Samenwerking tussen huisarts en voetzorgverlener bij schimmelinfecties [I*]