Oncologisch Handzorgverlener OHV

Een oncologisch handzorgverlener (OHV) is iemand die zich bewust is van de implicaties van de ziekte kanker en de behandeling ervan, zodat in afstemming met de behandelend arts of verpleegkundige een veilig en doelmatig voetzorgtraject kan worden ingezet.

Een belangrijk deel van de opleiding wordt besteed aan communicatie met een kankerpatiënt en diens familie. De praktijkstage geeft inzicht in de problematiek waar kankerpatiënten en hun naasten in de praktijk mee te maken krijgen. Dat is belangrijk voor het vormen van een goede inleving in de situatie van patiënten.

Zowel de opleiding OVV als OHV is ontwikkeld op MBO-4 leerniveau echter er zal een NLQF-5 aanvraag worden ingediend in de zomer van 2021.

Voor doorgang van de gecombineerde ONCO-Zorg opleiding geldt een minimum van acht (8) en maximum van twintig (20) betalende deelnemers.