Voeten, houding en beweging

basis voor gezond leven

Nascholing voor Medisch Pedicure Sport

Accreditatie:

Voeten, houding en beweging

Voeten zijn de basis voor het bewegen van mensen. Voeten zijn verbonden met het hele lichaam. Mensen staan erop, lopen, springen en doen van alles met hun voeten. Waarbij het niet altijd even goed gaat. In deze scholing wordt gekeken naar wat er in algemene zin nodig is voor gezondheid.

Deze nascholing geeft goed weer wat wij met uw terugkoppeling doen na een pilot. Wij proberen altijd informatie vraag zo goed mogelijk te koppelen aan het aanbod. Dat is bij voeten en sport niet altijd even makkelijk en uw terugkoppeling na de pilot is daarvoor van grote dienst geweest. 

Ria heeft een op een aantal punten haar presentatie aangepast om nog duidelijker haar boodschap over te kunnen brengen. We hebben de volgende criteria uitgebreider in de informatie opgenomen:

 • diagnostisch proces-sportletsel, toepassing klinisch redeneren
 • sportzorgnetwerk, waar vindt u aansluiting
 • belang van belastbaarheid-herstel en wat daar allemaal bij kan spelen, 
 • wat is afwijkend? Wat is normaal? In houding en stand
 • multifactoriële benadering, 
voeten-1-663x398-1534506169

Basis voor gezond leven

Er wordt beknopt ingegaan op de samenhang van voeten met de rest van het lijf via de fasciale verbindingen en er worden enkele meest voorkomende blessures beknopt besproken. Middels een casus wordt ook het diagnostisch proces geoefend in kleine groepen, waarna een plenaire nabespreking volgt. De docent geeft ook beknopt inzicht in het sportzorgnetwerk en waar zorgverleners op het gebied van sportgezondheidszorg te vinden zijn. Kortom een mooie basis nascholing, voorafgaand aan nog meer verdiepende nascholingen over specifieke blessures, over fascia, over de risico’s van relatief te weinig energie-inname, over vallen en valpreventie, over ‘blote voeten schoenen’, positieve gezondheid en meer

Leerdoelen

 • Je krijgt inzicht in wat er belangrijk is om gezondheid te bevorderen
 • Je krijgt inzicht in de samenhang van voeten met de rest van het lichaam, d.w.z. anatomie, fysiologie, biomechanica en hoe fascia daar een rol in speelt
 • Je krijgt inzicht in het diagnostisch proces en weet wat klinisch redeneren inhoudt
 • Je weet wat de meest voorkomende sportblessures zijn van voeten en onderbenen
 • Je weet welke sportzorgprofessionals er zijn en waar ze te vinden zijn
 • Je weet hoe te verwijzen en wat je zelf zou kunnen bij enkele blessures

Na afloop ben je beter in staat om samen te werken met andere sportzorgprofessionals, kun je je beter daartussen positioneren en kun je een betere anamnese afnemen, weet je waarop je kunt letten bij je onderzoek en kun je enkele basisadviezen geven.

Globale indeling van de nascholing (de precieze indeling is afhankelijk van de vragen tussendoor, waar meer of minder uitleg nodig is)

 • Gezondheid en wat daar voor nodig is
 • Beknopte anatomie, fysiologie en biomechanica van voeten en benen, in relatie tot de rest van het menselijk lichaam
 • Het diagnostisch proces met klinisch redeneren
 • Oefening in observeren en beschrijven wat je ziet, uitstellen van interpreteren
 • Oefening in kleine groepen met een casus, een jongeman met voet- en scheenbeenklachten
 • Plenaire bespreking van de casus
 • Overzicht van voetblessures in de sport met enkele begrippen uit het epidemiologie, korte beschrijving van enkele blessures en hoe je met gebruik maken van de anatomische termen kunt beschrijven waar iemand klachten heeft (van belang voor het dossier en een eventuele brief/overdracht aan fysiotherapeut e/o arts).
 • Welke basis adviezen er door de medisch pedicure sport gegeven zouden kunnen worden bij enkele veel voorkomende blessures. Wanneer is verwijzing nodig, en naar wie? Voorbeeld voor een brief aan de huisarts wordt gegeven.
 • Afsluiting met ‘vragen en antwoorden’

Docent: Ria van Rooijen

Ria van Rooijen is ooit opgeleid als fysiotherapeut (inclusief gedegen massage-opleiding).

Vanuit de behoefte om meer kennis op te doen en meer oorzakelijk te willen werken, is zij doorgegaan met studeren en leren. Zij is arts geworden, sportarts en heeft daarna de registratie behaald van AVIG-arts natuur- en leefstijlgeneeskunde.

Als sportarts heeft zij gewerkt bij o.a. KNVB, KNSA en Defensie, is zij eindverantwoordelijk geweest voor o.a. de Utrecht marathon en heeft zij de ruiterpploeg mogen begeleiden in Hongkong bij de Olympische Spelen van 2008 Beijing. Daarnaast heeft zij veel gewerkt met recreatieve sporters en ook inactieve mensen met chronische problematiek. En intussen heeft zij haar kennis altijd gedeeld met vele professionals.

Momenteel werkt zij als integraal sportarts bij Sportgeneeskunde Maatwerk, is zij classifier aangepaste schietsport en docent medische basiskennis.

Opleiding Voeten, Houding en Beweging