Kwaliteit van onderwijs

KMO, CRKBO, ProVoet en NLQF

Goed onderwijs rust op kwaliteit van informatie overdracht, kwaliteit van kennis, kwaliteit van docenten en meer. Hoe bepaal je of het onderwijs wat je geeft voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. Daar zijn 3e partijen en studenten doorslaggevend in.

MischaNagel.nl BV heeft meerdere keurmerken en die keurmerken worden pas afgegeven als hhet bedrijf door externe auditeurs microscopisch is onderzocht.

Voor onze Vlaamse KMO erkenning is er een audit uitgevoerd door Brand Compliance. Het auditrapport leest u hier.

MischaNagel.nl BV heeft een CRKBO erkenning en dat betekent dat wij ons onderwijs mogen factureren met vrijstelling van BTW. Daar hebben wij reeds 2 keer een uitgebreide audit voor gehad en beide rapporten met de bevindingen leest u hier: 2018 & 2022

MischaNagel.nl BV is een erkend ProVoet opleider voor de specialisatie Medisch Pedicure Oncologie. Hiervoor heeft ProVoet een audit laten uitvoeren door CPION. Het rapport over hun bevindingen leest u hier. De erkenningsbrief vindt u hier

Alle studenten krijgen na afloop van elk evenement de mogelijkheid een evaluatieformulier in te vullen en daarin hun waardering te geven voor de kennisoverdracht die ze hebben gevolgd. Vaste elementen zijn altijd de didactische vaardigheden van de spreker/docent, de kwaliteit van de informatie, de kwaliteit van de organisatie etc etc. Voor deze evaluaties wordt gebruik gemaakt van een softwaresysteem “Survey Monkey”. De resultaten worden binnen twee weken na afloop van een evenement gepubliceerd op onze sociale media en bij de informatie van congressen, cursussen en opleidingen op onze website.

MischaNagel.nl BV heeft haar normeringen vastgelegd in een kwaliteitshandboek en dat kunt u hier inzien.

Verder wordt de opleiding Oncologisch Voetzorgverlener OVV en Oncologisch Handzorgverlener OHV op meerdere kwaliteitscriteria geborgd. Het document hierover leest u hier.

MischaNagel.nl BV wordt voor de oncologische zorgopleidingen terzijde gestaan door een adviesraad van 5 personen. Over de adviesraad en hun taken leest u hier

MischaNagel.nl BV heeft twee organigrammen. Op het eerste organigram kunt u zien wie voor wat bij mischaNagel.nl verantwoordelijk is. Het 2e organigram geeft een overzicht van partners van MischaNagel.nl BV  die kwaliteitseisen stellen voor een overeenkomst.

MischaNagel.nl BV is in december gevalideerd als NLQF opleider. Hier gaat een zware audit aan waarin vergaand inzicht inde organisatie wordt verkregen en duidelijk is dat we de NLQF/EQF standaard kunnen waarmaken. Als je als opleider gevalideerd bent kun opleidingen aanbieden om deze te laten inschalen op een gekozen niveau dat past bij de opleiding en die de waarde bepaalt van het diploma.

Het NLQF/EQF is een Europees systeem waarmee particuliere opleidingen de waarde van een diploma kunnen laten bepalen en die gelijk binnen de gehele EU geldig zijn. Voor onze Vlaamse collega’s is dit keurmerk bekend als VKS.

De OVV opleiding is ook in Vlaanderen ingeschreven in het KMO register.

Voor 12 september 2023 zal ook de OHV opleiding voor validering in het NLQF systeem worden aangeboden.

Het hele beoordelingsformulier vindt u hier.

Community jaarabonnement:

Voor €89,50 per jaar geniet u van vele voordelen:

Elke 2 maanden

6x het Magazine Voetzorg+ per jaar

Zowel online als offline

Lees het Magazine als flipbook, met de mogelijkheid om inhoud te downloaden en/ of te printen

Toegang tot het archief

Onbeperkte toegang tot Het Archief  bestaande uit voorgaande edities van het Magazine

Quick Reference Cards

Speciaal ontwikkelde content zoals Quick Reference Cards

korting op opleidingen

10% korting op het normale tarief van de meeste scholingen