Accreditatie:
Waardering opleiding:

score: 8,2 (schaal van 1 tot 10)
aantal evaluties: 29 (klik hier)

Voeten & Overgewicht

De voet zegt ‘Nee!‘ tegen de oude kruideniersvraag: ‘mag het een onsje meer zijn?‘!!!

Het belang van deze nascholing samengevat in 12 punten leest u via deze link.

voeten_en_overgewicht
voeten_en_overgewicht2
voeten_en_overgewicht3

Voeten & Overgewicht

Gezien in Nederland de percentages qua overgewicht en obesitas toenemen maar ook de vergrijzing toeslaat, die ook gepaard gaat met meer voetklachten, zal het aantal personen met voetklachten en ook complexe voetklachten structureel toenemen in Nederland en meer op de V.S. gaan lijken, waar overgewicht en obesitas al de grootste veroorzaker zijn van voetklachten. Dus voor u, die zich als voetzorgverlener bezighoudt met voetproblemen een gewichtige taak in de toekomst: keep those feet moving!

Een goede anamnese en gedegen onderzoek is het begin van uw behandeling.
Waarom is de persoon gekomen: zelf? Verwezen? Klachtenpatroon (o.a. fasciïtis plantaris en fat pad syndrome)? Onderliggende ziekten? Medicatie? Eerdere behandeling? Maar ook aandacht voor het overtollige gewicht en of dit een issue is voor de onderhavige persoon en of er een wil is om af te vallen. Afvallen bij iemand met overgewicht of obesitas alleen al kan helpen bij het verminderen van de voetklachten, hoewel vaak ook de expertise van de voetzorgverlener noodzakelijk is voor verbetering van de mobiliteit. Het lichamelijk onderzoek zal zich uitstrekken van inspectie op eelt, clavus, kloofjes, wondjes, ulcusvorming, oedeem en standsafwijkingen. Daarnaast is het looppatroon van belang. Hoe zien de schoenen eruit en dan vooral de zolen? Stug of heel zacht? Ongelijk versleten? Wat voor soort sokken? Natuurproduct of kunststof? Hulpmiddelen als elastische veters of inlegzolen?

Hierna kan men m.b.v. klinisch redeneren – met de onderdelen diagnostisch, etiologisch, therapeutisch en prognostisch redeneren – komen tot de juiste aanpak van deze vaak multicausale problemen met een vicieus patroon bij zo’n persoon. Deze aanpak bestaat uit een matrix: bespreek probleem/problemen – bespreek oorzaak/oorzaken – bespreek interventiemogelijkheden – bespreek wat je als behandelaar zelf kan betekenen en wat m.b.v. anderen en wat met hulpmiddelen bewerkstelligd kan worden – bespreek verwachtingen. Door deze gestructureerde aanpak verschaft u deze persoon inzicht en duidelijkheid zoals nodig in een goede relatie tussen behandelaar en patiënt.

Overgewicht of obesitas met hun vele oorzaken en gevolgen worden nu gezien als een chronische ziekte. Zonder goed inzicht in de multicausale achtergrond van overgewicht of obesitas is het niet eenvoudig om de voetproblemen de juiste – en soms de benodigde multidisciplinaire – behandeling te geven. Denk aan een (medisch) pedicure, podoloog of podotherapeut enerzijds maar anderzijds misschien een (vaat)chirurg, een dermatoloog, een endocrinoloog of een orthopeed.
Niet elke voetzorgverlener zal zich direct thuis voelen in deze materie en daarom lijkt het belangrijk om een bij/nascholingstraject op dit gebied op te zetten, zodat de multicausale voetproblemen op uitstekende wijze multidisciplinair kunnen worden aangepakt met een optimale kans om de bewegelijkheid voor deze personen te behouden of zelfs te verbeteren!

Op 10 oktober was de pilot van deze nieuwe scholing. Docent en gepensioneerd traumatoloog Paul Hustinx heeft deze scholing speciaal geschreven en daarbij alle beschikbare actuele wetenschappelijke informatie in zijn zeer indrukwekkende presentatie verwerkt. In de Verenigde Staten zijn obesitas en overgewicht inmiddels de grootste veroorzaker van voetklachten. Dáár is dan ook veel aandacht en kennis over deze zorgwekkende ontwikkeling. Bij ons is dat niet het geval. Nog niet! Met deze scholing willen we daar verandering in brengen.

Paul Hustinx

In toenemende mate zal iedereen, die in het dagelijkse (para)medische leven zich bezighoudt met voetproblemen, hiermee geconfronteerd worden.

Nu al heeft 57 % van de volwassen bevolking voetklachten. Gezien het hebben van voetklachten gerelateerd is aan overgewicht c.q. obesitas enerzijds en leeftijd anderzijds en deze beide factoren de komende jaren stijging laten zien, zal het absolute aantal voetklachten toenemen. Een deel hiervan zal complex zijn om te behandelen gezien multicausaliteit steeds vaker gaat voorkomen en behandeling steeds vaker multidisciplinair dient te geschieden. Zowel het multicausale als ook het multidisciplinaire vraagt om een breed inzicht bij de betrokken beroepsbeoefenaren.

Om te voldoen aan een eventuele behoefte om meer inzicht te verkrijgen in de materie van voetklachten bij overgewicht c.q. obesitas is een presentatie gemaakt, die ingaat op veel aspecten van overgewicht en obesitas zoals oorzaak, gevolg en de eruit volgende voetproblematiek. Het verwerven van meer inzicht in deze materie is de eerste stap tot het succesvol multidisciplinair behandelen van de problematiek van de voet bij deze patiënten.

Leerdoelen presentatie

 -Kennis van belangrijke factoren die leiden tot overgewicht

-Gezondheidskachten als gevolg grotere populatie mensen me overgewicht

-Multicausale aanpak en multiodisciplinair werken

-Voetproblematiek bij mensen met overgewicht

 In de VS is overgewicht op dit moment de belangrijkste oorzaak van voetproblemen. Een gerichte aanpak bestaat hiervoor nog niet. Echter een goed inzicht in de problemen die overgewicht kan veroorzaken zal u in de voetzorgpraktijk zeker inzicht bieden om de juiste zorg te kunnen verlenen

Omdat we steeds meer cliënten met overgewicht bij ons in de praktijk zien vond ik het belangrijk om meer kennis te vergaren over dit onderwerp. Een aantal oorzaken van overgewicht was mij wel bekend zoals: de traag werkende schildklier, eten uit stress, stoppen met roken en verschillende medicatie en de bekende vicieuze cirkel. Maar ook een aantal niet zoals: de disbalans tussen de hormonen ghreline en leptine, verhoogd cortisol, slaapdeprivatie en lipoedeem. Overgewicht is complexer dan gedacht, en verdient meer aandacht dan het nu krijgt. Ik had niet gedacht dat de gevolgen van overgewicht en obesitas zo groot waren. Deze presentatie heeft me duidelijk gemaakt hoe belangrijk een uitgebreide anamnese is en daarbij het klinisch redeneren. Zo ook een goede samenwerking met andere disciplines.
Yvonne van Mil
Eigenaar Paramedische Voetzorg

Opleidingen Voeten en Overgewicht: