Accreditatie:
Waardering opleiding:

score: 8,52 (schaal van 1 tot 10)
aantal evaluties: 184 (klik hier)

Hygiëne & Desinfectie

Duidelijke informatie over basisprincipes, toepassing en handvatten hoe te handelen tijdens huidige COVID-19 problematiek.

 

Leerdoel: meer inzicht en kennis verkrijgen op het gebied van hygiënisch handelen binnen de pedicure- zorgpraktijk, daardoor betere en veilige (voet)zorgverlening.

Hygiëne & Desinfectie is altijd een belangrijk thema voor een zorgverlener, ook als er geen pandemie heerst. In april vonden we het nodig om dit vanuit het perspectief van het COVID-19 virus extra te benadrukken. Helaas is het virus inmiddels ‘bijna gewoon’ geworden en is het eerdere accent inmiddels onderdeel van de nieuwe realiteit. Daarnaast zal de docent uitvoerig stilstaan bij de aangepaste maatregelen. Als deelnemer krijgt u dus nog steeds alle informatie die u nodig heeft om uw werk op verantwoorde wijze te kunnen doen en uw eigen gezondheid, die van uw patiënt maar ook van uw familieleden afdoende beschermt.

Op basis van haar eerdere (meer specifiek op de corona infectie-problematiek gerichte cursus) biedt Karolien van der Scheer nu een bredere maar nog steeds actuele blik op haar specialisme Hygiëne & Desinfectie.

​In deze cursus leert u het volgende:

Basisprincipes van Hygiëne

 1. methodes reinigen en desinfectie
 2. Micro-organismen
 3. Manieren van overdracht

Europese Regelgeving
Wet en Regelgeving in Nederland

 1. RVG
 2. Biocide
 3. Medisch Hulpmiddel

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 1. Handschoenen
 2. Mondmaskers

Basisindeling desinfectie

 1. Handhygiëne
 2. Oppervlakte desinfectie
 3. Instrumenten
 4. Huid en wond desinfectie

Huidige Code & Richtlijnen
Huidige situatie COVID-19
Samenvatting

 

 

Richtlijnen telefoongesprek voor registratie/afspraken met patiënten n.a.v. Corona

Na de eerste live presentatie Corona & Hygiëne/infectiepreventie merkten we dat deelnemers het moeilijk vinden om patiënten bij het maken van een afspraak vragen te stellen of zij al dan niet symptomen hebben van een corona-infectie.
Als u een afspraak maakt met een patiënt gaan beiden een verantwoordelijkheid aan om elkaar zou veilig mogelijk te houden. Bovendien hebt u ook een verantwoording naar andere patiënten die uw praktijk bezoeken. Vragen hierover aan patiënten zijn dus een noodzakelijk onderdeel van uw infectiepreventie maatregelen.
We hebben voor jullie een soort belscript gemaakt om iedereen goed te woord te kunnen staan en je kan je patiënt als je dat nodig vindt zelfs laten tekenen de vragen naar waarheid te hebben in gevuld. Iedereen zal begrijpen dat je je zorg zo veilig mogelijk wilt houden.
Wij hopen dat jullie hier iets aan hebben in jullie praktijk.
Klik hier voor de ‘telefoonrichtlijnen’ – klik hier indien u ambulant werkt.

 

Video OVV-S20

 

Tijdens de pauze van het OVV-Symposium op 3 oktober gaf hygiëne en infectiepreventie expert Karolien van der Scheer een presentatie van 30 minuten. Deze presentatie hoorde niet bij het officiële programma maar zeer relevant voor de deelnemers.

Bij het samenstellen van de richtlijnen voor veilige oncologische voet- en handzorg werd het duidelijk dat ook hand-/ voetzorgverleners materialen aanschaffen bij Ali Express. Zeker bij de risico-voet/hand is dat ten zeerste af te raden.

Karolien heeft de afgelopen maanden een speciale cursus over hygiëne en infectiepreventie in het kader van de corona pandemie gepresenteerd. Deze heeft ze nu verder uitgebreid in bovenstaande cursus ‘Hygiëne & Desinfectie’ en ook daarin geeft onderstaande video een inkijk.

 

Opleiding Hygiene en Desinfectie: