Accreditatie:

Neuropathie

Jaren geleden gaf David Kopsky -arts voor neuropathie- een succesvolle avondpresentatie over neuropathie.

Sinds een aantal jaar is David vaste docent Neuropathie bij de opleiding oncologisch voetzorgverlener [OVV].

Door deze vernieuwde avondcursus is zijn specialisme nu weer toegankelijk voor alle (voet)zorgprofessionals!

.

Deelnemer cursus 6 november 2020:

“De lezing was die avond duidelijk, goed opgebouwd en we hebben goede tips van David Kopsky gekregen. Voldoende informatie om mijn kennis en behandelingen te verbeteren.  Het feit dat wij ook digitaal materiaal ter beschikking krijgen en support, vind ik heel goed van jullie bedrijf. Twee zeer positieve plus punten.  Ik ben een tevreden klant.”

Er bestaat een grote behoefte aan goede informatie over neuropathie onder voetzorgverleners! Het blijkt ook voor patiënten moeilijk om goede informatie over dit onderwerp te krijgen waardoor zij met veel vragen blijven zitten. Neuropathie ontstaat overigens niet alleen als gevolg van kankerbehandelingen. Ook diabetes, te weinig vitamine B12, een te traag werkende schildklier of te veel vitamine B6 kunnen oorzaken zijn van neuropathie.

Docent David Kopsky David zal met u ingaan op hoe neuropathie ontstaat, herkend, en behandeld kan worden. Ook zal hij een aantal belangrijke vragen beantwoorden zoals waarom normale pijnstillers niet werken bij neuropathische pijn.

Doelstelling van deze cursus:

 • Het leren herkennen van neuropatische pijn
 • Hierover kunnen communiceren met de aanpalende zorg
 • Uitleg kunnen geven aan uw patiënten
 • Eventuele zorg die u in de voetzorgverlenerspraktijk kunt geven om klachten te verlichten

Programma ‘neuropathie’

 1. Anatomie van de zenuwen (30 minuten)
 2. Receptoren en sensorische zenuwen (30 minuten)
 3. Oorzaken neuropathie (15 minuten)
 4. Screeningsvragenlijst (15 minuten)
 5. Lichamelijk onderzoek (15 minuten)
 6. Aanvullend onderzoek (15 minuten)
 7. Behandelingen (30 minuten)
 8. Samenvatting & afronding

Duur: minimaal 3 uur incl. pauze plus mogelijkheid achteraf tot informeel contact met collega’s.

Docent: David Kopsky [meer info]

Kosten: € 110 (0% BTW) [10% korting met een Voetzorg+ ‘Community’ jaarabonnement – klik hier]

Lesmateriaal: De laatste 30 minuten van deze nascholing zal bestaan uit een samenvatting van de belangrijkste leerpunten. Deze wordt opgenomen en voor u als naslagwerk beschikbaar blijven. Ook de vragen en antwoorden en discussie aan het einde van het programma zullen in de opname te zien zijn.

Accreditatie: Voetzorg Algemeen niveau 4

“Tintelend, bevroren, verkrampt en een doof gevoel; mijn voeten doen zo’n pijn alsof ze heel strak in plastic verbonden zijn. Soms voel ik ze helemaal niet! Normaal is het nooit meer geworden. Lopen is een acute kwelling maar ik ben blij dat tenminste haar handen nog functioneren”.

Professor gynaecologie Susan Gubar publiceerde haar ervaringen met ovarium kanker in de New York Times (de grootste krant ter wereld). Enkele jaren geleden is ze behandeld voor ovariumkanker. Over haar ervaringen heeft ze een boek geschreven en daaruit wordt geciteerd in de genoemde krant. De passage over het blijvende letsel aan haar voeten na de chemobehandeling geeft aan wat de restverschijnselen zijn waar ze nog iedere dag mee te maken heeft. Oncologen spreken over perifere neuropathie. Bijwerkingen van de chemo zijn bij haar permanente na effecten geworden.
Het boek waarin ze haar ervaringen beschrijft heet: “Memoir of a Debulked Woman,”

David Kopsky Arts voor neuropathie

Als docent is David Kopsky in zijn element. Als arts is hij zeer begaan met zijn patiënten. Als onderzoeker is hij continu op zoek naar nieuwe behandelmogelijkheden voor neuropathische pijn.

Omdat neuropathische pijn nog een ondergeschoven kindje is in de geneeskunde heeft hij zich toegelegd op neuropathische pijn en is medeoprichter van het Instituut voor Neuropathische Pijn (INP). Het doel van dit instituut is patiënten met neuropathische pijn optimaal te behandelen zonder bijwerkingen.

David Kopsky heeft al vele internationale wetenschappelijke artikelen gepubliceerd op het gebied van neuropathische pijn. De door zijn team ontwikkelde pijnstillende INP crèmes voor neuropathische pijn zijn een nieuwe innovatie en worden steeds meer voorgeschreven door andere artsen. Op grote internationale en Nederlandse congressen spreekt hij vaak over neuropathische pijn en de daarbij behorende behandelingen.

Lees meer over David Kopsky via deze link

Opleiding Neuropathie: