Voeten & Overgewicht (di 23 apr 19-22u)

Dinsdag 23 april - avond (van 19 tot 22 uur).

 110,00

Voeten & Overgewicht

De voet zegt ‘Nee!‘ tegen de oude kruideniersvraag: ‘mag het een onsje meer zijn?‘!!!

Zoal u wellicht weet heeft Mischa Nagel op de avond van 1 februari ook een gratis Live Stream over psychologie en voetzorg gepland. Bij hoge uitzondering en om u in staat te stellen beide scholingen te volgen, ontvangen deelnemers aan Overgewicht die zich ook voor de Live Stream hebben aangemeld na afloop toegang tot de opname van deze laatste. 

U dient zichzelf wel vooraf online in te schrijven (via deze link). Na het bekijken van de opname van de Live Stream krijgt u indien van toepassing de bijbehorende accreditatiepunten bijgeschreven nadat u drie vragen schriftelijk heeft beantwoord.

Gezien in Nederland de percentages qua overgewicht en obesitas toenemen maar ook de vergrijzing toeslaat, die ook gepaard gaat met meer voetklachten, zal het aantal personen met voetklachten en ook complexe voetklachten structureel toenemen in Nederland en meer op de V.S. gaan lijken, waar overgewicht en obesitas al de grootste veroorzaker zijn van voetklachten. Dus voor u, die zich als voetzorgverlener bezighoudt met voetproblemen een gewichtige taak in de toekomst: keep those feet moving!

Een goede anamnese en gedegen onderzoek is het begin van uw behandeling.
Waarom is de persoon gekomen: zelf? Verwezen? Klachtenpatroon (o.a. fasciïtis plantaris en fat pad syndrome)? Onderliggende ziekten? Medicatie? Eerdere behandeling? Maar ook aandacht voor het overtollige gewicht en of dit een issue is voor de onderhavige persoon en of er een wil is om af te vallen. Afvallen bij iemand met overgewicht of obesitas alleen al kan helpen bij het verminderen van de voetklachten, hoewel vaak ook de expertise van de voetzorgverlener noodzakelijk is voor verbetering van de mobiliteit. Het lichamelijk onderzoek zal zich uitstrekken van inspectie op eelt, clavus, kloofjes, wondjes, ulcusvorming, oedeem en standsafwijkingen. Daarnaast is het looppatroon van belang. Hoe zien de schoenen eruit en dan vooral de zolen? Stug of heel zacht? Ongelijk versleten? Wat voor soort sokken? Natuurproduct of kunststof? Hulpmiddelen als elastische veters of inlegzolen?

Hierna kan men m.b.v. klinisch redeneren – met de onderdelen diagnostisch, etiologisch, therapeutisch en prognostisch redeneren – komen tot de juiste aanpak van deze vaak multicausale problemen met een vicieus patroon bij zo’n persoon. Deze aanpak bestaat uit een matrix: bespreek probleem/problemen – bespreek oorzaak/oorzaken – bespreek interventiemogelijkheden – bespreek wat je als behandelaar zelf kan betekenen en wat m.b.v. anderen en wat met hulpmiddelen bewerkstelligd kan worden – bespreek verwachtingen. Door deze gestructureerde aanpak verschaft u deze persoon inzicht en duidelijkheid zoals nodig in een goede relatie tussen behandelaar en patiënt.

Overgewicht of obesitas met hun vele oorzaken en gevolgen worden nu gezien als een chronische ziekte. Zonder goed inzicht in de multicausale achtergrond van overgewicht of obesitas is het niet eenvoudig om de voetproblemen de juiste – en soms de benodigde multidisciplinaire – behandeling te geven. Denk aan een (medisch) pedicure, podoloog of podotherapeut enerzijds maar anderzijds misschien een (vaat)chirurg, een dermatoloog, een endocrinoloog of een orthopeed.
Niet elke voetzorgverlener zal zich direct thuis voelen in deze materie en daarom lijkt het belangrijk om een bij/nascholingstraject op dit gebied op te zetten, zodat de multicausale voetproblemen op uitstekende wijze multidisciplinair kunnen worden aangepakt met een optimale kans om de bewegelijkheid voor deze personen te behouden of zelfs te verbeteren!

Op 10 oktober was de pilot van deze nieuwe scholing. Docent en gepensioneerd traumatoloog Paul Hustinx heeft deze scholing speciaal geschreven en daarbij alle beschikbare actuele wetenschappelijke informatie in zijn zeer indrukwekkende presentatie verwerkt. In de Verenigde Staten zijn obesitas en overgewicht inmiddels de grootste veroorzaker van voetklachten. Dáár is dan ook veel aandacht en kennis over deze zorgwekkende ontwikkeling. Bij ons is dat niet het geval. Nog niet! Met deze scholing willen we daar verandering in brengen.

Duur: minimaal 3 uur incl. pauze plus mogelijkheid achteraf tot informeel contact met collega’s.

Docent: dr. Paul Hustinx

Kosten:  € 110 (0% BTW) [10% korting met een Voetzorg+ ‘Community’ jaarabonnement – klik hier]

Lesmateriaal: digitaal

Accreditatie: ProCERT: 3 punten (voetzorg – overige voetzorg).