we nu niet snel veranderingen doorvoeren zal er over 10 jaar een enorme zorgcrisis uitbreken. Gebrek aan voldoende en goed opgeleide zorgverleners zal hier een belangrijke reden voor zijn.

De studie naar de oudere voet zal vijf jaar gaan duren en twee promovendi opleveren. Tussentijdse resultaten zullen worden gerapporteerd. ProVoet heeft zich aan deze studie verbonden omdat het belang voor de leden groot is en niet alleen op de lange termijn!

Een tweede onderdeel wat nog niet bekend gemaakt is vormen de interviews met verpleegkundigen/ verzorgenden van ouderen. Mischa Nagel heeft vier zorgverleners gesproken over voetproblemen die in instellingen voorkomen. Dit keer niet over communicatie maar over hun eigen competenties om afwijkingen te herkennen en hier tijdig kundige hulp bij te zoeken. Wat geven zij aan terugkoppeling aan (medisch) pedicure en wat doen zij met de adviezen die worden gegeven voor de juiste verzorging.

Uw deelname aan het komende congres over de oudere voet is voor u van belang om een juist beeld te vormen waar dit belangrijke deel van onze zorgverlening komt te staan in het zorgmodel. Na het congres is ook uw terugkoppeling zeer relevant om in de komende twee jaar met elkaar in gesprek te blijven en uw mening te horen over aspecten die uit de studie naar voren zullen komen.

Een ding is zeker. Het leveren van goede voetzorg aan ouderen is een kwaliteit die ligt bij onze doelgroep. Zowel Johan Toonstra als directeur Ron Verschuren hebben zich hier al schriftelijk over uitgelaten. De mening van deze beide autoriteiten op hun vakgebied kunt u lezen op de speciale webpagina voor dit congres door op deze link te klikken.

Het congres kunt u zowel fysiek als digitaal bijwonen. Klik hier om u in te schrijven op 5 november. Voor de herhaling op 17 november klikt u hier.

Neemt u deel aan het ProVoet jubileum congres op 15 oktober? Wacht dan nog even met inschrijven. U krijgt tijdens het jubileum congres een zeer interessante speciale aanbieding!

Partners:

De redactie van de artikelen wordt op geen enkele manier beïnvloedt door adverteerders of sponsoren. Bekijk hier ons redactiestatuut

Laatste nieuwsberichten:

Social share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram