Overzicht ambulante voetzorg

Overzicht voetzorgverlening aan huis/ Ambulante voetzorgverlening.

Gediplomeerde voetzorgverleners bieden voetzorg in het comfort en de privacy bij een patiënt thuis. Ambulante voetzorg wordt nogal eens onderschat. Het gaat hier echter om een vorm van complexe zorg. Niet alleen de aandoening van een patiënt is vaak complex (vandaar de voetzorg thuis) maar ook de telkens wisselende omgeving waarin deze voetzorg veilig moet worden verleend stelt de ambulante voetzorgverlener elke keer weer voor uitdagingen. Ambulante voetzorgverleners hebben veel expertise en specifieke kennis om veilige en hoogwaardige voetzorg te verlenen waarbij het welzijn van alle patiënten centraal staat. Gesteld kan worden dat ambulante voetzorgverlening bijzondere eigenschappen en vaardigheden verlangd van de voetzorgverlener. Deze specifieke vorm van zorg wordt lang niet altijd naar waarde beoordeeld.

Bij ambulante voetzorg komt meer kijken dan alleen het verzorgen van voeten in de thuisomgeving. Indien de patiënt woonachtig is in een zorgfaciliteit zullen er goede afspraken gemaakt moeten worden met deze faciliteit waarvan de zorg opvolging moet geven aan de door de ambulante voetzorgverleners vastgestelde afwijkingen en de daarbij gepaard gaande instructies voor dagelijkse verzorging. Ook moet de zorg de progressie of verbetering kunnen terugkoppelen bij een volgend bezoek van de ambulante voetzorgverlener. Maar er komt meer bij kijken zoals o.a. een aantal logistieke afspraken. Dat moet allemaal via correcte en effectieve communicatie met de instelling voorafgaand aan een 1e bezoek worden vastgelegd en besproken.

En dan het bezoek zelf aan het woonverblijf van de patiënt.

De ambulante voetzorgverlener moet goed kunnen beoordelen of de voetzorg veilig kan worden uitgevoerd in uw woonomgeving. Bij goede voorafgaande communicatie is dit reeds in kaart gebracht. Hygiëne en infectiepreventie staan bij elk bezoek voorop. Om dit te kunnen waarborgen eist extra inzet en ervaring van de voetzorgverlener.

Een behandelplan wordt opgesteld door de ambulante voetzorgverlener samen met de patiënt met als doel het risico op infectie en ziekenhuisopname te verminderen. Met de ambulante voetzorgverlener bespreekt de patiënt de zorgwensen en samen bekijkt de ambulante voetzorgverlener met de patiënt wat er mogelijk is.

Alle ambulante voetverzorging diensten omvat een grondige beoordeling van veelvoorkomende voet- en nagelaandoeningen van de diabetische en geriatrische voeten tijdens het eerste bezoek. Ook voetproblemen als gevolg van andere chronische ziekten worden vastgesteld en besproken.

Eerste bezoek (45-60 minuten).

Het eerste bezoek omvat een uitgebreide beoordeling, inclusief beoordeling van de bloedsomloop, sensatie, huidintegriteit, voet- en nagelstructuur, samen met een beoordeling voor geschikt schoeisel. De ambulante voetverzorger verzamelt informatie over de huidige gezondheidstoestand.

Uw gecertificeerde voetzorgverzorger stelt een behandelplan op op basis van de bevindingen van deze eerste beoordeling en de eerder besproken doelstelling.

Overige behandelplannen van andere zorgverleners (30-45 minuten).

 • Voorbereiding van voeten en onderbenen bij aanvang van het bezoek.
 • Knippen, frezen, waar nodig op teennagels, eelt en likdoorns.
 • Beoordeling op eventuele veranderingen in de nagelstructuur, beoordeling op weefselveranderingen.
 • Evaluatie op voetpijn met voorlichting om pijn in voeten en tenen te verminderen.
 • Behandeling van ingegroeide nagel indien nodig
 • Hydraterende voet- en onderbeenbehandeling.
 • Geeft strategieën en voorlichting met doelstelling om toekomstige problemen en complicaties te voorkomen.
 • Checkt schoeisel
 • Geeft indien nodig voorlichting over het correct passen van schoenen en orthesen. Dat kan bij doorverwijzingen naar podotherapie van belang zijn.
 • Geeft voorlichting over het dragen van geschikte sokken en beoordeelt de juiste pasvorm.
 • Voorlichting geven over het schoon en drooghouden van voeten en het voorkomen van infecties.

Wie heeft voetverzorging aan huis nodig?

Naarmate we ouder worden, wordt voetverzorging moeilijker om zelf te doen, met betrekking tot onze visie, kracht en flexibiliteit. Tijdige voetverzorging kan de ernst van voetproblemen helpen verminderen. Bovendien verhogen chronische aandoeningen zoals diabetes en vaatziekten het belang van voetverzorging om het risico op letsel en infectie te verminderen.

Veiligheid van de patiënt.

Een ambulant voetverzorger handhaaft de hoogste normen voor infectiebeheersing met betrekking tot de veiligheid en bescherming van onze patiënten en medewerkers.

Inclusief gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij voetverzorging:

 • Gelaatsscherm/bril
 • Gezichtsmasker
 • Handschoenen
 • Handdesinfectie product
 • Barrièrehanddoek

Er worden strikte sterilisatie- en desinfectieprotocollen gevolgd voor alle instrumenten die tijdens de voetzorgafspraak worden gebruikt.

Waarom ambulante voetzorg?

Sommige patiënten hebben te maken met een sterk afgenomen mobiliteit. Dan kan het moeilijk zijn om een praktijk te bezoeken en verzorgt de ambulante voetzorgverlener voeten in het comfort van het eigen huis. Van routineonderhoud tot geavanceerde voetverzorging, zij werken met patiënten met een gemiddeld tot hoog risico, waaronder ouderen en diabetici.

Zij zijn niet alleen gespecialiseerd in voeten maar zij begrijpen de samenhang met de reden waarom de mobiliteit is afgenomen. Ambulante voetzorgverleners begrijpen het belang van het ontwikkelen van een goede werkrelatie en bezitten de daarvoor benodigde communicatieve vaardigheden.

Ambulante voetzorgverleners.

Ambulante voetzorgverleners bezitten gespecialiseerde vaardigheden en verzorgen de voeten van patiënten met een gemiddeld en hoog risico, waaronder mensen met artritis, auto-immuunziekten en diabetes. Ze proberen patiënten ook te informeren over het belang van voetgezondheid, vooral bij personen met de diagnose diabetes, neuropathie, artritis en vaatziekten. Ook zullen zij patiënten op objecten in hun verblijf die eventueel een valincident kunnen veroorzaken.

De kosten van een ambulante voetzorg behandeling bedragen ongeveer tussen de €40 à €50 per behandeling.

 

Optimaliseren ambulante voetzorg deel 1: Communicatie.

Digitale live presentatie door Marijn Poels.

Omschrijving en inhoud van de presentatie.

Met name de complexe voetzorg is een uitdaging voor de ambulant werkende voetzorgverlener. Er is te weinig aandacht voor deze complexe zorg. Om aan die specifieke zorgvraag te kunnen blijven voldoen heeft Marijn haar ervaringen en valkuilen beschreven en overzichtelijk in een presentatie gezet. In deel 1 ligt het accent op verbetering van de communicatie. 

Tijdsindeling.

19.00 – 19.10   Voorstellen

19.10 – 19.40   Communicatie en voorbereiding “Nieuwe Instelling”

19.40 – 20.10   Communicatie en voorbereiding “Vaste instelling”

 1. 40 -20.55   Pauze

20.55 – 21.45   Communicatie en voorbereiding mensen met  “Dementie”

21.45 – 22.00   Rondvraag/afsluiting

Leerdoelen.

 • Effectief plannen en communiceren met (thuis)zorginstellingen
 • Efficiënte voorbereiding ambulante voetzorg 
 • Communicatie met mensen die lijden aan een vorm van dementie 
 • Vaardigheden en communicatietools uit de praktijk 

Praktisch.

 • Donderdag 11 mei van 19 tot 22 uur.
 • Aanmelden via deze link.
 • Accreditatie:
  • ProCERT 3 punten (1 omgevingsbewust handelen + 1 ondernemerschap + 1 reflectie intervisiegroepen).
  • BVV accreditatie na toezending attest van deelname.
 • Kosten €102,50 (Community korting: 10%).
 • Digitaal certificaat/ attest van deelname plus uitgebreid naslagwerk (waaronder voorbeeldbrieven, -mails en logistieke staat) na afloop.