Magazine Editie 13 binnenkort online!

Editie #13 van uw vakblad rond 25 april online voor abonnees beschikbaar.

De nieuwe editie van Voetzorg+ is bijna gereed en de volgende artikelen zijn definitief opgenomen in het vaktijdschrift.

Door Mischa P. M. Nagel

Hyperbare zuurstof therapie en de diabetische voet.

Er wordt aan mij vaak gevraagd wat vindt u van hyperbare zuurstof therapie. Tot nu toe vond ik daar eigenlijk niets van totdat ik besloot dat daar voor voetzorgverleners die heel veel te maken hebben met diabetespatiënten een goed onderbouwde informatie voor moest komen. Ik heb met wondverpleegkundige Kasia Huisman een overzichtsartikel gemaakt, zodat vragen hierover een gekaderd antwoord krijgen.

Kanker en Oorlog / De zorg voor kinderen op de vlucht met acute of chronische ontstekingen.

Oorlog is verschrikkelijk maar heeft ernstige gevolgen voor mensen die bijvoorbeeld kanker hebben en daarvoor worden behandel. Een 2e deel van het artikel heb ik gewijd aan kinderen met acute en chronische ontstekingen die op de vlucht zijn voor ditzelfde oorlogsgeweld. Ik hoor u denken wat kan ik daar als voet-, handzorgverlener mee. We moeten ons goed realiseren dat de enorme hoeveelheid vluchtelingen ook met zich meebrengt dat er veel mensen met een slechte of aangedane gezondheid naar Nederland komen en dat deze mensen zorg nodig hebben. Ons toch al heftig krakende zorgstelsel zal een nog zwaardere belasting gaan kennen en elke zorgverlener heeft de plicht daaraan een bijdrage te leveren. Naar mijn inzicht kunnen voet-, en handzorgverleners een belangrijke bijdrage leveren en ik heb hierover een idee in het artikel opgenomen. Datzelfde idee heb ik neergelegd bij de directeur van ProVoet in de hoop dat hij er iets mee kan doen.

Casus door Iris Stassen en Casus door Wiepke van Barneveld.

Casuïstiek is bijna nog belangrijker dan klinisch onderzoek zei een van mijn leermeesters altijd. Uit casuïstiek kun je zoveel dingen bij leren die niet altijd in de resultaten van een onderzoek beschreven worden. Wij proberen OVV en OHV niet alleen van een wetenschappelijke onderbouwing te voorzien maar ook te onderbouwen met casuïstiek zodat studenten een goed inzicht krijgen in de problematieken die ze gaan tegenkomen. We zijn er dankbaar voor dat collega OVV en OHV altijd weer bereid zijn bijzondere casussen bijeen te brengen.Er zijn deze editie twee casussen uitgewerkt. Een door onze vaste auteur OVV podotherapeut Iris Stassen en er is een tweede casus over oncologische handzorg OHV opgesteld door OVV/OHV Wiepke van Barneveld. In deze casus, en dat kan dus in een digitaal tijdschrift, staan ook een aantal video bijdragen opgenomen.Ook deze casus -net als Wiepke’s vorige uitvoerig beschreven OHV casus een aantal maanden geleden- laat zien dat oncologische handzorg OHV echt een bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van de oncologische patiënt.

Vernieuwd schoenenprotocol.

Vorig jaar publiceerde Voetzorg+ als eerste in de wereld een protocol over het belang van het reinigen van schoenen aan de binnenkant, zeker bij die patiënten die een chronische ziekte hebben als diabetes, reuma en kanker en extra gevoelig zijn voor infecties aan de voet. In dezelfde editie publiceerden we een protocol voor de goed passende schoen. Slecht zittende schoen zijn een bron van ellende voor de voeten en leiden frequent tot blijvend letsel en vormen dan ook nog naast fysiek leed hoge zorgkosten. JanJaap Heilbron heeft op mijn aanwijzing een aantal belangrijke aanwijzingen aan het protocol toegevoegd en heeft beide protocollen samengevoegd tot een protocol. Dat is straks voor iedereen gratis te downloaden vanaf onze website maar eerst moet het officieel worden gepubliceerd

Binnenkort volgt meer informatie over de volgende artikelen:

 • Necrobiosis lipoidica door dermatoloog Johan Toonstra
 • Pityriasis rubra pilaris door dermatoloog Johan Toonstra
 • Waarom heeft Reuma de voorkeur voor vrouwen
 • Musculoskeletale handproblemen bij systemische sclerose.
 • Kun je reuma in het bloed zien
 • Roken en verhoogd risico reumatoide artritis
 • Programma OncoZorg Symposium
 • Fysiek lesoverzicht Mischa in juni/juli 2022
 • Praktijkervaringen oncologische voetzorg OVV uit Belgie
 • Handvoet syndroom als gevolg van chemo. Wat moet iedere voet-,handzorg verlener weten.
 • Verminderde bloedwaarden als gevolg van chemotherapie wat moet iedere voet-, handzorgverlener weten
 • Frezen met een droogtechniek weer in opkomst na pandemie. Hoe komt dat?
 • Freesoverzicht gebruik frezen bij de oudere voet
 • Gebruik van UV licht bij het drogen van artificiële nagels

Voetzorg+ zal verschijnen rond 26 april 2022 en is Editie: jaargang 3 editie nummer 13. Er zullen 18 artikelen worden gepubliceerd. Die alle 18 bij het verschijnen van de editie in juni naar het archief zullen worden overgebracht.

De nieuwe website Voetzorg+.

Halverwege mei verwachten we dat onze nieuwe website Voetzorg+ de lucht in gaat. Teven komen er landingspagina’s voor handzorg+, nagelzorg+, huidzorg+ en wondzorg+.

Steeds meer artikelen in Voetzorg+ zijn zeker net zo relevant voor de bovengenoemde zorgverleners en zij moeten zich ook kunnen abonneren en gebruik kunnen maken van het inmiddels zeer uitgebreide archief. Het archief wordt totaal anders ingedeeld zodat het voor abonnees logischer wordt om informatie op te roepen wanneer u dit nodig hebt. De nieuwe website zal ook een veel eenvoudigere indeling hebben zodat het veel klantvriendelijker zal gaan worden.

Wilt u de nieuwe editie automatisch ontvangen neem dan een abonnement op Voetzorg+. We kennen alleen nog de vorm van het Community abonnement en dat kost €89,50 per jaar incl. 9% BTW. Voor dat bedrag ontvangt u de volgende voordelen:

 • 6 x per jaar het digitale vaktijdschrift Voetzorg+ met minimaal 8 artikelen (in de praktijk staan er gemiddeld 12 artikelen in iedere editie!).
 • U heeft toegang tot het archief met heel daarin heel veel actuele informatie die van belang is voor een nog betere uitvoering van uw medisch hand, voet-, huid-,wond-, en nagelzorg.
 • U krijgt 10% korting op alle cursussen en congressen die door Voetzorg+ worden georganiseerd, De opleidingen vallen buiten deze regeling Alle cursussen over voet, hand, huid, wond en nagelzorg zijn altijd geaccrediteerde cursussen. Onze congressen worden ook in de medische zorg als voorbeeld gebruikt hoe een congres te organiseren en wij waren een van de eersten in Nederland die het voor elkaar hadden in de coronapandemie ons hele spectrum aan onderwijs van fysiek onderwijs naar digitaal onderwijs om te zetten en hier ook de nodige kwaliteitsdocumenten voor te verkrijgen.
 • De artikelen kunnen allemaal worden uitgeprint en zelfs lokaal opgeslagen op uw eigen computer.
 • Voetzorg+ verschijnt als een ‘flipbook’; een digitale tijdschrift uitgave en bestaat niet uit losse artikelen.-
 • Voetzorg+ en haar medewerkers denken na over het samenstellen van protocollen en zorginterventies en leggen dat vast i.s.m. met de Medische adviesraad van OncoZorg waar verschillende hoogleraren zitting in hebben. Onze Quick Reference Card hebben zijn goed gecontroleerd en worden bijvoorbeeld ook met het werkveld opgesteld om de uitvoering ervan niet te belastend te laten zijn.-
 • Voetzorg+ denk mee over de toekomst en positionering van het vak Medisch Pedicure maar ook met de opzet van een totale nieuwe zorgvorm Medische handzorg. Mischa Nagel schrijft hiervoor het curriculum natuurlijk weer ondersteunt met wetenschappers en het werkveld.

Dit is in 3 jaar tijd opgebouwd. We zijn als Voetzorg+ denk ik een heel eind gekomen. Daar wilt u toch zeker bij horen!Abonneert u zich nu via de website en de volgende editie komt automatisch bij u in uw digitale brievenbus. U kunt zich aanmelden via deze link.

We wensen u veel leesplezier en een mooi leerervaring

Mischa Nagel.