Hersenschade al zichtbaar bij voorstadium diabetes