Programma DVC-21 ‘de oudere voet’

Programma DVC-21 ‘de oudere voet’.

“De ouder wordende voet”
De groeiende populatie ouder wordende mensen vereist goed inzicht in handelen van voetzorgverleners om mensen zo lang mogelijk mobiel te houden. Voetzorg staat daarbij nog steeds niet centraal terwijl deze vorm van zorg juist een belangrijke bijdrage kan leveren om de mobiliteit voor ouderen te behouden.
Het Voetcongres 2021 / De Dag van de Voet zal aandacht besteden aan de volgende onderwerpen: Inleiding door Mischa P.M. Nagel Op 27 maart jl. organiseerden we samen met ProVoet een congres over Voetzorg voor ouderen in een instelling of die thuiszorg ontvangen. N.a.v. zijn er verschillende probleemstellingen geanalyseerd. Wat is daarmee gebeurd? Hoe gaan we van hieruit verder. In maart beschreef Mischa Nagel ook de status van voeten na lockdown. Hij zette meer dan 1300 casussen om in een klinische evaluatie. Deze evaluatie bracht ook goed in beeld welk lijden er ontstaat als mensen voetzorg wordt ontzegd. Met name de ouderen zijn hiervan ernstig slachtoffer. Welke uitdagingen liggen er voor de voetzorgverlener, communicatie binnen instellingen, aankondiging onderzoek met twee universiteiten in Nederland, doelstelling van dit onderzoek als opstap naar het 3e congres. Hiervoor zullen alle stakeholders in de ouderenzorg worden uitgenodigd. Op staande Voet door Leen Rooms met patiënt Hoe positioneer je een oudere in een behandelstoel, aandachtspunten “wat is comfortabel”, hoe ga je om met verminderde cognitiviteit, wat zijn de consequenties van verminderde cognitiviteit voor de voetzorgverlener, hoe begeleidt je iemand uit een behandelstoel, welke houding neem je daarbij aan, communicatieve vaardigheden. Sarcopenie opnieuw bekeken door Fiona Damstra Wat is sarcopenie, wat zijn de gevolgen voor de oudere voet, wat moet er veranderen in de zorg voor ouderen, nieuwe inzichten wat de consequenties zijn van sarcopenie en het huidige zorgmodel, wat zijn de aandachtspunten voor voetzorgverlening. Deze presentatie geeft een goed inzicht wat de veroudering van de voet daadwerkelijk betekent voor de mobiliteit. De patiënt spreekt: Op 22 oktober neemt Mischa Nagel samen een serie interviews af met 6 ouderen die een substantieel deel of hun gehele mobiliteit zijn kwijtgeraakt. Deze interviews worden professioneel verwerkt tot een documentaire van 25 minuten. Doel van deze documentaire is van verschillende patiënt invalshoeken inzicht krijgen in: Wat betekent verminderd mobiel zijn, hoe probeer de patiënt i.s.m. de zorg verdere achteruitgang tegen te gaan, heeft de patiënt zelf een rol gespeeld bij het verlies aan mobiliteit, is er vertraging geweest tijdens het zorgpad en meer. In elk gesprek zal het interview inzoomen op de rol van de voetzorgverlener. De ervaring van patiënten is essentieel voor voetzorgverleners om de zorg van de oudere voet te verbeteren en wegen te vinden om de communicatie met de aanpalende zorg ondanks de vele obstakels te optimaliseren. Een patiënt heeft een voetamputatie ondergaan. De patiënten zijn samengebracht door medisch pedicure Fleur Nouwens. Mischa Nagel zal tijdens zijn inleiding met haar bespreken waarom zij deze patiënten heeft uitgekozen en wat voetzorgverleners van hun situatie kunnen leren. Mischa Nagel zal de documentaire inleiden en daarna samen met Fleur Nouwens en Kirsten Veenstra het publiek uitnodigen voor discussie. De 3e dimensie 3e dimensie: Dit is een toevoeging aan elke voetcongres waarbij een korte presentatie van 10 minuten het uitgangspunt is. Deze presentaties worden altijd gegeven door orthopedisch chirurg Kirsten Veenstra die ook de gehele dag presentatie op zich neemt. Kirsten neemt in één 3e dimensie een casus uit haar eigen praktijk als leidraad. In de het tweede deel zal zij kort bespreken hoe in korte tijd door artsen en voor artsen een “peer” programma is opgezet in Nederland. Bij een “peer” programma helpen artsen elkaar door moeilijke situaties te komen. Is dit ook wenselijk voor voetzorgverleners? Oefenen met de oudere voet Voetoefeningen voor de oudere voet: Om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig en mobiel te houden en de kwaliteit van leven zo lang mogelijk op voldoende niveau te houden, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat de voeten en de houding geoefend kunnen worden. Diverse onderzoeken tonen aan dat de verminderde kracht van de teenbuigers een voorspeller is voor vallen bij ouderen. De leerdoelen van deze presentatie zijn het aanleren van een aantal oefeningen voor de oudere voet om ouderen langer mobiel te houden en vallen tegen te gaan. Samenvatting en opvolging Kirsten Veenstra geeft een korte samenvatting van deze dag en zal met de deelnemers vooruitkijken of de doelstellingen die we hebben gesteld haalbaar zijn en wanneer deze gerealiseerd zouden kunnen worden. Kirsten zal ook bespreken wat er nodig is vanuit de voetzorgverlening om de doelstellingen te halen. Praktische informatie Datum: 27 november 2021 (10u-16u30; inloop vanaf 8u30) Locatie: volledig virtueel (live) Kosten: tot 15 oktober €80,= daarna €90,=! Accreditatie: BVV (20 punten) en is aangevraagd bij ProCERT, Kabiz (Podologen en orthopedisch schoenmakers), St. Adap voor podotherapeuten. Het Voetcongres is een jaarlijks Nederlands congres dat al georganiseerd wordt vanaf 2004. De Dag van de Voet is een jaarlijks Vlaams congres dat al georganiseerd wordt vanaf 2007. Vanwege de digitale streaming zijn deze twee evenementen voor de 2e keer samengebracht tot een digitaal evenement. We hopen volgend jaar in 2022 op een normalere situatie zoals we dat al die door onze congressen gewend waren maar we nemen het risico niet en wij willen geen controle uitvoeren met apps aan de deur van het congres. Het organiseren van onze altijd hoog beoordeelde congressen is een enorm gecompliceerd proces waar we dit laatste niet extra bij willen hebben. Daar komt bovendien bij dat de nabije toekomst nog altijd onzeker is en wij elk risico willen uitsluiten.

Programma DVC-21 ‘de oudere voet’.

Van Tot Spreker Onderwerp
8.30 10.00 Inloop (virtueel)
10.00 10.15 Mischa Nagel Zorgspecialist Inleiding
10.15 11:15 Leen Rooms Ergotherapeut Op staande voet deel 1
11:15 11.30 Pauze
11.30 12.30 Leen Rooms Ergotherapeut Op staande voet deel 2
12.30 12.45 Kirsten Veenstra Orthopedisch Chirurg 3e dimensie
12.45 13.30 Pauze
13.30 14.30 Fiona Damstra Revalidatie arts Sarcopenie
14.30 14.45 Kirsten Veenstra Orthopedisch Chirurg 3e dimensie
14.45 15.00 Pauze
15.00 15.45 Mischa Nagel Zorgspecialist De patiënt spreekt
15.45 16.30 Cocky Hoogeveen, Fysio-/ podoposturaal therapeut Oefenen met de oudere voet
16.30 16.45 Kirsten Veenstra Orthopedisch chirurg Afsluiting
Inloggen is mogelijk vanaf 09:00. Kijk op de website er zijn oefensessies geprogrammeerd Na elk programma onderdeel zullen 2 accreditatievragen worden gesteld. Dit is onderdeel van het aanwezigheidsprotocol dat is opgesteld voor het verkrijgen van de diverse accreditaties

Een drieluik over voetzorg

Op 27 maart j.l. verzorgden we samen met ProVoet ‘paneel één uit dit drieluik; een congres over voetzorg voor ouderen die wonen in een zorginstelling of die thuiszorg krijgen. Om een beter inzicht te krijgen in de diverse problemen waar voetzorgverleners tegen aan lopen is destijds een enquête uitgezet. De uitkomsten zijn geanalyseerd en de daaruit gedestilleerde probleemstellingen zijn tijdens het congres door twee expertpanels besproken. In de zaal aanwezige deelnemers en ook een aantal ‘kijkers thuis’ kreeg de kans om hun reactie te geven op de besproken problematiek en voorgestelde oplossingen. Ruim 600 voetzorgverleners namen deel aan dit congres. Meer hierover leest u in de rechterkolom op deze pagina Over ‘Paneel 1’ op 27 maart. (Op een smartphone staat deze kolom hieronder, onderaan ‘Praktische informatie’). De bijeengebrachte informatie, resultaten van diverse enquêtes en het eindartikel zijn samengebracht in een syllabus die alle deelnemers destijds hebben ontvangen maar die ook naar alle beleidsmakers in de ouderenzorg is gestuurd. Dit vormt ‘pilaar 1‘. Wat dit betekent wordt verderop duidelijk.

Voetzorg en ‘lockdown’

In maart 2021, drie weken voor het eerste congres, heeft Mischa Nagel i.s.m. ProVoet een klinische evaluatie geschreven over de status van voeten nadat deze maanden verstoken waren gebleven van professionele zorg. Leden van ProVoet was gevraagd bij het ‘1e consult na lockdown‘ de status van de voet middels een korte evaluatie te beschrijven en op beeld vast te leggen. Over de meer dan 1300 casussen die werden ingestuurd is een helder en kwantificeerbaar rapport geschreven wat onmiddellijk laat zien wat de ernstige en soms dramatische aanblik is van aangedane voeten en het daarbij gaande lijden. De consequenties zijn voor het eerst zowel in cijfers als in beeld vastgelegd vastgelegd. Met name het voortgebrachte beeldmateriaal werd door bijna iedereen als bijzonder choquerend ervaren. Daaruit blijkt dat de groep ouderen in onze samenleving het hardste getroffen was door de lockdowns. Meer informatie daarover vindt u verder op deze pagina of door hier te klikken. Dit vormt ‘pilaar 2‘. Ook dat leg ik u hieronder uit.

Het 2e congres op 27 november a.s.

Het tweede paneel van het drieluik* over voetzorg en de oudere mens is DVC-21 wat op 27 november plaatsvindt als virtueel live congres. In dit congres brengen we verschillende thema’s over voetproblemen bij ouderen en de daarbij passende zorg bij elkaar. Ook is maar liefst twee uur ingericht voor een zeer praktijkgerichte presentatie door ergotherapeut Leen Rooms. Zij is als lector ergotherapie verbonden aan de Artevelder Hogeschool in Gent. Deze inbreng is niet alleen relevant voor de vele Vlaamse deelnemers. Het is ook altijd goed te kijken naar hoe ‘de buren’ zorg voor de oudere voet benaderen. ‘Pilaar 3’ wordt gevormd door DVC-21. *Ieder congres staat op zichzelf; u hoeft dus het eerste congres niet bijgewoond te hebben om aan het tweede congres deel te nemen.

Wetenschappelijk onderzoek naar voetzorg en ouderen

Mischa Nagel zal in zijn inleiding ingaan op de betekenis van dit tweede congres. Na afloop van het eerste congres is er contact gelegd met twee Nederlandse universiteiten om de voetproblematiek rond de oudere voet verder te onderzoeken op een wetenschappelijke manier. Mischa Nagel zal de activiteiten die rondom dit onderzoek plaatsvinden coördineren en begeleiden. In zijn inleiding zal hij dieper ingaan op de structuur van het onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor u als voetzorg-professional om uw positie bij beleidsmakers in de zorg te verstreken! Deelname aan dit congres en de daaraan verbonden inhoudelijke enquêtes is derhalve essentieel voor iedere voetzorgverlener!

Partners:

De redactie van de artikelen wordt op geen enkele manier beïnvloedt door adverteerders of sponsoren. Bekijk hier ons redactiestatuut

Nieuwe blog posts:

Social share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram