ONCO-Zorg logo’s

OVV - OHV logo's

Actieve* OVV/ OHV'ers mogen gebruik maken van het beschermde OVV en/ of OHV beeldmerk zolang aan alle door MischaNagel.nl en/ of de Foundation daaraan gestelde voorwaarden is voldaan. Tegen onrechtmatig gebruik van deze beeldmerken zal door de rechthebbende(n) worden opgetreden zowel in als buiten rechte. Neem bij eventuele twijfel hierover altijd contact op.

*Hieronder vallen ook kandidaat OVV'ers die actief aan de opleiding deelnemen. Vanzelfsprekend zijn deze logo's kosteloos beschikbaar voor alle daarvoor in aanmerking komende ONCO-Zorgverleners. U dient dan wel met uw (juiste!) account te zijn ingelogd.