OZS-24 herhaling (do 17 oktober 2024)

ONCO-Zorg Symposium 2024 - herhaling Donderdag 17 oktober (14u-21u)

 105,00

ONCO-Zorg Symposium 2024

Deelname OHV/ OVV (in opleiding) en MPO+

Het OncoZorg symposium is dit jaar niet alleen toegankelijk voor gecertificeerde OHV en OVV leden. Actieve OVV en OHV en deelnemers met een MPO+ abonnement hebben deelname via hun lidmaatschap al betaald; voor de administratie brengen we €15 in rekening. Ook OVV/ OHV in opleiding kunnen voor €15 deelnemen. U dient wel ingelogd te zijn om dit tarief te kunnen boeken.

Deelname overige zorgverleners

Alle overige geïnteresseerden betalen €105 voor deze unieke en dagvullende nascholing in de oncologie. ProCERT accreditatie 6 punten Voetzorg Specialistisch. Alle deelnemers ontvangen een digitaal certificaat als attest van deelname en toegang tot het digitale naslagwerk.

 • Het Oncozorg Symposium zal digitaal worden uitgezonden. Accreditatie zal worden aangevraagd bij ProCert. Vlaamse deelnemers krijgen accreditatie na insturen attest van deelname.
 • Het bijwonen van het OncoZorg Symposium is voor OHV en OVV een verplichting in het kader van de registratie als OVV/ OHV en vermelding bij IKNL. Deze verplichting geldt voor iedereen die vóór 2024 examen hebben gedaan
 • Vaststelling deelname volgens Zoom rapportage en tussendoor gestelde accreditatievragen voor o.a. accreditatiedoeleinden.

4

Programma - planning

StarteindeSprekerOnderwerp 
14:0014:15OpeningMischa Nagel
14:1515:15Early Onset cancerThomas Schok -Rivera Gálvez
15:1515:30Ochtendpauze
15:3016:45Zorgverlening en rouwEllis Tryssesoone
16:4517:30Lunchpauze
17:3018:15Patiënt spreektYvonne van Mil
18:1519:15Casus Marijn Poels
19:1519:30Middagpauze
19:3020:15Casus OHVMarly Kleeven
20:1520:45SlotcoupletMarijn Poels
20:4521:00Accreditatievragen, afsluiting e.d.Mischa

Programma - inhoudelijk

We proberen elke nascholing ook een oncoloog aan het woord te laten. Dat is niet altijd even gemakkelijk en een onderwerp zoeken wat zowel de doelgroep aanspreekt als de spreker is ronduit moeilijk. We proberen als programmacommissie ook altijd belangrijke ontwikkelingen in de zorg te belichten. Oncoloog Thomas Schok zal u in een presentatie van 45 minuten bijpraten over:

Early Onset Cancer

De recente onthulling dat Catherine, de 42-jarige Prinses van Wales, de diagnose kanker heeft gekregen, heeft wereldwijd veel aandacht getrokken. Hoewel een kankerdiagnose dagelijks vele levens treft, benadrukt het nieuws over de prinses een verontrustende trend die medisch oncologen al langer signaleren: het aantal jonge mensen dat kanker krijgt, neemt toe en de oorzaken hiervan zijn nog grotendeels onbekend.

“Early Onset Cancer”, gedefinieerd als kanker die optreedt bij volwassenen jonger dan 50 jaar, is geen zeldzaamheid meer. Tussen 1990 en 2019 steeg de wereldwijde incidentie van vroeg optredende kanker met 79,1% en het aantal sterfgevallen door deze kankers met 27,7%. In de Verenigde Staten was borstkanker verantwoordelijk voor de meeste gevallen bij deze jongere populatie, terwijl maag-darmkankers de snelste stijging lieten zien. Iemand geboren in 1990 heeft meer dan twee keer zoveel kans op darmkanker en zelfs vier keer zoveel kans op endeldarmkanker dan iemand geboren in 1950.

Aangezien de genetische risicofactoren in de bevolking de afgelopen decennia niet significant zijn veranderd, lijken omgevings- en leefstijlfactoren een belangrijke rol te spelen bij het ontstaan van deze kankers. Ongezonde voeding, suikerhoudende dranken, rood vlees, roken, overmatig alcoholgebruik, slaapproblemen, obesitas en gebrek aan lichaamsbeweging kunnen, alleen of in combinatie, leiden tot verstoringen in de stofwisseling en verhoogde ontstekingsreacties in het lichaam. Ook veranderingen in het microbioom, de biljoenen micro-organismen die in ons lichaam leven en een cruciale rol spelen bij de spijsvertering en het immuunsysteem, worden onderzocht als mogelijke factor.

Omdat kanker zich vaak over decennia ontwikkelt, zouden blootstellingen op jonge leeftijd of zelfs in de baarmoeder al kunnen bijdragen aan een verhoogd risico. Studies hebben aanwijzingen gevonden voor een verband met keizersnedes en bepaalde medicijnen die worden gebruikt om vroegtijdige weeën te voorkomen. Toch kunnen obesitas en leefstijl niet alle gevallen van vroeg optredende kanker verklaren, aangezien ook veel jonge patiënten een gezonde levensstijl hebben. De precieze oorzaken blijven vooralsnog onduidelijk.

Wat wel vaststaat, is dat onderdiagnose van kanker bij jongeren veel voorkomt en verstrekkende gevolgen heeft. Huisartsen moeten beter op de hoogte zijn van het toenemende risico en klachten van jonge patiënten serieus nemen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat mensen aanhoudende symptomen niet negeren, zeker als er kanker in de familie voorkomt. Vaak zullen jonge patiënten stevig voor zichzelf moeten opkomen om tijdig de juiste diagnose te krijgen.

2. Psycholoog Ellis Tryssesoone - Zorgverlening en rouw?

Stelling: Een voet-, handzorgverlener verliest een patiënt; hebben zorgverleners recht op rouw?

Wat is rouw?

Het omgaan met verlies wordt rouwen genoemd en doet veel met iemand. Rouw komt voor bij elke vorm van verlies. Omgaan met rouw en verlies kan erg moeilijk zijn. Dat dit voor voet, en handzorgverleners ook het geval kan zijn is niet altijd evident. U bent toch professioneel? Rouwen kan gepaard gaan met allerlei (heftige) verschijnselen. Wat je voelt bij rouw is bij iedereen verschillend. Naast emotionele gevoelens zoals verdriet, boosheid, eenzaamheid, hulpeloosheid en/of ontevredenheid, kan rouw ook voor lichamelijke reacties zorgen. Denk hierbij aan moeheid, hoofdpijn, concentratieproblemen, slaapproblemen en verminderde eetlust.

Er zijn een drietal belangrijk aspect wat voet- en handzorgverleners onderscheidt van andere zorgverleners:

 1. Zij kennen hun patiënten/ cliënten vaak al jaren
 2. Consulten duren 30-45 minuten, dat is relatief lang
 3. De zorgverlener heeft een voet of hand vast tijdens de zorgverlening en dat geeft een extra dimensie aan het consult

Deze drie aspecten maken de zorgdrempel laag en tijdens consulten komen door de manier van werken veel persoonlijke details naar boven in de gesprekken. Soms is de grens van zorgverlener zijn enerzijds en vriendin zijn van anderzijds flinterdun. Verder heeft de zorgverlener met de ene patiënt wellicht een hechter contact dan met de andere patiënt. Als een patiënt komt te overlijden is dat ook een verlies voor de voet-, handzorgverlener.

 1. Het verlies van een patiënt wat betekent dat voor een zorgverlener?
 2. Heeft een zorgverlener recht op rouwen?
 3. Hoe verwerk je je verlies terwijl andere zorgvragers verwachten dat je er “bent” voor hen?
 4. Is het verlies (rouwen) anders wanneer je een vriend of vriendin verliest
 5. Ga je wel of niet naar een begrafenis? Bedenk dat het kan voorkomen in de oncologische voet-, handzorg dat je meerdere patiënten verliest in korte tijd.
 6. Je wordt betrokken bij euthanasie. Een patiënt vraagt of je voor de euthanasie zijn/ haar voeten en/ of handen wilt verzorgen. Hoe bepaal je voor jezelf je betrokkenheid? Wil je dit wel: dan neem je ook actief deel aan het afscheid. Wil je dit niet: hoe voorkom je dat je achteraf wellicht spijt hebt van je beslissing?
 7. Zou rouwverwerking een onderdeel moeten zijn van je opleiding?
 8. Wie helpt/ steunt de zorgverlener?

Ellis Tryssesoone is psycholoog en gaat aan de hand van deze vragen een presentatie geven op het jaarlijkse ONCO-Zorg-Symposium. De jaarlijkse nascholing voor oncologisch voetzorgverlener [OVV] en oncologisch handzorgverlener [OHV]. Het onderwerp rouwverwerking en zorgverlener is nog nooit aan de orde geweest tijdens één van de nascholingen. N.a.v. vragen die we gedurende de afgelopen jaren hierover hebben ontvangen heeft de programac-ommissie bepaald dat dit een onderwerp is wat past in het programma.

3. De patiënt spreekt

Moderator Mischa Nagel interviewt Yvonne van Mil )medisch en oncologisch voetzorgverlener [OVV]) en haar patiënt Hr.X.

Leren van ‘de patiënt’ is een belangrijk onderdeel van het OVV/ OHV onderwijs.

Op dit ONCO-Zorg Symposium doen we dat middels een interview met de behandelend OVV  en haar patiënt de heer X. Moderator Mischa Nagel zal middels vragen aan beide een beeld proberen te krijgen hoe de patiënt bij de OVV terecht is gekomen. Hoe de behandeling is verlopen. Heeft de heer X baat bij de gespecialiseerde oncologische voetzorg OVV.

Beiden hebben vooraf geen inzicht gehad in de vraagstelling en daardoor zullen de antwoorden spontaan en direct zijn.

4. Casus oncologische voetzorg door OVV Marijn Poels

Recent benoemd tot directeur van Voetzorg+, mede-eigenaar van Paramedische Voetzorg Horst, en medisch/ oncologisch voetzorgverlener [OVV] Marijn Poels zal een casus presenteren van een oncologische patiënt. De belangrijkste leerpunten die zij tijdens de casus bespreking naar voren zal brengen zijn:

 • Assertiviteit.
 • Out of the box denken maar binnen je competentie blijven.
 • Maak jezelf deel van het oncologisch team middels overleg bij twijfel.
 • Het samenbrengen van zorgvraag en aanbod middels een gemeenschappelijke doelstelling die wordt opgenomen in het behandelplan.

5. Casus oncologische handzorg door OHV Marly Kleeven

Manicure en Oncologisch Handzorgverlener Marly Kleeven begeleidt/ heeft op 22 mei 2024 oncologisch handzorgverleners [OHV] begeleid met geselecteerde patiënten. Marly zal tijdens haar presentatie belangrijke aspecten van de oncologische handzorg bespreken maar ook welke problemen haar collega’s bij de uitvoering van hun werkzaamheden zijn tegengekomen.

6. Slotcouplet door Marijn Poels

De nascholing zal worden afgesloten door de nieuwe directeur van Voetzorg+ Marijn Poels. Hoe ziet zij de toekomst van de gespecialiseerde voet- en handzorg oncologie en wat zal er in de nabije toekomst onder haar leiding gaan veranderen.