Accreditatie:
Waardering opleiding:

score: 8,7 (schaal van 1 tot 10)
aantal evaluties: 391 (klik hier) (22N
OV23)

Reuma en Huidaandoeningen

Bij gecompliceerde reumatische aandoeningen met huidcomplicaties zoals:

 • Systemische Sclerose
 • Syndroom van Sjögren
 • SLE (‘lupus‘)

zijn voetklachten onder-gerapporteerd en derhalve wetenschappelijk niet frequent genoeg en met genoeg patiëntenaantallen vastgelegd. Voor geen van deze drie ziektebeelden is genezing mogelijk en is de kwaliteit van leven zeer afhankelijk van het stadium van de ziekte en de aangeboden zorg. Voetzorg-protocollen zijn er niet. Wilt u er toch meer over weten? In de avond presentatie reuma en huidklachten geeft docent Mischa Nagel voet en handzorgverleners inzicht in de relatie tussen dit ziektebeeld en verstoringen van ons grootste orgaan de huid.

Rheumatoid arthritis ffeet. Cracked skin toe
klok
Senior Patient Having Consultation With Doctor In Office

PROGRAMMA Scholing Reuma 

 1. Wat is Reuma
 2. Is er een samenhang tussen Reuma en Huidafwijkingen? Wat is comorbiditeit?
 3. Wat is een ontsteking en wat is auto-immuniteit
 4. Onderzoek: 4 onderzoeken geselecteerd voor deze presentatie
 5. Hoe vind ik deze studies/onderzoeken op internet (Gebruik Pubmed)
 6. Gradatie onderzoek
 7. Wat leren we uit vier studies gekozen studies over Reuma en Huidafwijkigen
 8. Casuïstiek met vragen voor deelnemers
 9. Uitgewerkt theorie
  • Systemische Sclerose
  • Infectieuze Artritis ->beschrijving pathologie->voetklachten
  • Artritis Psoriatica ->beschrijving pathologie->voetklachten
  • Jicht ->beschrijving pathologie->voetklachten
  • Het syndroom van Sjögren ->beschrijving pathologie->voetklachten
  • Lupus ->beschrijving pathologie->voetklachten
 10. Multidisciplinair samenwerken: Wie zijn je aanspreekpunten in de zorg
 11. Samenvatting
 12. Vragen en antwoorden
 13. Naslagwerken

Onderwerpen die zeker aan bod zullen komen zijn jicht, Artritis psoriatica en sclerodermie.

 • Artritis psoriatica of psoriasis artropathica is een vorm van seronegatieve (reuma serologie negatief) artritis die voorkomt bij psoriasis. Circa 20% van de patiënten met psoriasis heeft er last van. De meeste hebben eerst psoriasis en later artritis maar het kan ook andersom. Bij aanwezigheid van nagelpsoriasis komt vaker artritis voor, meer dan 80%”
 • Systemische sclerose, ook wel sclerodermie genoemd, is een auto-immuunaandoening. Systemische sclerose wordt gekenmerkt door ontsteking en verharding van bindweefsel. Bindweefsel komt in je hele lichaam voor. Het zorgt ervoor dat de cellen van je huid, gewrichten, spieren en organen bij elkaar worden gehouden.
  • Lokale sclerodermie geeft een verharding van je huid. Inwendige orgaanproblemen zijn bij deze vorm heel zeldzaam. Er zijn grofweg twee vormen van lokale sclerodermie:
  • Morfea: Bij deze vorm is de huid verhard en oogt doorzichtig op een enkele plaats of meerdere plaatsten op het lichaam. Handen en gezicht doen bij deze vorm niet mee.
  • Lineaire sclerodermie: Deze vorm ontstaat vooral op kinderleeftijd. De huidverstrakking is bandvormig. Dit kan op het voorhoofd optreden, dit wordt ook wel ‘en coup de sabre’ genoemd: de verdikking heeft de vorm van een ‘sabelwond’. Op ledematen kan de verstrakking van de huid dieper gaan waardoor je je gewrichten moeilijker kan bewegen.

Bron: o.a. Reuma Nederland

Opleiding Reuma 1: