Nieuwe Inzichten in Oncologische Voet- en Handzorg: Vierde Editie Richtlijnen

Door: Mischa P.M. Nagel

Deze week werd de langverwachte vierde editie van de richtlijnenset voor Oncologische Voetzorg (OVV) en Oncologische Handzorg (OHV) beschikbaar gesteld aan gekwalificeerde voetzorgverleners die voldoen aan alle eisen van OVV en OHV. Deze nieuwe editie, samengesteld door ervaren zorgverleners, bundelt evidence-based en best practice adviezen met als doel de kwaliteit en uniformiteit van zorgverlening door oncologisch hand- en voetzorgverleners te verbeteren.

In 2012 introduceerden wij als pioniers de opleiding tot Oncologisch Voetzorgverlener (OVV) als curriculum, destijds zonder enige richtlijnen. Na twee jaar praktijkervaring bleek dat richtlijnen voor veilige en effectieve uitvoering onmisbaar waren. De eerste ervaren OVV, onder begeleiding van een dermatoloog, schreven de allereerste set richtlijnen. In 2019 werden deze uitgebreid voor veilige oncologische handzorg OHV, gevolgd door een 3e herziene editie in 2020.

Richtlijnen vormen een essentieel houvast voor voetzorgverleners om veilige en effectieve zorg te kunnen bieden aan oncologische patiënten. De vierde editie omvat algemene richtlijnen en specifieke richtlijnen voor voet- en handzorg, met aanvullende richtlijnen voor OVV-podotherapeuten in ontwikkeling.

Definities van Oncologisch Voet- en Handzorgverleners (OVV® en OHV®)

OVV®: Een voetzorgverlener bewust van de implicaties van kanker en behandeling, die veilige en doelmatige voetzorg verleent in afstemming met behandelaars.

OHV®: Een handzorgverlener bewust van de implicaties van kanker en behandeling, die veilige en doelmatige handzorg verleent in afstemming met behandelaars.

Het managen van klachten na oncologische behandeling vereist beheersing van vier essentiële pilaren:

  • de zorgverlening zelf,
  • communicatie met aanpalende zorg,
  • situatie-specifieke communicatie met de patiënt, en
  • het opstellen van een behandelplan.

De OVV en OHV dienen deze pilaren te beheersen.

Bijlagen bevatten waardevolle informatie, zoals advies van een toxicoloog over acetongebruik en o.m. gevalideerde formulieren voor neuropathie en handvoet syndroom.

De volledige richtlijnenset is te downloaden van onze website. De zorgvuldig vastgestelde editie 4 (2023) is het resultaat van inzet van de adviesraad OHV/ OVV en Mischa Nagel, gebaseerd op editie 3 uit 2021. Vanaf 2024 zal een speciale commissie de richtlijnen monitoren en een nieuwe uitgave voor 2025 plannen.

Oncologisch verpleegkundigen, oncologisch verpleegkundig specialisten, oncologen en oncologisch fysiotherapeuten kunnen deze richtlijnen hier downloaden voor inzicht in de competenties van OVV en OHV, beiden hebben een 9-daagse specialisatie-opleiding gevolgd en afgesloten met onafhankelijke examens (mondeling en schriftelijk) plus een goedgekeurd stageverslag.

ONCO-Zorgverleners (OHV & OVV) en Community abonnees vinden de richtlijnen door hier te klikken.