Risicofactoren lijken sneller te verslechteren bij vrouwen met pre