Ambulante Voetzorg deel 1 ; Communicatie (do 10 okt 14-17u)

Middagpresentatie door Marijn Poels Donderdag 10 oktober 2024 (14u-17u).

 102,50

Ambulante Voetzorg deel 1 ; Communicatie

Docent: Marijn Poels

Ambulante voetzorg is een onderbelicht deel van de voetzorgverlening. Toch vraagt elk bezoek een aparte benadering. De zorgverlener heeft veel extra aspecten te toetsen voordat veilige voetzorg kan worden uitgevoerd. Daarbij heeft de zorgverlener ook de taak om de eigen veiligheid niet over het hoofd te zien. Bij ambulante voetzorgverlening hoort een goede voorbereiding. Een deel van die voorbereiding is communicatie en gaat o.a. over het maken van heldere afspraken.

Als 24e-jarige startte Marijn Poels haar eigen bedrijf in ambulante voetzorg. Ze verzorgde jarenlang de voeten van mensen in zorginstellingen en bij mensen particulier aan huis. Door de enorme vergrijzing neemt voetzorg aan huis of in een zorginstelling een steeds belangrijkere plaats in.  Met name de complexe voetzorg is een uitdaging voor de ambulant werkende voetzorgverlener. Er is te weinig aandacht voor deze complexe zorg. Om aan die specifieke zorgvraag te kunnen blijven voldoen heeft Marijn haar ervaringen en valkuilen beschreven en overzichtelijk in een presentatie gezet. In deel 1 ligt het accent op verbetering van de communicatie. Deze kan zowel met instellingen en soms ook direct met patiënten effectiever. Daar hebben voetzorgverleners, zorginstellingen en patiënten direct voordeel bij.

Leerdoelen:

– Effectief plannen en communiceren met (thuis)zorginstellingen

– Efficiënte voorbereiding ambulante voetzorg 

– Communicatie met mensen die lijden aan een vorm van dementie 

– Vaardigheden en communicatietools uit de praktijk 

Programma

ONDERWERPEN DIE WORDEN BESPROKEN TIJDENS DEZE NASCHOLING

Start 19:00 – Einde 22:00 u.

19.00 – 19.10 – Voorstellen

19.10 – 19.40 – Communicatie een voorbereiding “Nieuwe Instelling”

19.40 – 20.10 – Communicatie en voorbereiding “Vaste instelling”

20.40 – 20.55 – Pauze

20.55 – 21.45 – Communicatie en voorbereiding mensen met “Dementie”

21.45 – 22.00 – Rondvraag/afsluiting

Pilot van deze presentatie:

Deze live presentatie is proef gedraaid voor 2 groepen voetzorgverleners met veel ervaring. Het unanieme oordeel is dat de kwaliteit van de inhoud hoog gewaardeerd wordt en dat Marijn de benodigde didactische eigenschappen bezit om de informatie op een effectieve en aantrekkelijke manier weet over te brengen.

  • Kosten €102,50 (Community korting: 10%).
  • Digitaal certificaat/ attest van deelname plus uitgebreid naslagwerk (waaronder voorbeeldbrieven, -mails en logistieke staat) na afloop.
  • Accreditatie:
    • ProCERT 3 punten (1 omgevingsbewust handelen + 1 ondernemerschap + 1 reflectie intervisiegroepen).
    • BVV accreditatie na toezending attest van deelname.
Meer informatie vindt u hier.