Accreditatie:
Waardering opleiding:

score: 8,98 (schaal van 1 tot 10)
aantal evaluties: 23 (klik hier)

Waarom is dat belangrijk?

Met een vergrijzende bevolking krijgen we te maken met steeds meer mensen die cognitief verminderd functioneren. Het is essentieel om het verschil tussen ouderdomsgebonden geheugenstoornis en dementie te begrijpen. Dit brengt voor voetzorgverleners uitdagingen met zich mee.

Cognitief:

Dementie heeft verschillende vormen die elk hun invloed hebben op de pijnbeleving van de patiënt. Het is belangrijk om dit te herkennen en te begrijpen om veilige voetzorg te kunnen bieden. Het begrijpen van de verschillende fasen van dementie is ook cruciaal.

Daarnaast verdient elke patiënt een respectvolle benadering en eerlijke communicatie, maar dit kan moeilijk zijn bij iemand met dementie.

Fysiek:

Ouderen kunnen fysieke uitdagingen ervaren, zoals verlies van elasticiteit, gevoel en doorbloeding in de onderbenen en voeten, en het dunner worden van de huid. Bij gevorderde vormen van dementie worden passen steeds kleiner totdat schuifelen ontstaat. Schuifelen is een niet natuurlijk gebruik van de voeten en kan o.a.  huidlaesies kan veroorzaken.

Ook kunnen verstoringen van het evenwicht en de verandering van looppatroon valincidenten veroorzaken, wat een grote impact heeft op het leven van mensen met dementie.

Doelstelling van de nascholing:

Het doel van deze nascholing is om voetverzorgers bekwaam te maken in het bieden van goede dementiezorg. Dit gebeurt door het aanleren van een professionele houding en het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van dementie.

Onderwerpen van de scholing:

 • Verschillende vormen van dementie, het beloop en de kenmerken.
 • Breindenken volgens dr. A. van der Plaats.
 • Bejegening bij dementie en het contactritueel.
 • Kenmerken van onbegrepen gedrag en observeren en signaleren.
 • Analyseren van onbegrepen gedrag.
 • Het opstellen van een behandelplan dat past bij de cognitieve status van de patiënt.
 • Eigen regie van de cliënt.

Belangrijke punten:

De nascholing biedt praktische oefeningen en veel aandacht voor het koppelen van theorie aan dagelijkse praktijkvoorbeelden. Verschillende leerstijlen worden in de scholing meegenomen.

Om het leerproces verder te bevorderen, krijgen de deelnemers de opdracht om een casus te schrijven waarin de geleerde elementen duidelijk naar voren komen. Na het indienen van de casus ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname. De casus moet een week na afloop van de nascholing zijn ingediend en volgens de studie opdracht zijn opgesteld.

Studieopdracht voor het certificaat:

De casusbeschrijving dient correct te zijn opgesteld in de Nederlandse taal en mag maximaal 1500 woorden bevatten.

 • Kort verslag met gegevens (onherleidbaar) over de patiënt en uw waarnemingen
 • Met welke aanpalende zorgverleners heeft u contact gehad over deze patiënt
 • Hoe heeft u de veiligheid van deze patiënt geborgd
 • Hoe heeft u een anamnese kunnen afnemen
 • Heeft u een behandelplan gemaakt
 • Heeft u dit met de patiënt kunnen delen, begrijpelijk kunnen maken
 • Heeft u uw behandelplan kunnen bespreken met andere zorgverleners/familie voordat u bent gaan behandelen
 • Heeft u aandacht besteed aan positionering  van de patiënt in de behandelstoel
 • Beschrijf welke vorm van dementie uw patiënt heeft, hoe u uw houding en communicatie hebt aangepast
 • Beschrijf hoe uw patiënt reageerde op uw behandeling

Onderdeel van de naslagwerken zal een Quick Reference Card zijn met daarop alle belangrijke criteria die u nodig hebt om veilige voetzorg te kunnen verlenen.

De volgende video van HVMAN geeft een goed inzicht dat mensen met een vorm van dementie mensen zijn die eerlijk en met respect behandeld dienen te worden. (Mischa Nagel: Het is een van de meest innemende video’s over mensen met dementie)

specialistisch

Opleiding Voetzorg en Kennis van Dementie:

Community jaarabonnement:

Voor €89,50 per jaar geniet u van vele voordelen:

Elke 2 maanden

6x het Magazine Voetzorg+ per jaar

Zowel online als offline

Lees het Magazine als flipbook, met de mogelijkheid om inhoud te downloaden en/ of te printen

Toegang tot het archief

Onbeperkte toegang tot Het Archief  bestaande uit voorgaande edities van het Magazine

Quick Reference Cards

Speciaal ontwikkelde content zoals Quick Reference Cards

korting op opleidingen

10% korting op het normale tarief van de meeste scholingen