Informatie op deze pagina.

Een korte samenvatting.

Kom op een interactieve manier alles te weten over de wonderlijke werking van het menselijk lichaam. De opleiding biedt een stevige fundering aan kennis voor iedere gezondheidsprofessional.

Samenwerking tussen Voetzorg+ en Opleidingsinstituut Con Amore.

Con Amore is een opleidingsinstituut in Amsterdam dat gespecialiseerd is in de opleiding Medische Basiskennis. We hebben voor deze samenwerking gekozen vanwege de persoonlijke benadering door docenten tijdens de lessen maar ook de mogelijkheid om bij de servicedesk vragen te kunnen stellen tijdens de opleiding. De opleiding Medische Basis Kennis van Con Amore voldoet aan alle PLATO eisen en is SNRO/ CPION geaccrediteerd. Accreditatie aanvraag bij ProCert is in behandeling.

Waarom is Medische Basiskennis belangrijk en nuttig voor jou als voetzorgverlener?

Voor iedere zorgverlener die werkt met chronisch zieke patiënten is deze opleiding noodzakelijk. Voor voetzorgverleners:

 1. Het geeft een beter inzicht in de samenhang tussen voetklachten en onderliggend ziektebeeld.
 2. Algemene kennis van anatomie, fysiologie en pathologie leidt tot effectievere communicatie met aanpalende zorg.
 3. Deze opleiding draagt bij aan onze missie dat voetzorg een erkende plaats in het zorgstelsel verkrijgt.
 4. Alle activiteiten van Voetzorg+ zijn gericht op het creëren en ondersteunen van effectievere, verantwoorde en veilige voetzorg.

De opleiding Medische Basiskennis biedt je volgende vaardigheden en voordelen.

 • Je kent het menselijk lichaam en hebt inzicht in psychische processen.
 • Je weet alles over de oorzaak, het verloop en de behandeling van de meeste ziektebeelden.
 • Je kunt een professionele anamnese afnemen.
 • Je kunt gezondheidsrisico’s beter inschatten en rode vlaggen snel herkennen.
 • Je spreekt de taal van de reguliere zorg en kunt hierdoor beter samenwerken.
 • Je bent je bewust van je mogelijkheden en beperkingen als therapeut of coach, waardoor je je cliënt nog beter kunt behandelen of kunt doorverwijzen.
 • Je hebt een beter beeld van de Nederlandse gezondheidszorg.
 • Je kunt je inschrijven bij een beroepsvereniging (als je een vakopleiding hebt gevolgd).
 • Je komt in aanmerking om je consulten te laten vergoeden door zorgverzekeraars.

Hoe helpt Medische Basiskennis jezelf te onderscheiden – ook in de interactie met aanpalende zorg?

Dankzij de opleiding Medische Basiskennis heb je uitgebreide kennis van de menselijke anatomie, fysiologie en pathologie. Je weet welke onderliggende problematiek de oorzaak kan zijn van klachten die je tegenkomt in je praktijk. Je signaleert rode vlaggen sneller en weet wanneer je jouw patiënt beter kunt doorverwijzen. 

Omdat in de opleiding Medische Basiskennis ook een deel Psychosociale Basiskennis wordt behandeld, heb je een holistisch beeld van de mens en de gezondheidszorg. Je kennis van het menselijk lichaam en psychische processen zorgt ervoor dat je sneller tot de kern van de klacht of het probleem komt.

Medische Basiskennis brengt je vaardigheden op een hoog professioneel niveau, geeft je vertrouwen in je eigen handelen en helpt je om betere zorg te bieden aan je patiënt. 

Leerdoelen.

De student heeft kennis van alle materie uit de PLATO eindtermen. Hieronder een aantal van de belangrijkste categorieën:

 • De organisatie van de gezondheidszorg in Nederland.
 • Communicatie tussen reguliere en complementaire zorg.
 • Het diagnostisch proces in de reguliere gezondheidszorg.
 • Medisch ethische kwesties.
 • Verschillende psychologische perspectieven, theorieën en interventies.
 • Psychopathologie (neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, stemmingsstoornissen, schizofrenie spectrumstoornissen, eetstoornissen, slaapstoornissen, etc.).
 • (psycho) farmacologie.
 • Anatomie (van bijvoorbeeld het hart, de hersenen, etc.).
 • Pathologie (hartfalen, longaandoeningen, etc.).
 • SOLK (Somatische Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten).
 • Gespreksvaardigheden.
 • Kennis van grenzen van eigen vakgebied.

 

De structuur van de opleiding en wat je leert.

Curriculum

De structuur van de opleiding is als volgt:

 • Een zelfstandige thuisstudie via onze online leeromgeving met studievragen die je helpen om de hoofd- en bijzaken te leren.
 • 12 interactieve lesdagen (09:00-17:30) die je online via Zoom kunt volgen.

De lesdagen zijn onderverdeeld in de volgende 4 modules:

 1. De Nederlandse Gezondheidszorg.
 2. Medische Basiskennis.
 3. Psychosociale Basiskennis.
 4. Alarmsymptomen.

Online leeromgeving

Thuisstudie is een belangrijk onderdeel van de opleiding. We hebben een unieke en effectieve methode ontwikkeld: thuis log je in binnen onze online leeromgeving en werk je aan speciaal geselecteerde studievragen. Deze vragen zijn per lesdag gecategoriseerd. Je kunt ongeveer uitgaan van gemiddeld 125 studievragen per lesdag.

Studiebelasting

Je studiebelasting hangt af van verschillen- de factoren: onder andere je vooropleiding, kennis, ervaring en mentale conditie spelen mee. Onze studenten beginnen over het algemeen een maand van tevoren met studeren voor een lesdag, waar ze per lesdag zo’n 15 tot 25 uur aan thuisstudie besteden.

Studievragen

De studievragen zijn opgedeeld in diverse categoriën per lesdag. Per categorie staat er vervolgens een verwijzing naar de relevante stof in de bijbehorende studieboeken. Nadat je een categorie hebt afgerond, ontvang je automatisch onze antwoorden, die je vervolgens met je eigen antwoorden kunt vergelijken. Dit helpt je om effectief door de lesstof heen te gaan. Aangezien je niet alle stof kunt onthouden (en dat hoeft ook helemaal niet), helpt deze methode je inzien wat hoofdzaken en bijzaken zijn.

De online leeromgeving en de studievragen zijn een manier van oefenen, die je helpen studeren. Je wordt niet beoordeeld op de antwoorden die je geeft wanneer je je voorbereid op een lesdag.

Programma van toetsing.

In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast casuspresentaties en korte kennistoetsen per lesdag nu ook een kennistoets over de alarmsymptomen volgens de normen van PLATO.

Het programma van toetsing bestaat uit 4 onderdelen:

 1. Studievragen

Het maken van de studievragen in de digitale leeromgeving voor aanvang van elke les. Voor het invullen van de vragen krijg je geen cijfer, wel is het een verplicht onderdeel die je helpt bij het leerproces.

 1. Korte kennistoetsen

Les 1 t/m 9 (module 1: algemene kennis & module 2: medische basiskennis) worden per lesdag afgesloten met een toets van
10 vragen in ons online toetsingssysteem. Deze vragen worden in meerkeuze vorm en stellingen geformuleerd en komen uit onze de online leeromgeving, waar de student de vragen al bestudeerd heeft in voorbereiding op de lesdagen. Het gemiddelde van de cijfers van deze toetsen telt voor 60% van het eindcijfer.

Tijdens lesdag 10 en 11 worden formatieve toetsen afgenomen die niet meetellen met de eindbeoordeling. Alle toetsen worden digitaal afgenomen via een online toetsingssysteem.

 1. Alarmsymptomen toets

Lesdag 12 (alarmsymptomen les) wordt ook afgesloten met een digitale toets van 20 vragen in meerkeuze vorm en in de vorm van stellingen. De alarmsymptomen- toets telt voor 40% mee met het eindcijfer.

 1. Casuspresentaties

Tijdens de gehele opleiding krijgt de student een aantal keer de gelegenheid om een casus te bespreken. De casuïstiek wordt volgens de ‘aan voorwaarden voldaan’-methode beoordeeld. De casuspresentaties vinden plaats tijdens de les en worden ge- geven in groepjes van twee of drie studenten. Om te kunnen slagen voor de opleiding moet de student aan de voorwaarden van de casuïstiek hebben voldaan. Deze voorwaar- den kunnen in de persoonlijke leeromgeving teruggevonden worden, in het ‘casuswerk- boek’. Bij de online lessen vindt er een assessment plaats waarbij de gehele anamnese door 2 studenten wordt doorlopen.

Door deze manier van toetsen worden studenten op verschillende momenten en manieren getoetst en krijgen we naast momentopnames ook een beeld over de algehele kennis en handelswijze van de student. Alle toetsvragen zijn gebaseerd op de studievragen uit de online leeromgeving.

Voorwaarden voor slagen.

Je ontvangt een diploma als je aan de volgende voorwaarden hebt voldaan:

 1. Alle huiswerkvragen zijn voor aanvang van de desbetreffende les gemaakt.
 2. Je bent bij alle lessen aanwezig geweest (of je hebt gemiste lessen ingehaald) en hebt hiermee ten minste 100 contacturen volbracht.
 3. Je hebt voor de toetsen tezamen een gemiddeld cijfer van minimaal een 5,5 of hoger (als dit niet het geval is, wordt er samen gekeken naar welke toets herkanst wordt).
 4. Je hebt aan de voorwaarde voldaan voor het onderdeel casus bespreken.

Bij slagen ontvang je een diploma van 43,5 ECTs.

Accreditatie.

Zodra je geslaagd bent voor onze opleiding, ontvang je een CPION en/ of SNRO diploma met een waarde van 43,5 ECTS (Europese Credits. CPION (‘Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland’ ) en SNRO (‘Stichting Nederlands Register voor Opleidingen’) zijn accreditatie-instituten, door de zorgverzekeraars aangewezen om opleidingen te toetsen op de PLATO-normen. Ze hebben allebei een abituriëntenregister. Toch is er ook een verschil tussen de twee accreditatie-instituten en registers.

Als je je diploma haalt, betalen en regelen wij voor jou het diploma, de registratie en de inschrijfkosten voor één van deze registers (CPION en/ of SNRO). Mocht je in beide registers opgenomen willen worden (wat in principe niet nodig is), dan kan dat voor een extra €50 (excl. BTW).

ProCERT accreditatie na afronden opleiding verzorgd door Voetzorg+: 24 punten: (per beleidsperiode die start in 2024)

 • Omgevingsbewust handelen: 6;
 • Ondernemerschap: 6;
 • Voetzorg Algemeen niveau 4: 3;
 • Voetzorg Gespecialiseerd: 9

Vooropleiding en opleidingsniveau.

De opleiding is op hbo-niveau ontwikkeld door ervaren (holistische) artsen met passie voor het complementaire veld. Er zijn al veel studenten die de opleiding zonder passende vooropleiding succesvol hebben afgerond. Een goede motivatie en een gedegen studieplan met bijbehorende discipline blijken minstens zo belangrijk als de vooropleiding.

Voor de aanvullende OVV opleiding op NLQF niveau 6 die binnenkort wordt samengesteld is een diploma medische basiskennis een voorwaarde.

Financiën.

Medische Basiskennis is echt een investering in jezelf en je carrière als gezondheidsprofessional.

De kosten voor deze opleiding Medische Basis Kennis bedraagt €1950.  De opleiding is vrijgesteld van BTW.

Deelnemers dienen zelf de volgende studieboeken aan te schaffen:

 1. Grégoire e.a.: Anatomie en fysiologie van de mens (5e druk) €96,15
 2. Zelman e.a.: Pathologie (8e of 8e herziene druk) €89,95

Extra kosten zijn €50 als je bij beide registers wilt worden ingeschreven. Na het behalen van het examen worden toegekende ProCERT accreditatiepunten automatisch bijgeschreven (natuurlijk zonder bijkomende kosten).

STAP subsidie: De STAP subsidie is afgeschaft in de huidige vorm. Alleen opleidingen die vallen binnen OCW kunnen nog in aanmerking komen voor STAP en het budget is drastisch verlaagd. Als NLQF gevalideerde opleider hopen wij alsnog mee te mogen doen met de STAP subsidie ronde in september maar hierover is nog geen uitsluitsel.

Regionale subsidiemogelijkheden

Zoek het Leerwerkloket in jouw regio via deze link. Neem contact met hen op zij weten precies welke subsidies bij jou in de regio gelden. Aanvullende informatie die zij eventueel nodig hebben, kunnen we op verzoek toesturen.

Opleiding Medische Basiskennis en subsidie

Nederland is ingedeeld in regio’s die elk aparte subsidieregelingen kennen die voor die regio van belang zijn.

De manier om dat uit te vinden is contact op te nemen met het regionale leerwerkloket in jouw regio via https://www.leerwerkloket.nl

Gebruik voor je aanvraag o.a. de volgende argumenten:

 • Medische Basiskennis geeft jou de nodige basis om je communicatie met aanpalende zorg sterk te verbeteren. Dat komt de patiënt zeer ten goede.
 • Medische Basiskennis geeft jouw de nodige basis gecompliceerde voetproblemen beter te kunnen uitleggen aan je patiënten.
 • Medische Basiskennis wordt/is een absolute noodzaak. Het RIVM/NIVEL heeft vorige week de absolute aantallen gepubliceerd over ziekte in 2040.
 • We groeien naar 3 miljoen reumapatiënten. 40% van hen heeft voetzorg nodig. 1,6 miljoen diabetes patiënten. Daarvan heeft bijna iedereen alleen al preventieve voetzorg nodig. Er zullen 330.000 mensen aan dementie. Die kunnen zichzelf niet verzorgen. Eind september werd bekend dat 1 op de 2 Nederlanders te maken zal krijgen met kanker (eerder was dit 1 op de 3)! En dat is nog maar het topje van de ijsberg.
 • Het aantal medische pedicures loopt terug (ProVoet 2023).
 • In deze staat is nog niet meegerekend dat de oudere voet sowieso extra aandacht nodig heeft. Slechts 33% van de mensen ouder dan 75 kan nog bij hun eigen voeten komen.
 • Goed opgeleide medisch pedicures waarbij de kennis verder gaat dan alleen de voet zullen hard nodig zijn voor de nu al actuele problematiek in de zorg. Het geeft je een beter inzicht in het causale verband tussen voetafwijkingen en chronische ziekten.

Ik hoop dat ik je met deze argumentatie je genoeg feiten heb gegeven waarop het leerwerkloket kan kijken of er regionaal subsidie mogelijk is.

Niets weerhoudt je er van de laatste editie van Voetzorg+ uit te draaien en die als onderliggend document mee te geven. Daarin staan de benodigde data compleet uitgewerkt in samenhang met de plaats die voetzorg dient in te nemen alleen al om de toekomstige zorg voor ouderen te borgen.  Deze editie is gratis te downloaden via onze website – klik hier.

 

Voor diegene onder u die een erkende leerkwerkplaats hebben geldt nog het volgende:

 • U kunt dan als extra reden kan opvoeren is dat u  een aantal leerwerkplekken mogelijk maakt die afgestudeerden de mogelijkheid geeft om ervaring op te doen. Omdat het om medische zorg gaat waar nu al een groot tekort aan is en u ook de communicatie met aanpalende zorg goed moet begeleiden is MBK essentieel. Het geeft u ook de mogelijkheden studenten te begeleiden om voetklachten in een breder verband te zien met andere lichamelijke klachten en hierop te kunnen acteren en bijvoorbeeld op een juiste manier met de juiste bewoording te kunnen verwijzen.

Mocht uw een subsidie aanvraag toegewezen worden dan betalen wij natuurlijk het bedrag wat u al aan ons betaald heeft direct terug.

De deelnemers die het gelukt is om de volledige kosten van deze opleiding te laten subsidiëren zaten o.a. in de regio Midden-Gelderland (subsidie op basis van transitievouchers) en de regio Eindhoven (regeling huis naar werk).

De gevolgde procedures voor toekenning bestonden vaak uit meerdere rondes, wat -i.t.t. STAP- niet meer dan redelijk is gezien het uit te keren subsidiebedrag.

Opleiding Medische Basiskennis en subsidie

Nederland is ingedeeld in regio’s die elk aparte subsidieregelingen kennen die voor die regio van belang zijn.

De manier om dat uit te vinden is contact op te nemen met het regionale leerwerkloket in jouw regio via https://www.leerwerkloket.nl

Gebruik voor je aanvraag o.a. de volgende argumenten:

 • Medische Basiskennis geeft jou de nodige basis om je communicatie met aanpalende zorg sterk te verbeteren. Dat komt de patiënt zeer ten goede.
 • Medische Basiskennis geeft jouw de nodige basis gecompliceerde voetproblemen beter te kunnen uitleggen aan je patiënten.
 • Medische Basiskennis wordt/is een absolute noodzaak. Het RIVM/NIVEL heeft vorige week de absolute aantallen gepubliceerd over ziekte in 2040.
 • We groeien naar 3 miljoen reumapatiënten. 40% van hen heeft voetzorg nodig. 1,6 miljoen diabetes patiënten. Daarvan heeft bijna iedereen alleen al preventieve voetzorg nodig. Er zullen 330.000 mensen aan dementie. Die kunnen zichzelf niet verzorgen. Eind september werd bekend dat 1 op de 2 Nederlanders te maken zal krijgen met kanker (eerder was dit 1 op de 3)! En dat is nog maar het topje van de ijsberg.
 • Het aantal medische pedicures loopt terug (ProVoet 2023).
 • In deze staat is nog niet meegerekend dat de oudere voet sowieso extra aandacht nodig heeft. Slechts 33% van de mensen ouder dan 75 kan nog bij hun eigen voeten komen.
 • Goed opgeleide medisch pedicures waarbij de kennis verder gaat dan alleen de voet zullen hard nodig zijn voor de nu al actuele problematiek in de zorg. Het geeft je een beter inzicht in het causale verband tussen voetafwijkingen en chronische ziekten.

Ik hoop dat ik je met deze argumentatie je genoeg feiten heb gegeven waarop het leerwerkloket kan kijken of er regionaal subsidie mogelijk is.

Niets weerhoudt je er van de laatste editie van Voetzorg+ uit te draaien en die als onderliggend document mee te geven. Daarin staan de benodigde data compleet uitgewerkt in samenhang met de plaats die voetzorg dient in te nemen alleen al om de toekomstige zorg voor ouderen te borgen.  Deze editie is gratis te downloaden via onze website – klik hier.

 

Voor diegene onder u die een erkende leerkwerkplaats hebben geldt nog het volgende:

 • U kunt dan als extra reden kan opvoeren is dat u  een aantal leerwerkplekken mogelijk maakt die afgestudeerden de mogelijkheid geeft om ervaring op te doen. Omdat het om medische zorg gaat waar nu al een groot tekort aan is en u ook de communicatie met aanpalende zorg goed moet begeleiden is MBK essentieel. Het geeft u ook de mogelijkheden studenten te begeleiden om voetklachten in een breder verband te zien met andere lichamelijke klachten en hierop te kunnen acteren en bijvoorbeeld op een juiste manier met de juiste bewoording te kunnen verwijzen.

Mocht uw een subsidie aanvraag toegewezen worden dan betalen wij natuurlijk het bedrag wat u al aan ons betaald heeft direct terug.

De deelnemers die het gelukt is om de volledige kosten van deze opleiding te laten subsidiëren zaten o.a. in de regio Midden-Gelderland (subsidie op basis van transitievouchers) en de regio Eindhoven (regeling huis naar werk).

De gevolgde procedures voor toekenning bestonden vaak uit meerdere rondes, wat -i.t.t. STAP- niet meer dan redelijk is gezien het uit te keren subsidiebedrag.

Gespreide betaling (scholing 2 – 2024)

We hebben de volgende regeling afgesproken met Con Amore en brengen hiervoor €50 administratiekosten in rekening:

 • Bij aanmelding: € 500
 • 15 februari:    € 500
 • 15 maart:    € 500
 • 15 april:    € 500 (resterende bedrag + € 50 administratie).

Hoe gaat dit in zijn werk? Voer bij het inschrijven de volgende kortingscode in: MBK2-Gespreid

Deelnemer betaalt het bedrag van €500 direct online en ontvangt van MischaNagel.nl/ Voetzorg+ een factuur voor het resterende bedrag plus €50 administratiekosten (€1.450 + €50 = €1.500). Door gebruik van de kortingscode legt deelnemer zich onherroepbaar vast de overige drie termijnen van €500 op de aangegeven datum te voldoen (overschrijving aan MischaNagel.nl IBAN NL95ABNA0583810616 o.v.v. factuurnummer).

Docenten.

Con Amore heeft het docententeam met uiterste zorg samengesteld. Alle  docenten zijn regulier opgeleide artsen en psychologen die liefde, affiniteit en ervaring hebben met het complementaire veld. Speciaal voor Voetzorg+ zal Ria van Rooijen de meeste lesdagen voor haar rekening nemen. Ria zegt hier erg enthousiast over te zijn, is ook bekend met de doelgroep en heeft affiniteit met het pedicurevak. Klik hier voor meer informatie over Ria.

Na inschrijving verschaffen wij Con Amore binnen een week met de voor hun noodzakelijke gegevens. Vervolgens krijg je direct toegang tot hun online leeromgeving. Op deze manier kun je gelijk van start gaan met het maken van de vragen en je goed voorbereiden op de lesdagen. Ook als de lesdagen pas over een aantal maanden beginnen kun je de vragen alvast maken, zodat je de werklast verspreidt (en omdat je staat te springen om te beginnen natuurlijk!).

Lesrooster.

De eerste met Con Amore geplande cyclus Medische Basiskennis staat gepland op de volgende data. Bij afwezigheid kan en moet de betreffende lesdag te worden ingehaald (dat kan bij een andere cyclus in overleg met Con Amore; zie ook Voorwaarden voor slagen hierboven).

Alle lessen vinden plaats op een zaterdag en starten stipt om 9 uur. Het streven is om uiterlijk 17u30 af te ronden. Ieder uur wordt kort pauze gegeven en een lange (lunch) pauze staat aan het begin van de middag gepland. De opleiding gaat door met minimaal 20 deelnemers (max. ca. 25).

Les 1 | 30 mrt
Les 2 | 4 mei
Les 3 | 18 mei
Les 4 | 22 juni
Les 5 | 6 juli
Les 6 | 7 sept
Les 7 | 5 okt
Les 8 | 26 okt
Les 9 | 9 nov
Les 10 | 30 nov [PsBK docent]
Les 11 | 14 dec [PsBK docent]
Les 12 |   11 jan

*Psychosociale Basiskennis.

Inschrijving opleiding Medische Basis Kennis.

Community jaarabonnement:

Voor €89,50 per jaar geniet u van vele voordelen:

Elke 2 maanden

6x het Magazine Voetzorg+ per jaar

Zowel online als offline

Lees het Magazine als flipbook, met de mogelijkheid om inhoud te downloaden en/ of te printen

Toegang tot het archief

Onbeperkte toegang tot Het Archief  bestaande uit voorgaande edities van het Magazine

Quick Reference Cards

Speciaal ontwikkelde content zoals Quick Reference Cards

korting op opleidingen

10% korting op het normale tarief van de meeste scholingen