Mission statement

Mission Statement

MischaNagel.nl BV /Voetzorg+ beoogt hoogwaardige medische informatie te geven over voet-, hand-, huid-, wond-, en nagelzorg.

Wij dragen deze informatie op de volgende manieren over:

 1. Geaccrediteerde nascholingen
 2. Het organiseren van congressen zoals het jaarlijkse Voetcongres
 3. Erkende opleidingen
 4. Onze website voetzorgplus.com
 5. Onze sociale mediaplatformen
 6. Het uitgeven van een vaktijdschrift met inhoudelijke informatie over de genoemde competenties
 7. Het vervaardigen van protocollen en Quick Reference cards in afstemming met specialisten
 8. De continue ontwikkeling en uitbreiding van de richtlijnen voor veilige en effectieve oncologische hand en voetzorgverlenig.

Mischa Nagel verzorgt reeds jaren (internationale) congressen, cursussen en opleidingen. Zelf is Mischa Nagel een veel gevraagd spreker op nationale en internationale congressen

In samenwerking met artsen, specialisten en docenten uit het werkveld heeft hij een opleiding Oncologisch Voetzorgverlener OVV in 2012 ontwikkeld. In 2018 heeft hij met een expertgroep gedurende een jaar een opleiding Oncologisch Handzorgverlener OHV ontwikkeld. Deze beide competenties zijn opgenomen in de verwijsgids kanker van IKNL en kanker.nl

Bij erkend onderwijs is, naast de inhoud en de examinering van de opleiding, ook de kwaliteit van de uitvoering en wijze van organiseren van belang. De borging daarvan wordt geduid onder de noemer ‘kwaliteitszorg’.  Bij het bewaken van de kwaliteit zijn verschillende partijen betrokken. Op deze website kunt u onder het tabblad kwaliteit uitgebreid lezen over de kwaliteitsnormen van MischaNagel.nl BV en kunt ook de auditrapportages door derden bekijken.

Lesmaterialen van onze “eigen” cursussen worden door MischaNagel.nl BV zelf ontwikkeld.

Al onze activiteiten worden geëvalueerd door de deelnemers. Verbeterpunten worden opgesteld en afgestemd met de betrokkenen. Daar waar mogelijk voeren we verbeterpunten direct door. Voor de evaluaties maken wij gebruik van Survey Monkey software. De rapportage over een activiteit wordt gepubliceerd op onze sociale media.

CO2 afdruk van MischaNagel.nl BV

Elk bedrijf heeft een verantwoording een bijdrage te leveren aan een beter milieu.

-Alle presentaties zijn “live” digitaal. We hebben berekend dat sinds we geen lessen meer geven op locatie dit ongeveer 8000 autoritten per jaar scheelt. Deelnemers hoeven niet meer te reizen naar een locatie en na een intensieve scholing weer naar huis te rijden. Meestal zijn onze nascholing ’s avonds en komen zorgprofessionals en nemen na een dag werken deel aan onze intensieve nascholingen. Daarna niet meer naar huis te hoeven rijden vinden wij ook een veiliger uitgangspunt. In deze tijden van inflatie is het ook nog een voordeel dat de reiskosten wegvallen.

-Alle naslagwerken die horen bij een opleiding, congres of nascholing worden digitaal geleverd. Het onnodig printen en papiergebruik hebben we tot een minimum teruggebracht.

MischaNagel.nl BV en uw gegevens

 

Uw gegevens in de financiële administratie zullen na de wettelijk bewaartermijn van 7 jaar worden vernietigd. Wij werken met Exactonline software en uw gegevens staan daar veilig opgeslagen.

Onze adressendatabase is beveiligd via Mailblue en u kunt zich afmelden als u geen mail meer van ons wilt ontvangen. U adres wordt dan door Mailblue geblokkeerd.

Uw gegevens in de opleidingsadministratie OVV en OHV worden overgebracht naar het beroepsregister OVV/OHV. Deze gegevens worden daar direct uit verwijderd als uw diploma de geldigheid verliest. Het beroepsregister wordt door een professionele softwareleverancier beveiligd.

Onze studenten en abonnees vormen de focus waarop we onze dagelijkse werkzaamheden indelen en verrichten.  MischaNagel.nl BV stelt alles in het werk om hoogwaardige medische informatie voor de genoemde competenties over te brengen op een begrijpelijke manier echter altijd voorzien van een wetenschappelijke onderbouwing. We stemmen onze presentaties altijd af met autoriteiten op een bepaald vakgebied.

Studenten die bij ons een opleiding volgen hebben de keuze na afronding van hun studie verbonden te blijven met ons instituut via het beroepsregister. Dat geeft hen toegang tot geactualiseerde lesmaterialen, toegang tot de OncoZorg Bibliotheek, registratie in de verwijsgids kanker van IKNL, registratie op onze patiënten-informatieplatformen. www.Oncofoot.com en www.oncohand.com, de verplichte jaarlijkse nascholing wordt automatisch geregeld, ze ontvangen het vaktijdschrift Voetzorg+, middels het beroepsregister bestaat de mogelijkheid ervaringen met elkaar uit te wisselen en docenten vragen te stellen. Middels het beroepsregister voeren we i.s.m. de gediplomeerden ook klinische evaluaties uit zodat continu meten hoe de zorgverlening van de OVV en de OHV door patiënten ervaren wordt zonder dat wij beschikken over de gegevens van de patiënt. Er zijn inmiddels meer dan 1000 casuïstieken in kaart gebracht en de zorg door de OVV den OHV wordt bijzonder hoog gewaardeerd.

Onderwijs stopt voor ons niet bij het behalen van een diploma. Als de gediplomeerde OVV/OHV hiervoor kiest dan blijven wij hen actief ondersteunen om optimale zorg te kunnen blijven leveren gebaseerd op de meest actuele ontwikkelingen

Kaapstad 25 mei 2022

Mischa Nagel

 • Erkend opleider ProVoet voor de specialisatie Medisch Pedicure Oncologie
 • Vermelding van onze zorgverleners OVV en OHV in de verwijsgids kanker van IKNL en Kanker.nl
 • CRKBO erkend. (2 audits in 2018 en 2022)
 • Erkend KMO opleider (Vlaanderen)
 • In aanvraag (NLQF validering)
 • In aanvraag ( Inschaling opleiding Oncologisch Voetzorgverlener OVV en Oncologisch Handzorgverlener OHV op niveau 5, Opleiding Podotherapie OVV niveau 6 en Medisch Handzorgverlener niveau 4). De laatste genoemde opleiding is in ontwikkeling.

Community jaarabonnement:

Voor €89,50 per jaar geniet u van vele voordelen:

Elke 2 maanden

6x het Magazine Voetzorg+ per jaar

Zowel online als offline

Lees het Magazine als flipbook, met de mogelijkheid om inhoud te downloaden en/ of te printen

Toegang tot het archief

Onbeperkte toegang tot Het Archief  bestaande uit voorgaande edities van het Magazine

Quick Reference Cards

Speciaal ontwikkelde content zoals Quick Reference Cards

korting op opleidingen

10% korting op het normale tarief van de meeste scholingen