OPROEP VOOR ZORGPROFESSIONALS DIE DE ADVIESRAAD VAN DE STUDIE NAAR DE OUDERE VOET WILLEN KOMEN VERSTERKEN.

OPROEP VOOR ZORGPROFESSIONALS DIE DE ADVIESRAAD VAN DE STUDIE NAAR DE OUDERE VOET WILLEN KOMEN VERSTERKEN.

 • In 2040 zal 80% van het zorgbudget (Cijfers RIVM/Nivel oktober 2023) opgaan aan de zorg voor onze ouderen. Geld zal wellicht nog wel op te brengen zijn. De druk zal komen te liggen dat er geen zorgpersoneel genoeg is, om voor de enorme toename van ouderen, genoeg zorg te leveren. Daar zal door veel professionals goed over nagedacht moeten worden. Het is ook in ons aller belang want ook wij worden oud en hebben wellicht zorg nodig. De oudere voet is niet genoeg wetenschappelijk bestudeert. Er verandert veel na het 65e levensjaar. Daar hoort passende, veilige en effectieve voetzorg bij die verankerd is in het zorgsysteem. Voetproblemen die tijdig worden herkend kunnen in veel gevallen goed behandeld worden zonder blijvende schade en achteruitgang in de mobiliteit. De studie brengt deze problematiek in kaart. De onderzoekers zullen nadenken over aanpassingen in zorgstructuur, benodigde kennis voorbereiden voor voetzorgverleners maar ook voor zorgverleners ouderenzorg.

  Als lid van de adviesraad ben je betrokken bij een groep van wetenschappers en voetzorgverleners waarmee we onderzoek naar ouderen met voetproblemen willen opzetten dat moet leiden tot verbeteringen in de zorgpraktijk.  We zoeken zorgverleners en ervaringsdeskundigen met expertise over ouderen en voetzorg voor een adviesraad. De adviesraad komt bij 1x per jaar bij elkaar.

  Concrete producten die het onderzoek wil opleveren:
  1) Een rapport met aanbevelingen voor verbetering van de voetzorg bij ouderen op basis van focusgroepen met patiënten en zorgprofessionals.
  2) Artikelen over de ontwikkeling van de aanbevelingen en over type, ernst en impact van voetklachten bij ouderen. Deze artikelen worden ook aangeboden in de professionele vaktijdschriften van de betrokken disciplines (Nederlandstalig en aangepast aan de lezers).
  3) Passend en toegankelijk informatiemateriaal over voetproblemen voor ouderen
  4) Onderwijsmodule, inclusief e-learning, voor betrokken zorgverleners zonder specifieke voetzorgexpertise ter bevordering van de kennis omtrent het tijdig en adequaat signaleren, informeren en verwijzen van ouderen met voetproblemen.
  5) Plan voor implementatie en opschaling

  Wilt u zich hier actief voor inzetten, voelt u zich betrokken bij behoud van mobiliteit van ouderen in onze samenleving en beschikt u ook nog over kennis en expertise dan hopen wij dat u zich hiervoor wilt aanmelden

  Dat kan per e-mail waarin we u verzoeken om naast uw gegevens zoals adres, tel nr, ook uw expertise toe te lichten. Graag zien we ook in deze mail een korte motivatie waarom u hieraan mee wilt werken.

  U kunt deze mail richten aan:
  Stuurgroep studie oudere voet
  T.a.v. Mischa Nagel, voorzitter
  email adres: mischa@voetzorgplus.com

  In de vakantie periode zullen we binnen gekomen aanmeldingen verwerken. U krijgt altijd een persoonlijk antwoord van ons.

  Namens de stuurgroep: Mischa P.M. Nagel

Nog geen abonnee?

Neem nu een Community abonnement en ontvang een jaar lang de volgende voordelen:

 • 6x het Magazine Voetzorg+ per jaar.
 • Zo’n 12 nieuwe artikelen per editie.
 • Lees het Magazine als flipbook.
 • Mogelijkheid om inhoud te downloaden en/ of te printen.
 • Onbeperkte toegang tot Het Archief .
 • Speciaal ontwikkelde content zoals Quick Reference Cards.
 • 10% korting op de meeste scholingen van MischaNagel.nl.