Accreditatie:
Waardering opleiding:

score: 8,68 (schaal van 1 tot 10)
aantal evaluaties: 185 (klik hier)

Masterclass Schimmeldiagnostiek

Schimmeldiagnostiek; wie moeten de nascholing volgen?

Per november 2020 is de opzet van ‘Schimmeldiagnostiek’ herzien en op een  groot aantal punten aangepast (SD-3.0). Vóór die datum dienden deelnemers iedere drie jaar een ‘nascholing’ te volgen waarna zij een nieuw genummerd certificaat ontvingen met een geldigheid van drie jaar. Het laboratorium van de Universiteit van Nijmegen checkt bij inzending van huid-/ nagelmonsters altijd of degene die instuurt nog over een geldig certificaat beschikt.

Beeld van een schimmel
Beeld van een gist
trichophyton
Deelnemers ontvangen na afloop behalve het naslagwerk ook toegang tot de laatste editie van Mischa Nagel's e-book Schimmels - de stand van zaken.

 

Deelnemers die na 1 november 2020 SD-3.0 volgden hoeven op basis van herziene afspraken geen nascholing meer te volgen. De certificaten hebben een geldigheid van onbepaalde tijd.

Heeft u een certificaat wat vóór 1 november 2020 is afgegeven en inmiddels is verlopen of nog moet verlopen (dat staat op uw certificaat vermeld)? Dan dient u SD-3.0 nogmaals te waarn a een certificaat van onbepaalde ontvangt.

Zoals u weet past Mischa Nagel de inhoud van zijn scholingen doorlopend aan op basis van actuele ontwikkelingen en nieuwe onderzoeken. Daarnaast organiseert hij iedere vijf jaar een ‘scholingsdag’ over dit onderwerp in nauwe samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen.

Veel voetzorgverleners, huidtherapeuten en andere zorgverleners krijgen te maken met schimmelinfecties aan de huid of de nagel van hun cliënten. Deze infectie is met het blote oog niet vast te stellen en hiervoor is een diagnostische techniek noodzakelijk.

Een schimmelinfectie is met geen enkel menselijk zintuig waar te nemen. Bij verdenking op schimmelinfectie blijkt dat 43% van de ingestuurde monsters naar het laboratorium negatief is. Dit geldt voor alle medische disciplines die inzenden. (Cijfers 2018 Laboratorium voor Medische Microbiologie Nijmegen)

Samenwerking met de huisarts

De diagnostiek en de behandeling behoren normaal gesproken tot de werkzaamheden van de huisarts. Door het volgen van deze cursus en het bijbehorend certificaat kunnen voetzorgverleners nu een schimmelinfectie laten vaststellen en een effectief zorgtraject inzetten.

Huidtherapeuten, hand-, nagel- en voetzorgverleners kunnen na de cursus ook beter communiceren met de huisarts over dit veelvoorkomend probleem.

Deze cursus draagt dus ook bij aan een vermindering van de werkdruk van de huisarts. De reacties van huisartsen zijn tot nu toe dan ook uitermate positief.

Voor het insturen van biopten werken wij nauw samen met het laboratorium voor Medische Microbiologie van de Universiteit van Nijmegen. Dit laboratorium is een referentie laboratorium voor Mycologie in de Benelux landen en staat onder leiding van professor Paul Verweij.

Na deze cursus

Na het succesvol afronden van deze cursus ontvangt u het certificaat ‘schimmelnageldiagnostiek’. Gecertificeerde huidtherapeuten en voetzorgverleners kunnen gebruik maken van de diagnostische mogelijkheden van het laboratorium voor medische microbiologie van het Radboud UMC. Zij mogen nagel- en huidmonsters afnemen en inzenden ter beoordeling op de aanwezigheid van schimmels. Dit heeft als voordeel voor de patiënt dat deze direct in de praktijk kan worden geholpen.

(In de handel verkrijgbare zelftesten zijn alleen geschikt voor meting van dermatofyten. Hiermee wordt minimaal 15% van de diagnoses gemist.)

Het certificaat uitgegeven voor 1 november 2020 heeft een geldigheid van drie jaar; daarna vindt een nascholing plaats. Alle certificaten uitgegeven na 1 november 2020 zijn geldig voor onbepaalde tijd.

 

In deze scholing komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Diabetes en schimmelinfecties
 2. Psoriasis en schimmelinfecties
 3. Reuma en schimmelinfecties
 4. Laser en Onychomycose is dat een goede optie?
 5. Diagnotische opties: KOH, Zelftesten, Kweek, PCR
 6. Uw eigen casuïstiek: U kunt voorafgaand aan deze cursus uw eigen casus insturen. Deze zullen tijdens de terugkomdag worden behandeld.
 1. De driejaarlijkse verplichte nascholing vervalt.
 2. Via “Mijn Profiel” op Voetzorg+ kunt u altijd up-to-date basisinformatie en relevante achtergrond-informatie raadplegen.
 3. Iedere vijf jaar organiseren we een educatie-dag met de medewerking van het Laboratorium voor Medische Microbiologie van de Universiteit van Nijmegen. Deelnemen is geen administratieve verplichting maar geeft u wel toegang tot ontwikkelingen en inzichten in de mycose om uw werk zo goed mogelijk te blijven doen.
 4. Huidtherapeuten, podotherapeuten, podologen en orthopedisch schoenmakers kunnen nu ook deelnemen.
 5. De cursus wordt virtueel als live webinar gegeven. U volgt deze online vanuit de veiligheid en comfort van uw eigen omgeving zonder reizen en tijdsverlies. In de virtuele ‘koffiekamers’ (breakout rooms) proberen we u bij de meeste cursussen ook informeel met collega’s contact te hebben.
 6. Deelnameprijs blijft €125 (i.p.v. €175) – 0% btw. Iedere deelnemer blijft toegang houden tot het digitale cursusmateriaal met aanvullingen.
 7. Na afloop krijgt u een certificaat van deelname en een registratienummer (SD#) bij het Laboratorium voor Medische Microbiologie van de universiteit van Nijmegen.

Opleiding Schimmeldiagnostiek: