Begin deze week ontving MischaNagel.nl BV de schriftelijke bevestiging over de inschaling van de opleiding oncologisch voetzorg verlener [OVV] op NLQF 5 niveau. Onderstaande infographic geeft de waarde van een OVV diploma weer wat in de gehele EU geldig is. Eind vorige week hebben we u hierover na een informele bevestiging van de inschaling al geïnformeerd.

MischaNagel.nl BV/ Voetzorg+ was al eerder als opleidingsinstituut NLQF gevalideerd om NLQF opleidingen te geven en om deze te laten inschalen. De volgende stap voor OVV zal een vervolgopleiding zijn op NLQF 6 niveau. Het bijbehorend diploma op Bachelor niveau zou een verzekerde plaats in de oncologische verzekerde zorg moet borgen. We zijn op dit moment al begonnen met het vooronderzoek.

Vóór 12 september zullen we ook de opleiding oncologisch handzorgverlener [OHV] voor inschaling aanbieden.

Beide zorgdisciplines zijn overigens ook opgenomen in de digitale verwijsgids kanker van IKNL waar alle OVV en OHVers ook opgezocht kunnen worden.

De volgende OVV opleiding begint op 2 september a.s.. Wilt u zich hiervoor nog aanmelden dan kan dat. Wilt u proberen de STAP subsidie -waarvan de volgende tranche op 3 juli wordt opengesteld- te bemachtigen dan helpen we u graag.

Wij hebben dan van u de volgende gegevens nodig: Volledige naam, volledige adresgegevens, 06-nummer en geboortedatum. Stuur ons een email of een bericht; plaats nooit persoonlijke gegevens in de opmerkingen onder dit bericht.

Wij verzorgen uw voorinschrijving en sturen u het benodigde voorinschrijvingsbewijs. Op 3 juli moet u voor 10 uur inloggen op het UWV portal met uw DIGID. U hoeft uw aanvraag dan alleen nog maar te bevestigen. Pas na toekenning schrijven wij u definitief in voor de opleiding. Het is op dit moment volstrekt onduidelijk of er nog een STAP-tranche in 2023 beschikbaar komt. Daarom hebben we het lesgeld voor iedereen verlaagt, kunt u het in termijnen betalen en is de opleiding over een langere periode gespreid.

Met deze NLQF inschaling hebben OVV diploma’s in Vlaanderen een VKS 5 status. Vlaamse deelnemers kunnen voor de opleiding OVV gebruik maken van de KMO Portefeuille en 30% subsidie krijgen. KMO kan ook gebruikt worden door zelfstandigen in hoofd- en bijberoep. [https://www.voetzorgplus.com/kmo].

Kijk meer informatie in de opleidingsgids waar ook de lesstof, lesdagen en lestijden voor OVV, OHV en MPO worden vermeld.