202200819_Evaluatie_reuma1

Evaluatieresultaten door deelnemers cursus Reuma 1 die gehouden werd op 19 aug  2022

 

Thema: Reuma en Huidafwijkingen met casuïstiek en een uitdieping van de volgende vormen van reuma:  Infectieuze artritis, Jicht, Sclerodermie, Systemisch Lupus Erythematodus (SLE) en

  1. Sjögren

Voet en hand klachten die horen bij boven genoemde ziektebeelden

 

Alle evenementen van Voetzorg+ en MischaNagel.nl BV worden door de deelnemers geëvalueerd middels een vragenlijst via de software Survey Monkey. Wij publiceren deze evaluaties altijd in een rapport zodat u inzicht krijgt in de kwaliteit van onze informatieoverdracht.

 

Deze presentatie wordt door de deelnemers met hoge cijfers gewaardeerd.

 

 

De resultaten

34% van de deelnemers waardeerden deze presentatie een cijfer 10

34% van de deelnemers waardeerden deze presentatie een cijfer 9

25% van de deelnemers waardeerden deze presentatie een cijfer 8

7% van de deelnemers waardeerden deze presentatie met een cijfer 7

 

Welke elementen van deze presentatie spraken u het meeste aan:

-Sjögren en systemische sclerose 

-Sjogren en de duidelijke uitleg mbt functie en tekening vd huid 

-Alles 

-Vond alles heel boeiend 

-Het syndroom van Sjögren en Systemische Lupus Erythematodes

-Ik vond heel de cursus interessant 

-Allemaal 

-Goede en duidelijke uitleg 

 

 

  1. Hoe heeft u het virtueel lesgeven ervaren (in vergelijking met een fysieke lesomgeving)?

Waardering 4,5 uit 5 sterren

 

2.Ik heb door deze cursus nieuwe kennis opgedaan

Waardering 4,6 uit 5 sterren

 

3.Er is voldoende aandacht voor recente ontwikkelingen op mijn vakgebied.

Waardering 4,7  uit 5 sterren

 

4.Ik ben gestimuleerd de nieuwe kennis in mijn praktijk te gebruiken.

Waardering 4,7 uit 5 sterren

 

5.Het doel van de cursus was mij vooraf duidelijk.

Waardering 4,6 uit 5 sterren

 

6.Mischa Nagel beschikte over voldoende didactische vaardigheden.

Waardering 4,6 uit 5 sterren

 

 

7.De moeilijkheidsgraad van deze cursus sluit aan op mijn niveau.

Waardering 4,6 uit 5 sterren

 

8.De opzet van het webinar en de technische begeleiding waren goed geregeld.

Waardering 4,6 uit 5 sterren

 

9.Het programma van de cursus (aanvangstijd, pauzes) was goed.

Waardering 4,5 uit 5 sterren

 

  1. De administratie (aanmelding, bevestiging, nazorg was goed geregeld

Waardering 4,7uit 5 sterren

 

11.Heeft u nog vragen of opmerkingen in het algemeen, gebruik dan de ruimte hieronder. Uw suggesties nemen wij ter harte!

 

-Vraag 2 bevat een spellingsfoutje (spaken) Buiten dat hartelijk dank, ik waardeer jullie scholing als de beste mbt medisch inzicht en nivo in Nederland. Ik kon de vragen 3t/m 12 niet aanvinken dus bij deze: 3: zeker niet 4: zeker 5: zeker 6: zeker 7: zeker 8: absoluut 9: zeker 10: jazeker 11: zeker 12: absoluut

-Voor cursisten uit Belgie. Meer info waar wij terecht kunnen bij organisatie bv van reuma en dergelijke . 

-Het was een zeer leerzame scholing 

 

 

Toelichting redactie:

Vormen van Reuma zoals: Sclerodermie, SLE, en Sjögren zijn zeer gecompliceerde aandoeningen waarbij het proces van diagnose lange en moeilijke zoektochten zijn. Competentiegrenzen kennen en overleg met bijvoorbeeld de reumaverpleegkundige of podotherapeut zijn een voorwaarde voor de veiligheid van deze toch wel behoorlijke grote patiëntengroepen. Deze ziektebeelden uit Reuma 1 en de hierop volgende ziektebeelden in Reuma 2 en Reuma 3 laten zien dat medische voetzorgverlening thuishoort in het multidisciplinaire team rond deze patiënten en dat deze zorgverlening een belangrijke bijdrage levert aan kwaliteit van leven. Tijdige signalering van afwijkingen kan heel veel ellende voorkomen en daar zijn korte communicatielijnen voor nodig.