Kwaliteit van onderwijs

KMO, CRKBO en ProVoet

Goed onderwijs rust op kwaliteit van informatie overdracht, kwaliteit van kennis, kwaliteit van docenten en meer. Hoe bepaal je of het onderwijs wat je geeft voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. Daar zijn 3e partijen en studenten doorslaggevend in.

MischaNagel.nl BV heeft meerdere keurmerken en die keurmerken worden pas afgegeven als hhet bedrijf door externe auditeurs microscopisch is onderzocht.

Voor onze Vlaamse KMO erkenning is er een audit uitgevoerd door Brandsfirm. Het auditrapport leest u hier

MischaNagel.nl BV heeft een CRKBO erkenning en dat betekent dat wij ons onderwijs mogen factureren met vrijstelling van BTW. Daar hebben wij reeds 2 keer een uitgebreide audit voor gehad en beide rapporten met de bevindingen leest u hier: 2018 & 2022

MischaNagel.nl BV is een erkend ProVoet opleider voor de specialisatie Medisch Pedicure Oncologie. Hiervoor heeft ProVoet een audit laten uitvoeren door CPION. Het rapport over hun bevindingen leest u hier.

Alle studenten krijgen na afloop van elk evenement de mogelijkheid een evaluatieformulier in te vullen en daarin hun waardering te geven voor de kennisoverdracht die ze hebben gevolgd. Vaste elementen zijn altijd de didactische vaardigheden van de spreker/docent, de kwaliteit van de informatie, de kwaliteit van de organisatie etc etc. Voor deze evaluaties wordt gebruik gemaakt van een softwaresysteem “Survey Monkey”. De resultaten worden binnen twee weken na afloop van een evenement gepubliceerd op onze sociale media en bij de informatie van congressen, cursussen en opleidingen op onze website.

MischaNagel.nl BV heeft haar normeringen vastgelegd in een kwaliteitshandboek en dat kunt u hier inzien.

Verder wordt de opleiding Oncologisch Voetzorgverlener OVV en Oncologisch Handzorgverlener OHV op meerdere kwaliteitscriteria geborgd. Het document hierover leest u hier.

MischaNagel.nl BV wordt voor de oncologische zorgopleidingen terzijde gestaan door een adviesraad van 5 personen. Over de adviesraad en hun taken leest u hier

MischaNagel.nl BV heeft twee organigrammen. Op het eerste organigram kunt u zien wie voor wat bij mischaNagel.nl verantwoordelijk is. Het 2e organigram geeft een overzicht van partners van MischaNagel.nl BV  die kwaliteitseisen stellen voor een overeenkomst.

Op dit moment bevindt MischaNagel.nl BV zich in een procedure om NLQF gevalideerde opleidingen te mogen geven. De volgende opleidingen zullen op NLQF niveau 5 worden ingeschaald: Oncologisch Voetzorgverlener OVV en Oncologisch Handzorgverlener OHV. Dit niveau is te vergelijken met een Associate Degree. NLQF maakt onderdeel uit van het EQF systeem zoals Belgie BEQF kent. Dit systeem maakt het mogelijk om elke opleiding in te schalen op een Europees niveau.

Community jaarabonnement:

Voor €89,50 per jaar geniet u van vele voordelen:

Elke 2 maanden

6x het Magazine Voetzorg+ per jaar

Zowel online als offline

Lees het Magazine als flipbook, met de mogelijkheid om inhoud te downloaden en/ of te printen

Toegang tot het archief

Onbeperkte toegang tot Het Archief  bestaande uit voorgaande edities van het Magazine

Quick Reference Cards

Speciaal ontwikkelde content zoals Quick Reference Cards

korting op opleidingen

10% korting op het normale tarief van de meeste scholingen