Congresmateriaal DVC-20

Deze pagina is exclusief voor deelnemers aan DVC-20 (Dag van de Voet | Het Voetcongres ) op 28 november 2020!

Het lesmateriaal op deze pagina wordt u aangeboden voor persoonlijk gebruik en niets hieruit mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in welke vorm of op enige wijze, het zij electronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en MischaNagel.nl. De inhoud mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan als eigen studiemateriaal.

We maken gebruik van een ‘flipbook’ om zo’n 190 pagina’s aan informatie op een overzichtelijke manier met u te delen. U heeft daar de primeur van. Vooralsnog kunt u het alleen online inzien. Op basis van de eerste ervaringen en nadat dit online book volledig zal zijn, kunnen we extra functionaliteit toevoegen waaronder de mogelijkheid het te downloaden. Dat heeft echter geen zin wanneer er nog informatie aan toegevoegd en (cosmetische) verbeteringen gemaakt (moeten) worden. We zullen b.v. ook een aantal video’s met u delen. Via deze pagina houden we u op de hoogte van onze voortgang daarin. Via de links op de voorpagina van onderstaand ‘flipbook’ navigeert u heel makkelijk naar de verschillende publicaties en presentaties. Aan het einde van iedere sectie ziet u een omcircelde ‘K’; als u daarop klikt gaat u terug op de voorpagina. Om binnen het boek te navigeren kunt u ook de pijltjes ernaast [< | >], de voortgangsbalk eronder of de pagina hoeken gebruiken. Boven het ‘book’ heeft u bovendien de mogelijkheid om middels zoekwoorden informatie terug te vinden [?]. (Laatste update: 1 december 2020)

Surgical Anatomy of the Nail Apparatus, Eckart Haneke, MD, PhD

Anatomy of the nail unit and the nail biopsy, Eckart Haneke, MD, PhD

Formable acrylic treatment for ingrowing nail with gutter splint and sculptured nail

Controversies in the Treatment of Ingrown Nails

Onychocryptosis – decrypting the controversies