Reuma 3

Fibromyalgie, Bechterev, Sarcoidose, Raynaud, en Hypermobiliteit

Accreditatie:
Waardering opleiding:

score: 8,98 (schaal van 1 tot 10)
aantal evaluties: 68 (klik hier)

Reuma 3

 • Reuma en vrouwen,
 • Fenomeen van Raynaud,
 • Covidtenen,
 • Fibromyalgie,
 • Sarcoïdose,
 • Hypermobiliteit,
 • de ziekte van Bechterew.

Het accent bij deze ziektebeelden ligt op voet en handklachten maar ook op ziekte impact en het belang van multidisciplinair samenwerken.

Rheumatoid arthritis ffeet. Cracked skin toe
klok
Senior Patient Having Consultation With Doctor In Office

Voor wie:

 • Voet-,
 • Handzorgverleners,
 • Huidtherapeuten

(Voetzorgverleners zijn pedicures, medisch pedicures, podologen, podotherapeuten, paramedisch chiropodisten, medisch voetzorgverleners.

De volgende onderwerpen zullen dan aan de orde komen:

 • Reuma en vrouwen,
 • Fenomeen van Raynaud,
 • Covidtenen,
 • Fibromyalgie,
 • Sarcoïdose,
 • Hypermobiliteit,
 • de ziekte van Bechterew

Leerdoelen van deze nascholing:

 Bredere kennis van genoemde reumatische ziektebeelden en specifiek daarbij horende voet- en handklachten

 1. Inzicht in ontwikkeling en progressie van reumatische aandoeningen op basis van geslacht
 2. Kennis vergroting van het Fenomeen van Raynaud als op zichzelf staand ziektebeeld en als symptoom van andere reumatische aandoeningen
 3. Kennis en inzicht van ziekte-impact van deze ziektebeelden
 4. Het leren herkennen en combineren van symptomen, feiten vastleggen op schrift en met beeld en hierover professioneel kunnen communiceren met huisarts/specialist en aanpalende zorg
 5. Kennis over het belang van multidisciplinair samenwerken
 6. Kennis over het belang van patiëntenverenigingen
 7. Het belang voor voetzorgverleners om bij een screening ook de handen goed te bekijken en omgekeerd.

 

 

Achtergrond van deze opleiding:

 

Eind 2021 werd ik gevraagd een presentatie te schrijven en te geven over reuma en voetklachten omdat er nagenoeg geen nascholingen waren over dit thema.

Reuma “1” (reuma en huid).

In eerste instantie zag ik dit niet zitten maar terugdenkend aan het Voetcongres van 2020 over Reuma herinnerde ik me een presentatie over reuma en huidafwijkingen en daarin zag ik wel een aanknopingspunt om mijn kennis te laten terugkomen. Na een aanzienlijke periode van research volgde een nieuwe scholing met het accent op:

 • systemische sclerodermie,
 • infectieuze artritis,
 • systemische Lupus Erithematodus (SLE) en
 • het Syndroom van Sjogren.

Deze presentatie werd voorgelegd aan een pilotgroep van deelnemers en deze waardeerden de informatie bijzonder hoog.

Volgend op de pilot waardeerde ProCERT deze scholing met drie punten voetzorg – reuma.

Deze scholing wordt gegeven op maandagavond 16 mei (klik hier) en woensdagavond 1 juni (klik hier).

Reuma “2”.

Reuma “1” is sindsdien door enkele honderden collega’s gevolgd en de waarderingscijfers blijven hoog. De zeer positieve feedback stimuleerde mij om een tweede scholing samen te stellen over voet- en handklachten bij:

 • artrose,
 • reumatoïde artritis,
 • jeugdreuma en
 • leeftstijl en reuma.

Ook deze presentatie werd hoog gewaardeerd door de deelnemers aan de pilot; ook de er op volgende sessies scoorden hoog.

Volgend op de pilot waardeerde ProCERT deze scholing met drie punten (twee punten voetzorg – reuma – één punt omgevingsbewust handelen).

Deze scholing wordt gegeven op maandagavond 25 april (klik hier) en donderdagavond 2 juni (klik hier).

Reuma “3”.

Er zijn nog een aantal bijzondere vormen van reuma die aandacht behoeven en daar schrijf ik op het moment een derde en laatste scholing over. De pilot staat gepland of donderdagavond 16 juni (klik hier). De volgende onderwerpen zullen dan aan de orde komen:

 • Fibromyalgie,
 • De ziekte van Bechterev
 • Sarcoidose,
 • Fenomeen van Raynaud,
 • Hypermobiliteit,
 • Overzicht alle in de drie scholingen besproken hand-/ voetklachten.

Dit scholingsdrieluik is bedoeld om een goed inzicht in de actuele stand van zaken rondom reuma en hand en voetklachten te geven en bestaat in totaal uit negen uur informatieoverdracht.

Na afloop van de pilot wordt direct accreditatie bij ProCERT aangevraagd; deelnemers aan de pilot krijgen na toekenning direct de punten bijgeschreven.

Zie hieronder enkele opmerkingen van deelnemers die Reuma 1 en Reuma 2 hebben gevolgd.

Reuma 1:

 • Uitgebreide informatie over verschillende soorten reuma en ontstekingen. En dat jezelf ook aan het denken wordt gezet. Zeer leerzaam!
 • Mooie, leerrijke, behapbare kennismaking met de aard van reuma en haar diverse presentaties. Indrukwekkend getuigenis van dame met systemische sclerose, doorwerkt presentatiemateriaal in het algemeen. Uitvoerig en diepgaand zonder hoogdravend te zijn.
 • Ik ben vaak bij congressen van Mischa geweest en workshops en steeds weer ben ik onder de indruk van de kennis, samenstelling en presentatie! En het niveau! Blijf a.u.b. het niveau behouden!!

Reuma 2:

 • Het was fijn om reuma als onderwerp te hebben en zeker het tweede deel van avond was vernieuwend en interessant.
  Artrose – RA – Reuma, leefstijl en Voeding Deze waren echt heel interessant. De andere onderwerpen waren iets wat opfris/ herhaling. Maar ook zeker nieuwe ontwikkelingen die ik nog niet wist.
 • Hoog niveau, Mischa geeft altijd kwaliteit onderwijs.

Opleiding Reuma 3: