Programma Diabetes en handen 2023

Waardering pilot (29 juni 2023)
rating_stars_4_25

score: 8,72 (schaal van 1 tot 10)

Over de pilot zelf:

“Er hoeft niets aangepast worden. voorbeelden sheet waren zeer duidelijk. fijne uitleg van Frank, praat rustig en geen moeilijke termen. geeft de tijd met vragen.”

 

Ben zeer tevreden mag van mij wel meer aandacht voor handen in samenwerking moet voeten voor DM en reuma zeer belangrijk.”

“Bedankt voor de Hand cursus door Frank van Wijk. Het was nieuw en leerzaam en hoop dat het een vervolg krijgt dat meerdere het gaan uit voeren dat het bekend word.”

Docent: Frank van Wijk.

Locatie: Virtueel online live.

Aanvang: 19.00 u.  – Einde 22.00 u.

Kosten €102,50) – aanmelden? Klik zie onder.

Inloggen vanaf 18u30. Klik hier voor uitleg en hulp van Zoom vergaderingen. Heeft u geen of weinig ervaring met digitaal lesvolgen? Log dan vroeg in zodat we u kunnen helpen of zorg dat u een bekende of familielid achter de hand heeft die eventueel kan helpen.

Frank van Wijk begint stipt om 19.00. Om ca. 20.15 u. is er een pauze van een 15 minuten.

Accreditatie:

 • ProCERT: 3 punten [1x Omgevingsbewust handelen + 1x Reflectie (intervisiegroepen) + 1x Voetzorg – Specialistisch].
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals):
  -Scholing Diabetes Zorg: 3 punten
  -Scholing Praktijkondersteuners huisartsen somatiek: 3 punten
  -Scholing Praktijkverpleegkunde: 3 punten
  -Scholing Wijkverpleegkunde: 3 punten
 • Accreditatiebureau Fysiotherapie: vakinhoudelijk Algemeen 3 punten

Programma deel 1 (19-20u15)

 1. Inleiding en doelstelling (kennisoverdracht, meerwaarde vroegdiagnostiek/ screening).
 2. Introductie waarom deze veel voorkomende klachten niet (altijd) met diabetes verband houden.
 3. Anatomie van de hand en nagel.
 4. Pathalogie van de hand bij diabetici en klinisch beeld (differentiaal diagnoses en behandelmogelijkheden; conservatief tot chirurgie).
 5. Klinimetrie en testen.
 6. Prakijkvoorbeelden.

20u15 – 20u30 – koffiepauze

Programma deel 2 (20u30-22u)

 1. Casuïstiek en multidisciplinair samenwerken.
 2. Behandel doelstellingen fysiotherapeuten en inzet klinimetrie en therapie.
 3. Behandeldoelstellingen verpleegkundigen en medisch pedicures
 4. Naslagwerken.
 5. Discussie en afsluiting.

Deze presentatie is interactief en er zullen u bepaalde casussen worden voorgelegd. Verder heeft u tijdens de gehele presentatie de gelegenheid vragen te stellen.

De naslagwerken zullen worden ge-upload in uw Voetzorg+ profiel en u zult voor het bijwonen van deze presentatie een certificaat van deelname ontvangen.

Motivatie Frank van Wijk.

Ik ben zelf enorm gefascineerd door hand- en pols problematiek in zijn algemeenheid waarbij ik er eigenlijk bij toeval mee in aanrekening kwam. Toen ik destijds bij mijn toenmalige baas mee ging lopen, kwam ik er pas achter hoe weinig je van deze problematiek je op de basis opleiding krijgt en wat voor ondergeschoven onderwerp het vaak is. Daarom ben ik enorm enthousiast om meer mensen kennis te kunnen geven over deze klachten en vind ik het onderwijzen zelf ook enorm leuk. Daarnaast heeft het ook een persoonlijk tintje voor mij aangezien bij mijn tante diabetes type I patiënt is (LADA) en vaak met handklachten kampt waarmee ze in eerste instantie eigenlijk niet direct bij iemand terecht kon en waarvan veel vragen niet goed beantwoord konden worden. Daarmee bedoel ik vooral of het inderdaad door de diabetes komt, of dat het een op zichzelf staand probleem is. Vandaar dat ik graag deze scholing geef om juist deze patiënten populatie meer duidelijkheid te kunnen geven.

Op maandagavond 24 april jl werd in het programma Live Actueel aandacht besteed aan handafwijkingen als gevolg van Diabetes. Er wordt in de huidige zorg voor diabetespatiënten geen aparte aandacht aan besteed terwijl deze afwijkingen een behoorlijke impact kunnen hebben op kwaliteit van leven.

De uitzending van  bracht veel discussie op gang en we hebben besloten om drie disciplines uit de zorg samen te brengen en voor deze groepen een nascholing te geven.

 1. Fysiotherapeuten: Deze groep zorgverleners kan veel betekenen voor diabetespatiënten met handafwijkingen in de 1e lijns zorg. Frank van Wijk  zal in zijn presentatie uitgebreid in gaan op klachten die voorkomen en waarbij fysiotherapeutische begeleiding effectief is en evt invasief ingrijpen voorkomen kan worden
 2. Diabetesverpleegkundigen willen we op de hoogte brengen van de handafwijkingen als gevolg van diabetes zodat zij deze klachten bij hun patiënten herkennen, kunnen informeren, en op een juiste manier kunnen verwijzen.
 3. Medisch pedicures. Hoe vroeger afwijkingen worden ontdekt des te effectiever kunnen klachten in een vroeg stadium worden behandeld. Daarbij past de rol van de medisch pedicure. Zij zijn doorgewinterde “screeners”  en naast een voetscreening die zij frequent uitvoeren bij diabetespatiënten lijkt het niet meer dan logisch dat zij ook gelijk de handen kunnen screenen en afwijkingen kunnen melden. Bij veel chronische ziektebeelden past naast een voetscreening ook een screening van de handen. Veel klachten die aan de voeten voorkomen kunnen zich in een vroeger stadium ook aan de handen manifesteren.

Het kennen van elkaars competenties is in deze materie van uitzonderlijk belang om een goede samenwerking te borgen. Wij zijn als opleidingsinstituut vaak initiatiefnemer bij het opnemen een programma over ontbrekende zorg. (Zoals bijvoorbeeld in 2012 voetzorg en in 2019 gespecialiseerde handzorg voor de oncologische patiënt) Later worden deze altijd opgenomen door de diverse vakgroepen in de zorguitvoering. Wij hopen door deze presentatie voor alle drie deze zorgdisciplines een basis te leggen voor invulling van specifieke zorg voor diabetespatiënten met handafwijkingen met duidelijke richtlijnen en competenties die bij deze zorg betrokken moeten worden

Accreditatie is aangevraagd voor alle drie de zorgdisciplines.

Zorgvernieuwingen door Voetzorg+:

 • Schimmeldiagnostiek voor voetzorgverleners i.s.m. laboratorium voor medische microbiologie van de universiteit van Nijmegen (2005)
 • Oncologisch voetzorgverlener OVV (2012)
 • Oncologisch handzorgverlener OHV (2019)
 • Toevoeging “psychologie” voor voetzorgverleners bij de zorg voor chronisch zieken (2023)
 • Ontwikkeling zorgrichting voor handafwijkingen bij diabetespatiënten (2023)
 • Nascholing over voetklachten als gevolg van MS en de ziekte van Parkinson.(2019)

Bij al onze nascholingen betrekken we gespecialiseerde zorgverleners en specialisten. MischaNagel.nlBV is een NLQF gevalideerde opleider, is een gevalideerd KMO opleider (Vlaanderen) CRKBO geregistreerd. Als opleidingsinstituut hebben wij de beschikking over een adviesraad die bestaat uit praktiserende zorgverleners.

Live Actueel is een samenwerkingsverband tussen Production office/ Mathias Mallentjer en Mischanagel.nl BV/Voetzorg+
Live Actueel 24 april 2023
De diabetische voet wat is er aan de hand
De doelstelling van deze “Live Actueel” was om zorgverleners bewust te maken van
handafwijkingen als gevolg van diabetes. Deze klachten hebben een grote impact op
kwaliteit van leven. Er zijn geen richtlijnen voor zorg voor deze klachten, er is geen zorgpad,
en er is niet genoeg informatie beschikbaar voor patiënten.

De evaluatie leest u door hier te klikken.

Korte impressie van de 90 minuten durende LiveActueel van 24 april j.l.

 

Klachten aan handen als gevolg van diabetes moeten niet onderschat worden. Ze kunnen een behoorlijke impact hebben op kwaliteit van leven.

Belangrijk hierbij is zich als zorgverlener bewust te zijn:

 • Dat bij voetafwijkingen als gevolg van diabetes er richtlijnen voor de zorg zijn opgesteld, vastgelegd daarin is ook welke zorgverleners betrokken zijn en welke competenties zij hebben.
 • Bij handafwijkingen als gevolg van diabetes bestaan er geen richtlijnen en is er ook niet vastgesteld wie welke verantwoordelijkheid voor de zorg op zich neemt en aan welke competenties zij moeten voldoen. Daarmee wordt ook de informatieoverdracht aan diabetespatiënten moeilijk.

Doelstelling van deze cursus/live presentatie is een bewust zijn creëren over handproblemen als gevolg van diabetes waar geen duidelijke strategie voor is. Vragen die hierbij in dit geval gesteld kunnen worden zijn:

Zijn diabetespatiënten zich bewust dat er ook afwijkingen aan de handen kunnen optreden?

Worden problemen aan de handen als gevolg van diabetes 2 vaak over het hoofd gezien in de diabetische zorgverlening?

Welke zorgverlener neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het begeleiden van deze klachten?

Zijn er protocollen of richtlijnen voor afwijkingen aan de handen als gevolg van diabetes?

Zou een regelmatige screening van de handen zoals ook gebeurt bij voeten verdergaande problemen kunnen voorkomen?

Het zijn zomaar wat vragen die opkomen als je je in deze materie gaat verdiepen. Medische Disciplines zoals medisch handzorgverlener bestaan niet terwijl er wel meerdere zorgdisciplines zijn voor voetzorg voor de diabetespatiënt.

Leerdoelen deze presentatie:

 1. Bewustwording handafwijkingen als gevolg van diabetes
 2. Kennisoverdracht over de meest voorkomende handafwijkingen en de impact op kwaliteit van leven
 3. Specifieke leeropdrachten voor deelnemende disciplines: Fysiotherapeuten (interventies), Diabetesverpleegkundigen (Management zorg, klachtenherkenning) en Medisch Pedicures (Voetscreening gecombineerd met handscreening).
 4. Per beroepsgroepen zoeken naar multidisciplinaire zorgvorm en herkenning van elkaars specifieke competenties:
  1. Discussie over de noodzaak voor richtlijnen voor handzorg bij handafwijkingen als gevolg van diabetes.
  2. Discussie zou een handscreening zinvol zijn en welk zorgberoep voert deze screening uit
  3. Als er geen richtlijnen en protocollen zijn hoe informeer je patiënten.

Dat afwijkingen aan de handen als gevolg van diabetes weinig bekendheid genieten blijkt o.a. ook uit een in Nederland uitgevoerde enquete onder artsen en verpleegkundigen waarbij naar een van deze afwijkingen werd gevraagd.

Een onderzoeksgroep in Nederland heeft een enquête uitgezet onder huisartsen en verpleegkundig specialisten over LMJ als gevolg van diabetes.

De meeste huisartsen en verpleegkundig specialisten zijn zich niet bewust van LJM als een gevolg van diabetes 2. In tegenstelling tot verpleegkundig specialisten vinden de meeste huisartsen niet dat screening op LJM tijdens het reguliere diabetesonderzoek zou moeten plaatsvinden. De meeste huisartsen zijn zich er niet van bewust dat LJM een DM-complicatie is, met een onwetendheid voor specifieke aandoeningen van de bovenste ledematen van 59 tot 73%. Van de Verpleegkundig specialisten is 76% ook niet op de hoogte. Tot slot vindt slechts 25% van de huisartsen dat screening op LJM tijdens de reguliere diabetescontrole zou moeten plaatsvinden tegenover 63% van de verpleegkundig specialisten.

390 huisartsen en 245 verpleegkundig specialisten vulden de vragenlijst in

Bron:

Awareness of limited joint mobility in type 2 diabetes in general practice in the Netherlands: an online questionnaire survey.

Alabdali, L.A.S., Jaeken, J., Dinant, GJ. et al.

BMC Fam Pract 20, 98 (2019).

https://doi.org/10.1186/s12875-019-0987-7