LiveActueel: diabetische voet – wat is er aan de ‘hand’?

2e gratis Live Actueel op maandag 24 april a.s. (19u30-21u00):
De diabetische voet was is er aan de hand? 2 ProCERT punten.

Gastsprekers: Frank van Wijk (handtherapeut) & William van Houtum (endocrinoloog).
Moderator: Mischa Nagel.
Producent:Production Office/ Mathias Mallentjer.
Techniek: Brent Meijen & JJ Heilbron

LiveActueel.

Deze activiteit is nieuw in de communicatie van Voetzorg+.  Elke uitzending zal in het teken staan van een actueel thema. Er is altijd een hoofdgast die een korte presentatie geeft en daarna komen een aantal experts aan het woord om op deze presentatie te reageren. Editie 1 uitgezonden op 1 feb. jl. had als thema: Draagt kennis van psychologie bij tot betere voetzorg? Het accent lag hierbij op voetzorg voor diabetespatiënten. De recensie van journalist Barbara Vuylsteke leest u hier.

Omschrijving inhoud editie 2 op 24 april a.s.

Klachten aan de handen als gevolg van diabetes moeten niet onderschat worden. Ze kunnen een behoorlijke impact hebben op kwaliteit van leven. Deze handafwijkingen zijn lang niet altijd bij iedereen bekend. Er bestaan helemaal geen richtlijnen voor handzorg bij diabetes en gespecialiseerde zorg bestaat helemaal niet!

Doelstelling van iedere LiveActueel is een bewust zijn creëren over medische problemen waar geen duidelijke strategie voor bestaat. Vragen die hierbij in dit geval gesteld kunnen worden zijn:

 • Zijn diabetespatiënten zich bewust dat er ook afwijkingen aan de handen kunnen optreden?
 • Worden problemen aan de handen als gevolg van diabetes 2 vaak over het hoofd gezien in de diabetische zorgverlening?
 • Welke zorgverlener neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het begeleiden van deze klachten?
 • Zijn er protocollen of richtlijnen voor afwijkingen aan de handen als gevolg van diabetes?
 • Zou een regelmatige screening van de handen zoals ook gebeurt bij voeten verdergaande problemen kunnen voorkomen?
 • Zouden medisch pedicures deze taak op zich kunnen nemen? Zij zijn ervaren voet-screeners en hebben oog voor deze problemen?

Het zijn zomaar wat vragen die opkomen als je je in deze materie gaat verdiepen. Medische disciplines zoals b.v. een medisch handzorgverlener bestaan niet terwijl er wel meerdere zorgdisciplines zijn voor voetzorg voor de diabetespatiënt.

Deze LiveActueel van Voetzorg+ zal beginnen met een korte inleiding door Mischa Nagel, directeur Voetzorg+. Handtherapeut Frank van Wijk heeft in zijn vak vaak te maken met handproblemen als gevolg van diabetes. Hij heeft een prachtige 30 minuten durende presentatie gemaakt over deze problematiek. Hierna zal endocrinoloog William van Houtum terugkoppeling geven op de presentatie van Frank plus een aanvulling op dit thema vanuit zijn specialisme.

Vervolgens reageert een expertpanel bestaand uit twee handzorgverleners en twee voetzorgverleners die ervaring hebben in het verlenen van zorg aan de handen van de oncologische patiënt.

Tenslotte kunnen enkele deelnemers vragen stellen. Om 20.55 vat Mischa Nagel deze Live Stream samen.  Deelnemende groepen zijn medisch pedicures, pedicures, manicures, diabetes verpleegkundigen en ook diabetespatiënten zelf zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen.  

 

Planning.

19u30

Inleiding Mischa Nagel.

19u40Presentatie Frank van Wijk.

20u15 

Reactie 1: William van Houtum, endocrinoloog.

20u30Reactie 2: Expertteam medisch pedicures/ handzorgverleners en vragen publiek.
20u50Samenvatting door Mischa Nagel.
21u00Einde programma.

Leerdoelen.

 • Bewustwording handafwijkingen als gevolg van diabetes.
 • Kennisoverdracht over de meest voorkomende handafwijkingen en de impact op kwaliteit van leven.
 • Reactie en eventuele aanvulling door een endocrinoloog.
 • Reactie door team van experts in voet en/of handzorg.
 • Richtlijnen voor handzorg bij handafwijkingen als gevolg van diabetes.
 • Informatieoverdracht aan patiënten.

Overwegingen.

 • Voetklachten bij diabetische patiënten zijn redelijk bekend. Er zijn richtlijnen voor deze klachten en er is bepaald wie in welke fase zorg verleent en er is zelf een verzekeringsvergoeding beschikbaar om de zorg te bekostigen.
 • Handklachten in relatie tot diabetes zijn minder bekend. Welke klachten komen voor, hoe vaak, wie verzorgt/behandelt deze klachten, wat voor impact hebben deze klachten op kwaliteit van leven? Zijn zo maar wat vragen die we graag willen belichten.

Accreditatie.

Is aangevraagd bij ProCert en voor diabetesverpleegkundigen bij de V & VN. BVV accrediteert na overlegging attest van deelname.
Om in aanmerking te komen voor accreditatie is inschrijving/ registratie bij Voetzorg+ noodzakelijk en dient u meetbaar aanwezig te zijn tijdens de Zoom uitzending (gemeten op basis van inlogduur en beantwoorden online vragen).
Deelname is gratis! Aanmelden/ inschrijven via deze link.
Er zal een expertteam van twee handverzorgers en twee medisch pedicures reageren op de informatie.Daarna hebben de deelnemers de mogelijkheid vragen te stellen.

Mischa Nagel zal de Live Stream samenvatten en na 1,5 uur afronden.

Deelname aan Live Actueel is gratis. Deze editie zal worden uitgezonden via onze facebook en linkedinpagina. Het programma wordt aangeboden voor accreditatie aan ProCert en aan de sectie Diabetesverpleegkundigen van de V & VN. Deelnemers die gebruik willen maken van accreditatie dienen zich bij ons te registreren. Dat kan via deze link.  Deelname aan het geaccrediteerde gedeelte is ook gratis.

2 ProCERT punten voor ingeschreven en in Zoom aanwezige deelnemers op 24 april a.s.: 1x omgevingsbewust handelen + 1x reflectie/ intervisiegroepen.

 

Inschrijving is reeds geopend en er is plaats voor 500 deelnemers. Mocht er meer vraag zijn dan kunnen we dit aantal eventueel vergroten naar 1000!

Het programma begint om 19.30 en zal om 21.00 afgelopen zijn. De deur naar de digitale les omgeving gaat om 18.45 open. We zullen precies om 19.30 met de live uitzending beginnen.