Voetzorg+ Actueel

REGISTERPODOLOOG NLQF6 Voettechnicus NLQF 4

De opleiding tot registerpodoloog en voetkundig technicus bieden beide goede carrièreperspectieven in de voetzorg. Als registerpodoloog behandel je zelfstandig patiënten met voet-, houdings- en bewegingsklachten. De opleiding tot registerpodoloog is ingeschaald op NLQF niveau 6. Voetkundig technici ontwerpen en maken orthopedische voorzieningen, vaak met behulp van digitale technieken. Deze beroepsbegeleidende opleiding duurt 18 maanden en leidt op tot NLQF niveau 4. Voor beide opleidingen geldt dat je leert in de praktijk en waardevolle werkervaring opdoet. Er is een groot tekort aan registerpodologen en door de vergrijzing zal dit tekort alleen maar toenemen.

Lees meer »

Persbericht: LiveActueel editie 1 2024 – Voet- en handzorg bij mensen met dementie

Voetzorg+ organiseert op 29 mei een online live uitzending over voet- en handzorg bij mensen met dementie. Deskundigen zoals Gerben Jansen en Debby Gerritsen bespreken de invloed van dementie op pijnbeleving en de noodzaak van tijdige signalering door zorgverleners. Samenwerking tussen voetzorgverleners en de ouderenzorg is cruciaal, maar wordt bemoeilijkt door het ontbreken van erkenning en toegang tot patiëntendossiers voor (medisch) pedicures. Het thema wordt opgenomen in de studie “De oudere voet” aan de Universiteit van Amsterdam en Saxion Hogeschool. LiveActueel biedt accreditatie aan diverse beroepsgroepen door aanmelding en betaling verwerkingskosten maar is gratis bij te wonen via Facebook Live.

Lees meer »

Johan Toonstra: Purpura pigmentosa chronica

Purpura pigmentosa chronica (PPC) is een groep aandoeningen gekenmerkt door kleine bloeduitstortingen (purpura) en bruin ijzerpigment, vooral aan de benen. De oorzaak is onbekend. PPC komt voor bij volwassenen en kinderen, zonder duidelijk man-vrouw verschil. Klachten zijn minimaal. Versere laesies zijn roder, oudere plekken bruiner. De aandoening is vaak chronisch maar verdwijnt bij 2/3 spontaan na maanden tot jaren. Behandeling is meestal niet nodig. Rutoside en vitamine C lijken gunstig effect te hebben.

Lees meer »

Johan Toonstra: Purpura aan de onderbenen

Ontdek de verrassende oorzaken en behandelingen van purpura aan de onderbenen. Dermatoloog Johan Toonstra neemt u mee op een boeiende reis langs stasis purpura, golfers vasculitis en purpura door medicijnen of diabetes. Leer hoe u deze vaak voorkomende aandoening kunt herkennen en begrijpen. Of u nu een ervaren zorgprofessional bent of gewoon nieuwsgierig naar huidaandoeningen, dit artikel biedt een schat aan inzichten. Verdiep uw kennis en ontdek de geheimen achter purpura aan de onderbenen in dit meeslepende artikel.

Lees meer »

Willem Koert: De schoen die niet wringt

Paul Tap, eigenaar van de Beterlopenwinkels, biedt schoenen die voetproblemen voorkomen, verminderen of oplossen, zonder in te boeten op stijl en mode. Tap richt zich op diverse doelgroepen, zoals actieve ouderen, mensen met voetaandoeningen als gevolg van diabetes, kanker of de ziekte van Parkinson. Door nauw samen te werken met podotherapeuten, orthopedisch schoentechnici en ziekenhuizen, kan Tap zijn klanten voorzien van passende schoenen en advies op maat. Hoewel zijn schoenen duurder zijn dan confectieschoenen, bieden ze mobiliteit en maken ze een gezonde en actieve levensstijl mogelijk.

Lees meer »

Trombosebeen: Herken de symptomen en verwijs door (Mischa Nagel)

Trombose is een gevaarlijke aandoening waarbij een bloedstolsel een bloedvat verstopt. Veneuze trombose komt vaak voor in de benen en kan leiden tot een longembolie. Een trombosebeen ontstaat door beschadiging van kleppen in de aders na een trombose, resulterend in zwelling, vermoeidheid en soms open wonden. Risicofactoren zijn onder andere langdurig zitten, operaties, kanker en de anticonceptiepil. Bij symptomen zoals pijn, zwelling en verkleuring van het been is doorverwijzing naar een arts cruciaal. Behandeling met antistollingsmiddelen en preventie door beweging zijn essentieel. Kanker verhoogt het risico op trombose aanzienlijk.

Lees meer »

Marieke Uleyn: Neuropathie aan de voeten is een veel voorkomende complicatie van Diabetes Mellitus

(met Mischa Nagel) Neuropathie aan de voeten is een veelvoorkomende complicatie van diabetes, veroorzaakt door langdurig hoge bloedsuikerspiegels. Symptomen zijn gevoelloosheid, tintelingen en pijn. Behandeling richt zich op symptoombeheersing en het voorkomen van complicaties door middel van medicatie, levensstijlaanpassingen en regelmatige controle. Schoenadvies is cruciaal, met aandacht voor pasvorm, materiaal, voering, zolen, sluitingen en hygiëne. Dagelijkse voetinspectie en -verzorging zijn essentieel. Neuropathische pijn heeft een grote impact op de persoonlijke, sociale en socio-economische aspecten van het leven. Vroegtijdige diagnose en adequate behandeling zijn van vitaal belang voor de voetgezondheid en kwaliteit van leven van diabetespatiënten.

Lees meer »

Nagelbijten zint eer begint (Marly Kleeven met Mischa Nagel)

Nagelbijten, ook wel onychophagie genoemd, is een veelvoorkomende gewoonte met potentieel ernstige gevolgen voor de nagelgezondheid. Infecties en psychosociale problemen kunnen ontstaan. Een multidisciplinaire aanpak is nodig om deze uitdagende aandoening te behandelen. Goede nagelzorg, zoals vijlen in plaats van knippen en oliën, kan helpen. Soft Foam Bandage en werkhandschoenen kunnen bescherming bieden. Bij stress-gerelateerd nagelbijten kan psychologische ondersteuning uitkomst bieden. Artsen kunnen onychofagie vaststellen en een therapeutische dialoog aangaan. Hoewel uitdagend, kan passende therapie het nagelbijten verminderen.

Lees meer »

Wetenschappelijk onderzoek naar dementie en handen (Mischa Nagel)

Een recent onderzoek gepubliceerd door JAMA Network Open suggereert een verband tussen handgreepsterkte op middelbare leeftijd en cognitieve achteruitgang tien jaar later. Hoewel het onderzoek observationeel was en geen oorzakelijk verband aantoont, hebben andere studies soortgelijke verbanden gesuggereerd. Het artikel benadrukt het gebrek aan literatuur over hand- en voetafwijkingen bij dementie en onderstreept het belang van verder onderzoek op dit gebied. Door de relatie tussen fysieke en cognitieve gezondheid beter te begrijpen, kunnen we mogelijk nieuwe inzichten verwerven die bijdragen aan de preventie en behandeling van dementie.

Lees meer »

Marieke Uleyn: Voet- en handzorg bij personen met dementie

Voet- en handzorg is essentieel bij personen met dementie, maar er is een gebrek aan wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. De auteur, een verpleegkundige, deelt haar persoonlijke ervaring met de zorg voor haar grootvader met Alzheimer. Ze benadrukt het belang van doelgerichte educatie voor zorgverleners en het bieden van persoonsgerichte zorg om de levenskwaliteit van personen met dementie te verbeteren. De complexiteit van geriatrische zorgverlening, inclusief co-morbiditeiten, fysieke veranderingen, psychosociale factoren en medicatiebeheer, wordt belicht. Het artikel roept op tot meer aandacht en onderzoek naar voet- en handzorg bij deze kwetsbare groep.

Lees meer »

Fysiotherapie eindelijk volledig vergoed voor mensen met ernstige RA

Het Zorginstituut Nederland adviseert om langdurige oefentherapie te vergoeden uit de basisverzekering voor mensen met ernstige beperkingen door reumatoïde artritis (RA). ReumaNederland heeft jarenlang gelobbyd voor deze vergoeding en is verheugd dat het Zorginstituut hun punten heeft overgenomen. Onderzoek toont aan dat oefentherapie effectief is voor deze patiëntengroep, wat leidt tot verbeteringen in hun dagelijks functioneren. De vergoeding geldt vanaf de eerste behandeling zonder maximum aantal behandelingen. ReumaNederland ziet dit als een belangrijke stap in de erkenning van de behoeften van RA-patiënten.

Lees meer »

Wilem Koert: De schrikbarende staat van de dementerende voet

Dementerende ouderen hebben vaak ernstige voetproblemen, maar dit onderbelichte probleem krijgt weinig aandacht. Onderzoek toont aan dat tot 90% van de mensen met beginnende Alzheimer voetklachten heeft, vaak veroorzaakt door slecht passende schoenen. Voetproblemen verhogen het valrisico, met botbreuken, ziekenhuisopnames en sterfte tot gevolg. Studies suggereren dat regelmatige medische voetzorg de mobiliteit en stabiliteit van dementerenden verbetert, valpartijen voorkomt en hun levenskwaliteit verhoogt. Eenvoudige maatregelen zoals het aanpassen van de leefomgeving en goede voetverzorging kunnen veel leed voorkomen. Meer onderzoek en aandacht voor dit probleem is hard nodig.

Lees meer »

Persoonlijk bericht Mischa Nagel over de toekomst van Voetzorg+

Spannende ontwikkelingen bij Mischa Nagel.nl BV! Per 1 april gaat het bedrijf verder onder de naam Voetzorg+ BV met een nieuwe directeur aan het roer.

Benieuwd wie deze bijzondere dame is die Mischa’s visie op kwaliteit en toegankelijkheid van voetzorg deelt? Klik snel door om meer te weten te komen over deze belangrijke veranderingen en om Mischa’s persoonlijke bericht te lezen.

Ontmoet de nieuwe directeur op de VTV-beurs in Houten op 13 en 14 april, waar Voetzorg+ voor het eerst in lange tijd een eigen stand heeft. Mis er ook haar presentatie niet!

Lees meer »

Prinses van Wales gediagnosticeerd met kanker: symbool van zorgwekkende trend

De schokkende onthulling dat Catherine, Prinses van Wales, op 42-jarige leeftijd kanker heeft, past in een verontrustende toename van ‘early onset cancer’. Steeds meer mensen onder de 50 krijgen deze diagnose, met verstrekkende gevolgen. Wat veroorzaakt deze stijging en hoe kunnen we deze trend keren? Lees meer over de alarmerende cijfers, mogelijke risicofactoren en de noodzaak van gezamenlijke actie in de strijd tegen kanker op jonge leeftijd.

Lees meer »

Casus: Herpes infectie aan de voet

Een casus over een patiënt die na een pedicurebehandeling een herpesinfectie op de voet opliep. De medisch pedicure volgde hygiëneprotocollen, maar de patiënt vermoedde besmetting in de praktijk (dat is echter nooit vastgesteld). Het benadrukt het belang van strikte hygiëne, aangezien herpes een hardnekkig virus is dat kan blijven sluimeren. Correcte handelingen en materiaalhygiëne zijn cruciaal om infecties te voorkomen.

Lees meer »

Wat stervens-visioenen ons leren over leven

Een arts documenteert stervensvisioenen waarin stervenden overledenen en betekenisvolle momenten uit hun leven ervaren. Deze fenomenen blijken veel vaker voor te komen dan gedacht en bieden stervenden en nabestaanden vaak troost en zingeving. In plaats van ze af te doen als waanbeelden, pleit de arts ervoor deze visioenen te omarmen als een manier waarop de geest het stervensproces begeleidt.
(Ook niet abonnees lezen dit artikel gratis.)

Lees meer »

Klik hier voor een overzicht van de artikelen die in het Magazine Voetzorg+ zijn gepubliceerd. Deze zijn exclusief toegankelijk voor de Voetzorg+ Community.