Module Handzorg - voor OVV®

(excl. voor actieve oncologisch voetzorgverlener OVV)​

De module handzorg is exclusief toegankelijk voor gediplomeerde en actieve OVV’ers. U volgt enkele dagen van het volledige lesprogramma OHV. Na het curriculum legt u een kort schriftelijk examen af. U heeft dan niet alleen uw competentie uitgebreid waardoor u aanvullende zorg kunt aanbieden; u wordt ook als zodanig opgenomen in de digitale verwijsgids kanker van IKNL, op onze eigen onco-zorgkaart en in Vlaanderen op de website alles over kanker. Voor de module dient u geen stage te lopen of een casus in te leveren. Voor doorgang van de gecombineerde ONCO-Zorg opleiding geldt een minimum van acht (8) en maximum van twintig (20) betalende deelnemers.