Accreditatie:

ProCert : 3 punten
– Voetzorg specialistisch 2 punten
Omgevingsbewust Handelen 1 punt

St. Adap voor podotherapeuten: podopathie/voetpijn nascholing: 2,5 punten

Het kwaliteitshuis Fysiotherapie voor Fysiotherapeuten: beroepsgerelateerd: 3 punten

Kabiz voor Registerpodologen: 2,5 punten

BVV voor Gespecialiseerd Voetverzorger: Bij bewijs van deelname

Waardering opleiding:

score: 8,76 (schaal van 1 tot 10)
aantal evaluties: 70 (klik hier)

Podopathie/Voetpijn

Pijn is een fenomeen dat we allemaal in ons leven wel eens ervaren. De een kan meer pijn verdragen en heeft een hoge pijngrens. De ander kan bijna geen pijn verdragen en heeft een lage pijngrens. Pijn kan ook afhangen van de mentale gesteldheid. Iemand met de ziekte van Alzheimer voelt wel pijn maar kan dit niet associëren met een pijnbron en iemand met vasculaire dementie voelt al veel pijn zonder dat er een aanwijsbare pijnbron is. Is neuropathische pijn bij diabetes anders dan neuropathische pijn als gevolg van een kankerbehandeling? M.a.w. speelt een ziekteproces of therapie een rol bij het ontwikkelen van een bepaalde soort pijn? Bij het ouder worden ervaren veel mensen boven de 65 voetpijn maar melden dit niet omdat ze denken dat dit hoort bij het verouderen.

Pijn is een relatief makkelijk begrip om te omschrijven maar om pijn te waarderen en te kunnen inschatten is er echt meer nodig dan een definitie. Daarom heb ik Aart Jan Teunissen gevraagd een nascholing te maken over pijn. Aart Jan is een ervaren anesthesioloog en pijnspecialist verbonden aan het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam. Hij is al jaren als docent verbonden aan Voetzorg+ en krijgt altijd veel waardering voor de manier waarop hij complexe materie kan uitleggen en begrijpelijk kan maken.

Podopathie is een cursus om voetpijn te leren begrijpen, te herkennen, en pijnpatiënten comfortabel te behandelen en om gefundeerde informatie te kunnen geven.

De cursus is als volgt opgebouwd:

-Pijn begrippen

-Pijn fysiologie

Pauze

-Pijn behandeling mogelijkheden

-Non-medicamenteuze pijnopties voor behandelaars

Leerdoelen: 

-Pijnklachten beter leren te herkennen en begrijpen

-Soorten pijn kunnen herkennen en medisch correct kunnen beschrijven

-Verschillende pijn behandeling mogelijkheden kennen om patiënten in een pijnbehandeltraject te kunnen steunen.

-Eigen praktijk optimaliseren voor behandeling van pijnpatenten.

Pilot Podopathie/Voetpijn

Op 23 september a.s. zal deze presentatie als pilot worden aangeboden. Bij Voetzorg+ is het een voorwaarde dat er een pilot gehouden wordt om deelnemers meteen aan het begin, als onderdeel van de presentatie ontwikkeling, hun terugkoppeling middels een uitgebreide evaluatie kunnen geven. Als dank hiervoor geven wij een korting op deelname prijs van 15 euro. Deelname aan de pilot kost 95 euro incl. lesmateriaal en certificaat van deelname. Deze nascholing is vrijgesteld van BTW

Als onderdeel van het naslagwerk ontvangt u vooraf een syllabus over pijn. U wordt gevraagd deze goed door te lezen voorafgaan aan de nascholing om deze zo goed mogelijk te kunnen volgen. Klik hier. (Alleen beschikbaar na aanmelden).

Docent: Aart Jan Teunissen

Motivatie van Aart Jan Teunissen om deze kennis over te brengen aan de doelgroep:

Chronische pijn heeft de grootste negatieve invloed op de levenskwaliteit van patiënten zelfs als je dit vergelijkt met andere chronische aandoeningen zoals COPD of hartfalen. Om te begrijpen hoe pijn ontstaat en ervaren wordt, zal Aart Jan Teunissen in zijn lezing eerst ingaan op de basale fysiologie van pijn, op pijngeleiding en op mechanismen als sensitisatie en desensitisatie. Hij beschrijft de vele verschillende vormen van pijn, zoals nociceptieve pijn en diverse neuropathische pijnklachten. De belangrijkste neuropathische pijnklachten licht hij verder toe, zoals deaffentiatie pijn, amputatie pijn, chemotherapie geïnduceerde polyneuropathie. Hij laat zien hoe je rationele therapeutische opties kunt herkennen en begrijpen. Tenslotte bespreekt hij diverse behandelingsmogelijkheden voor nociceptieve en neuropathische pijn. Tevens is er aandacht voor op pijn aangepast behandel beleid en non-medicamenteuze pijnverminderings opties. De lezing is gebaseerd op de meest recente literatuur en reviews. Na de lezing  heb je meer handvatten om de patiënt te steunen in het moeilijke ziekteproces en patient optimaal en comfortabel te behandelen. Je kunt richting geven naar vermindering van pijnklachten en zo het leven voor de patiënt meer waardevol maken.

Opleiding Podopathie/Voetpijn:

Community jaarabonnement:

Voor €89,50 per jaar geniet u van vele voordelen:

Elke 2 maanden

6x het Magazine Voetzorg+ per jaar

Zowel online als offline

Lees het Magazine als flipbook, met de mogelijkheid om inhoud te downloaden en/ of te printen

Toegang tot het archief

Onbeperkte toegang tot Het Archief  bestaande uit voorgaande edities van het Magazine

Quick Reference Cards

Speciaal ontwikkelde content zoals Quick Reference Cards

korting op opleidingen

10% korting op het normale tarief van de meeste scholingen