Klinisch redeneren (wo 12 sep 19-22u)

Donderdag 12 september - aanvang 19u stipt.

 110,00

De opdracht aan Anita is om de presentatie dicht naar de praktijk te trekken en Klinisch Redeneren echt een onderdeel van uw werk te maken. Hieronder volgt alvast wat informatie over Klinisch Redeneren.

Klinisch redeneren is het continue proces van gegevensverzameling en analyse gericht op de vragen en problemen van een individu en diens naasten, in relatie tot ziekte en gezondheid.

Klinisch redeneren omvat risico-inschatting, vroegsignalering, probleemherkenning, interventie en monitoring.

Dat is een hele mond vol maar wat betekent dit nu eigenlijk en wat moet een voetzorgverlener daar nu mee?Brancheorganisatie ProVoet zet zich in voor (o.a.) verdere professionalisering van de beroepsgroep met als speerpunt het zichtbaar maken van de kwaliteit van de (medisch) pedicure (oncologie) in het Nederlandse zorgveld. Om deze kwaliteitsslag te maken is een duidelijke afbakening van de werkvelden van pedicure, medisch pedicure en medisch pedicure oncologie van belang. Zo dient bijvoorbeeld de pedicure een cliënt met een zogenaamde risicovoet te verwijzen naar de medisch pedicure en dient iedere (medisch) pedicure-cliënt/patiënt met een actieve (systemische) oncologische behandeling behandeld te worden door de medisch pedicure oncologie. Door een duidelijke(re) afbakening kunnen de onderliggende processen van klinisch redeneren (onderzoeken, ordenen, (be)oordelen en overdenken van informatie om tot een diagnose en behandelingsplan dan wel doorverwijzing te komen) worden geoptimaliseerd.Het proces van klinisch redeneren wordt gevoed door medische kennis die door goed wetenschappelijk onderzoek wordt onderbouwd. Deze wetenschappelijk onderbouwing is op dit moment voor het werkveld van de (medisch) pedicure (oncologie) nog marginaal. Omdat hersenprocessen die betrokken zijn bij (klinisch) redeneren deels buiten het bewustzijn verlopen en dus onbewust worden beïnvloed door bijvoorbeeld persoonlijke overtuigingen en (werk)stress is het belangrijk om ‘checklists’ en richtlijnen te gebruiken.De door ProVoet ontwikkelde Risico Inventarisatie, – Analyse en Behandeling formulierenset, kortweg het RIAB-formulier, voorziet in de noodzaak om relevante gegevens uniform en compleet te registreren.

Het faciliteert het proces van bewust klinisch redeneren doordat het formulier uitnodigt tot het stellen van de juiste vragen (inventarisatie risico’s, vaststellen eventuele contra-indicaties) waardoor juiste afwegingen adequater kunnen worden gemaakt en het vakgebied van de (medisch) pedicure wordt begrenst. Dit proces is onmisbaar bij verdere professionalisering.Daarnaast biedt het RIAB-formulier de mogelijkheid om, anoniem, gegevens(data) te verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek.U gaat er dus allemaal mee te maken krijgen. Klinisch redeneren hoort bij zorg verlenen om eigen observaties te objectiveren en de communicatie met andere zorgverleners en patiënten te optimaliseren. Het is een bekwaamheid waarmee iedere professionele zorgverlener verantwoorde zorg kan verlenen en patiëntveiligheid voorop stelt.Om Klinisch redeneren goed te begrijpen heeft OVV docent en oncologisch fysiotherapeut Anita Betten een digitale presentatie geschreven over klinisch redeneren. De opdracht aan haar was maak klinisch redeneren tastbaar voor voetzorgverleners en houd het praktisch. Vandaar dat er in deze presentatie drie casussen zijn verwerkt die u in kleine groepen middels klinisch redeneren gaat benaderen.1. Casus oncologie2. Casus diabetes3. Casus ziekte van ParkinsonDeze drie uitgewerkte casussen vormen via het “leren van elkaar” principe de aansluiting op de theoretische kennis die Anita u in de eerste 1,5 uur zal overdragen.Na deze cursus bent u in staat om:
  • de zorgvraag van de cliënt tijdens ieder contactmoment beter te identificeren en daarmee de juiste werkdiagnose te stellen;
  • beter te onderbouwen welke interventies u inzet in uw zorgverlening;
  • uw zorgverlening te structureren en zo nodig af te bakenen;
  • op uw handelen te reflecteren en zo nodig uw (be)handelen aan te passen;
  • bewuster te redeneren en eigen waarnemingen van objectieve feiten te onderscheiden

 
Deelnemers aan de pilot beoordeelden deze scholing met een 9,1 (op 10)!

Duur: minimaal 3 uur incl. pauze plus mogelijkheid achteraf tot informeel contact met collega’s.

Docent: Anita Betten, oncologisch fysiotherapeut en expert klinisch redeneren.

Kosten: €110 (vrijgesteld van BTW) [10% korting met een Voetzorg+ ‘Community’ jaarabonnement – klik hier]

Naslagwerk: digitaal na afloop

Certificaat/ Attest van deelname

Accreditatie: ProCERT 3 punten (Omgevingsbewust handelen 2 punten + Reflectie (intervisiegroepen) 1 punt). BVV: ja.

Klik op de groene knop [in winkelmand] en daarna op winkelmand bekijken.