Oprichting HUKAs | De Huidkanker Stichting

Vanuit het promotieonderzoek van drs. Sven van Egmond (Erasmus MC) kwam naar voren dat er voor de zeer grote groep niet-melanoom huidkankerpatiënten nog geen patiëntenvereniging bestond.

Op 13 november 2019 is De Huidkanker Stichting (merknaam HUKAs) opgericht.

Het doel van ‘De Huidkanker Stichting’ is de belangen te behartigen van patiënten met non-melanoom huidkanker door middel van:

  • Belangenbehartiging van huidkankerpatiënten in de breedste zin van het woord;
  • Informatieverstrekking aan patiënten, medisch specialisten, de farmaceutische industrie en andere relevante partners zoals patiëntenorganisaties en –federaties;
  • Het uitvoeren van interactief patiëntencontact;
  • Het ondersteunen van huidkankerpatiënten middels lotgenotencontact;
  • Samenwerking met relevante kankerpatiëntenorganisaties.

1. Missie

De Huidkanker Stichting heeft als missie het optimaliseren van kwaliteit van zorg voor en kwaliteit van leven van mensen met (non-melanoom) huidkanker. Daarbij gaat het om zorg in de breedste zin van het woord: van preventie, vroege herkenning en diagnostiek tot en met behandeling en nazorg.

2. Doelgroep

De Huidkanker Stichting richt zich primair op (ex)huidkankerpatiënten en hun naasten. Tot de secundaire doelgroepen behoren eerst en vooral diegenen die invloed hebben op de kwaliteit van zorg c.q. kwaliteit van leven van (ex)huidkankerpatiënten (bijvoorbeeld betrokken medische disciplines, zorginstellingen, maar ook (potentieel) toekomstige huidkankerpatiënten.

3.Website

De websitewebsite www.hukas.nl is live, wordt steeds uitgebreider en voorzien van relevante content. Datzelfde geldt voor de social media die we verder ontwikkelen.

4. Zonnebescherming

Zonnebescherming is een onderwerp waar HUKAs zich intensief meer bezighoudt en actief voorlichting over geeft.

Dat het een zeer belangrijk onderwerp is blijkt uit de volgende gegevens:

  • jaarlijks zijn er 60.000 tot 70.000 nieuwe diagnoses huidkanker
  • een stijging van 1 op de 5 naar bijna 1 op de 4 Nederlanders die huidkanker krijgen
  • de verwachting van een stijging over 20-25 jaar van 3.000 tot 4.000 doden per jaar
  • dat buitenwerkers en buitensporters hier een substantieel onderdeel van zijn.

Partners:

De redactie van de artikelen wordt op geen enkele manier beïnvloedt door adverteerders of sponsoren. Bekijk hier ons redactiestatuut

Laatste nieuwsberichten:

Social share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram